De meeste supply chain-managers erkennen het belang van end-to-end supply chain-visibiliteit, maar velen onder hen zijn bang dat het implementeren ervan duur en tijdrovend is en dat de bestaande systemen en processen daarvoor volledig omgegooid moeten worden. Maar dat hoeft niet per se. Niet met de volgende 5 stappen: 

zetes-supply-chain-visibility-made-easy.jpg

1. Maak gebruik van wat er al is

Een goede oplossing voor end-to-end supply chain-visibiliteit is geen standaardconfiguratie waar uw processen en infrastructuur aan aangepast moeten worden. Er moet uitgegaan worden van uw bestaande bedrijfsprocessen en -infrastructuur, die geoptimaliseerd en aangepast worden voor maximale resultaten met minimale impact op wat reeds bestaat.

2. Procesuitvoering is cruciaal

Een efficiënte procesuitvoering is de driver voor supply chain-visibiliteit. Het is een bottom-upproces: hoe meer uw supply chain-uitvoeringsprocessen geoptimaliseerd zijn, hoe beter de gegevens verzameld en gedeeld kunnen worden en hoe meer waarde uw visibiliteit creëert.

3. Gebruik de juiste technologie

Om uw procesuitvoering te optimaliseren, moet u zeker weten dat u de beste technologie voor uw omgeving en processen gebruikt. Bijvoorbeeld: als u één pallet per dag ontvangt, dan is een RFID-infrastructuur voor het verzamelen van de gegevens wellicht niet de meest kostenefficiënte oplossing, maar als u honderden pallets met artikelen ontvangt, dan wordt dit al een stuk interessanter.   

4. Verzamel enkel relevante gegevens

Het moet mogelijk zijn om te vereenvoudigen. Waarschuwingen mogen enkel gebaseerd zijn op cruciale informatie (ID's, logische verbanden of bedrijfstaken), verzameld in verschillende stadia van de supply chain, zodat u zich kunt richten op de punten die aandacht nodig hebben om de operationele continuïteit te waarborgen.

5. Deel relevante informatie en waarschuwingen 

Als u verschillende operationele softwaresystemen heeft zonder interactie, dan heeft u een intuïtief platform voor het delen van gegevens nodig, zodat deze systemen op een eenvoudige manier met elkaar  verbonden zijn. Het is ook mogelijk om gegevens doorheen uw hele supply chain te verzamelen door services te implementeren die gebruiksvriendelijk zijn, makkelijke te integreren en web-based; en waardoor relevante informatie op een gestructureerde manier gedeeld kan worden met de gewenste betrokkenen. Waarschuwingen voor gebeurtenissen die mogelijks de supply chain kunnen verstoren, kunnen automatisch gepusht worden in een workflow naar de juiste actoren, om de bijbehorende problemen snel en efficiënt op te lossen.