Brusel (Belgie), 23/03/2016 - Vývozce květin Floréac garantuje přesné dodávky, snižuje počty stížností ze strany zákazníků a snižuje hodnotu dobropisů více než o polovinu díky automatizovanému ověřování dodávek v přepravních vozících pomocí technologie Vision společnosti Zetes.

Požadavek na zajištění 100% přesnosti a efektivního ověřování dodávek

Rostliny v květináčích nejsou přepravovány v paletách, ale ve speciálních přepravních vozících. Ve společnosti Floréac jsou tyto vozíky interně přepravovány pomocí řetězového dopravníku řízeného podle štítků RFID, který pokrývá celé distribuční středisko. Při objemu 25 až 35 objednávkových položek na jeden přepravní vozík a maximálnímu výkonu 12 000 až 14 000 objednávkových položek za den se do logistického toku snadno vloudí lidská chyba. „Někdy jsme fakturovali i položky, které nikdy nebyly dodány“, říká Dirk Criel, plánovač logistiky Floréac.

Technologie Vision od společnosti Zetes jako jediná volba

Aby mohla společnost Floréac zaručit přesné dodávky a fakturaci, hledala řešení, které by poskytovalo systém přesného a rychlého ověřování obsahu vozíků. Nejprve byla zvažována varianta s ručním skenováním štítků jednotlivých položek. Ukázalo se však, že kvůli velkému objemu položek na objednávkách by toto řešení bylo velmi pomalé a nákladné. Firma Zetes navrhla automatizované řešení pro ověřování dodávek, které pomocí sofistikované technologie Vision dokáže rychle a efektivně zkontrolovat, že je ve správném vozíku to správné zboží.  

Automatické skenování a dekódování více čárových kódů najednou

Individuální štítky obsahující 2D čárové kódy s odkazem na objednávku jsou během vychystávání upevněny na panel na přední části přepravního vozíku. Všechny potvrzené přepravní vozíky jsou pomocí řetězového přepravníku dovezeny do správné nakládkové oblasti, kde je pro každý vozík vytištěn nákladní seznam. Systém Zetes Vision je v tomto systému integrován jako brána. Snímá přepravní vozíky za plného pohybu a žádným způsobem nezpomaluje ani nepřerušuje přepravu.

Tento systém pořizuje 2 sady snímků každé připravené přepravního vozíku:

  • První sada obsahuje snímek pevně osazeného 2D čárového kódu samotného přepravního vozíku, který je pak spojen se snímky všech 2D vychystávacích štítků upevněných na přední straně přepravního vozíku během logistického procesu. To zajistí, že všechny položky objednávky v přepravním vozíku (květináče, tácy atd.) jsou přiřazeny k ID vozíku. Tato informace je poté zanesena do systému SAP společnosti Floréac, který kontroluje a ověřuje, že jsou všechny vychystávací štítky součástí stejné dodávky. Pokud by tomu tak nebylo, je vytištěno chybové hlášení a operátor chybu napraví.
  • Druhá sada barevných snímků je pořízena jako vizuální doklad dodávky (množství rostlin, barva a stav).

„Zavedení automatizovaného systému ověřování mělo velký vliv na počet reklamací položek, které byly vyfakturovány, avšak nebyly dodány, a díky tomu klesla hodnota našich dobropisů více než o polovinu“, říká Dirk Criel. „Při řešení otázek kvality, velikosti či barvy květin s našimi zákazníky tyto barevné snímky představují jasný důkaz pro manažery kvality i prodejce“, pokračuje Criel. Jelikož je každá chyba okamžitě zjištěna a napravena a je o ní informován zodpovědný pracovník, představuje systém Vision důležitou roli při zlepšování logistického řetězce Floréac.