Ve společnosti, která vyžaduje pokud možno okamžité uspokojení potřeb, je nutné přizpůsobovat dodavatelské řetězce neustále se měnícím požadavkům zákazníků a udržovat konkurenční výhodu. Nicméně, v prostředí s omezeními starších a komplexních systémů ERP, WMS a POS, potřebují firmy odhalit každou, byť malou, příležitost pro zlepšení, aby zůstaly konkurenceschopné.

Získejte konkurenční výhodu metodou agregace ‚malých‘ přínosů v celém dodavatelském řetězci

Zvyšování nároků zákazníků je dobře dokumentováno – a v soutěži o uspokojení nové generace zákazníků, zvyklé na okamžité splnění všech přání, se agilní dodavatelský řetězec stal hlavním zdrojem konkurenčních výhod. Organizace jasně chápou nutnost posílení své konkurenceschopnosti pomocí zvýšení efektivity dodavatelského řetězce, zároveň však mohou narážet na omezení ze strany stávajících systémů a složitých implementací ERP, WMS a POS.

Místo rozsáhlých a nákladných změn dodavatelského řetězce, které přinese inovativní zákaznické služby až za příliš dlouhou dobu, by měly firmy zvážit chytré využití integrovaných řešení, které mohou zajistit marginální zisky v dílčích procesech. Chytrá integrace může přinést klíčovou agilitu dodavatelského řetězce – od přechodu k práci s informacemi v reálném čase, což umožní posun od reaktivního k proaktivnímu řízení dodavatelského řetězce, až po kombinované využití skladových technologií, tak aby odrážely různé režimy prodeje, které mohou zahrnovat online objednávky od hypermarketů, příležitostných provozoven či jednotlivců.Tento koncept vychází z  teorie Agregace ‚marginálních‘ změn, která vychází z principu že rozložení složitých komplexů na elementární prvky a následné zlepšení každého z nich o 1% přináší v celkovém výsledku výrazné zlepšení celého procesu pokud je následně spojíte opět dohromady bez radikálních změn.

Jak tvrdí Sébastien Sliski, General Manager Supply Chain Solutions ve společnosti Zetes, v novém typu konkurenčního boje, který se neomezuje pouze na cenu a kvalitu, ale také na schopnost pružně reagovat na stále se měnící a narůstající nároky ze strany zákazníků, budou rychlé marginální zisky v dodavatelském řetězci tou hlavní rozhodující složkou.

Management změny

Nové technologie, jako jsou například Internet of Things, umělá inteligence, mobilní zařízení, pick to light či RFID, poskytují organizacím prakticky neomezené možnosti v oblasti zrychlení a zefektivnění dodavatelského řetězce. Proto je třeba si položit otázku, proč se tak velkému počtu maloobchodů využívajících více prodejních kanálů stále nedaří zajistit očekávání ze strany zákazníků?

Tempo změn je samozřejmě bezprecedentní. Jakmile se maloobchodu podaří konečně dát dohromady řešení pro doručení do druhého dne, stane se standardem doručení ještě dnes. Po zavedení služby Click & Collect na prodejně najednou zákazníci vyžadují širokou nabídku dalších možností, například ‘Deliver to Me’ nebo automatické výdejny. Organizace  postupně zjišťují, že k plnění všech očekávání ze strany zákazníků už jsou stávající systémy a procesy IT  příliš pomalé a nešikovné.

Když k tomu přičteme ještě vysokou volatilitu globálního dodavatelského řetězce, je výsledkem zaostalý maloobchodní model, a co je ještě horší, obrovské provozní náklady vyplývající ze zajišťování těchto nových služeb zákazníkům. S poměrem vraceného zboží z online prodeje až 30 % u některých maloobchodů náklady na zpracování vracených produktů smažou jakýkoli případný zisk. Plnění očekávání ze strany zákazníků je jen jednou součástí rovnice řešící dosažení dlouhodobého úspěšného maloobchodního prodeje.

Agilní dodavatelský řetězec

Ziskové vedení maloobchodu vyžaduje zásadní transformace všech složek dodavatelského řetězce, od výroby přes distribuci až po doručení a řešení na prodejnách. Při požadavcích na nový, agilnější dodavatelský řetězec však mnoho organizací naráží na omezení ze strany samotných základů v podobě systémů ERP, WMS či předchozích implementací. Zavádění nových inovativních technologií a pracovních postupů nutných pro zajištění požadavků zákazníků se jeví jako příliš obtížné – nebo příliš pomalé na to, aby bylo možné zajistit požadované zlepšení v dohledné době. Vzhledem k neodhadnutelným nárokům zákazníků nelze obhájit příliš drahé, složité a velké IT projekty s vysokým stupněm rizika. Proč utrácet miliony na zajištění služby zákazníkům, která bude zastaralá už v okamžiku, kdy bude uvedena do provozu?

Přestože tyto názory na nové technologie mohou být pochopitelné, nejsou nutně oprávněné. Je možné vylepšit a rozšířit stávající řešení ERP a WMS a získat hodnotu a agilitu v rámci dodavatelského řetězce – se správným přístupem. Klíčem je začít v malém a na začátku se soustředit na procesy, nikoli na technologie.

Základní myšlenkou musí být vylepšení sledovatelnosti. Dnešní firmy fungují naslepo, bez možnosti zjistit pozici objednávky zákazníka v dodavatelském řetězci, dokud není doručena do cílového místa určení. To znamená že neexistuje žádný způsob, jak zákazníkovi poskytovat přesné informace o doručení ani žádná možnost minimalizace následků případných problémů, ke kterým dojde během procesu a které mohou ovlivnit spokojenost zákazníků. Právě tato absence viditelnosti a sledovatelnosti omezuje možnosti maloobchodníka při zavádění efektivních inovací služeb.

Dosahování marginálních přínosů

Informace je základ; pomocí identifikace klíčových procesů a okamžitého sledování transakčních událostí v podnikání mohou organizace zajistit rychlou spolupráci a okamžité rozhodování. Toto chytré vylepšení procesů, zaměřené na konkrétní problémové oblasti podnikání, následované zajištěním relevantních technologií – od mobilizace sil až po snímání dat – může zajistit významná vylepšení, včetně přesnějšího přehledu o zásobách a lepšího zapojení zákazníka.

Pokud například vedení prodejny bude mít údaje v reálném čase nejen o obsahu jejich skladu, ale také o zásobách v hlavním skladu a ostatních prodejnách, zlepší to služby zákazníkům a zvýší prodeje.

Podobně platí, že zasílání textových zpráv o případných zpožděních dodávky v reálném čase může minimalizovat potenciální dopady na spokojenost zákazníků. Díky možnosti informovat zákazníka, že objednávka bude doručena během následující hodiny, se může zvýšit úspěšnost prodeje a omezit počet volání na linku zákaznických služeb, či počet stížností na služby zveřejňovaných na sociálních médiích. To se promítne i ve snížení nákladů a vylepšení celkové spokojenosti zákazníků. Sledování informací v reálném čase a viditelnost zásob umožňuje organizacím změnit reaktivní správu dodavatelského řetězce na proaktivní přístup, který podporuje inovativní služby zákazníkům.

Pomocí identifikace, posouzení a optimalizace stávajících procesů a nasazení vhodné technologie spolupracujícího dodavatelského řetězce mohou organizace dosáhnout marginálních přínosů v každé fázi dodavatelského řetězce – a dát prioritu těm nejproblémovějším oblastem. Například u skladů je v dnešní době jedním z nejnáročnějších úkolů potřeba vychystávat obrovské množství typů objednávek – od jednotlivých položek určených konečnému zákazníkovi až po objednávku prodejny na 20 sérií, 30 krabic na jednu sérii. V takovém prostředí již nelze používat procesy pracující s jednotnou velikostí objednávky a organizace, které nasadí nejlepší kombinaci různých technologií pro všechny typy objednávek, mohou podstatně zvýšit přesnost i produktivitu.

Závěr

Rychlá a efektivní odezva na potřeby zákazníka se stává klíčovým prvkem maloobchodu. Velké a kapitálově náročné IT projekty však nedokážou zajistit agilitu dodavatelského řetězce v rozumném termínu. Je třeba použít jiný přístup. Tím je kombinace posouzení procesů a integrace vhodné technologie spolupracujícího dodavatelského řetězce, jež zajistí marginální přínosy a umožní nákladově efektivní zajištění klíčových inovací služeb zákazníkům.