Självgående mobila robotar

En lösning som gör det möjligt att snabbt driftsätta och hantera flera applikationer med en gemensam, enhetlig, molnbaserad plattform. Plattformen är mycket flexibel och skalbar och erbjuder ett nyckelfärdigt tillvägagångssätt för att på ett säkert sätt hitta, spåra och flytta material från delar till pallar i lager, fabriker och distributionscentraler.

Mer information om Kontakta oss

Vad är självgående mobila robotar (AMR:er)?

Självgående mobila robotar samverkar med lagerpersonal, oavsett om det rör sig om att flytta artiklar under plock, hämta påfyllning eller överföra bulklager.

De transporterar satser till nästa steg i processen så att personalen kan gå vidare till nästa uppgift.

Rörelserelaterade funktioner inkluderar flytt av pallar, vagnar, hyllor och stillage och många andra viktiga förflyttningsuppgifter inom lagret.

  • Eftersom de är självgående behöver inte AMR:er en specialiserad infrastruktur för att fungera. De fungerar sömlöst inom en befintlig lagerlayout utan större störningar i befintlig verksamhet.
  • Med inbyggda sensorer, kartor och processystem planerar de rutter och anpassar sig dynamiskt till förändringar i sin omgivning.
  • AMR:er kan flytta artiklar inom ett lager eller mellan lokaler. De kan också utföra rutinmässiga uppgifter som inventering.

Nu är det rätt tid att överväga mobila robotar för er logistik- och lagerverksamhet

Lagerpersonal är under större tryck än någonsin tidigare för att hålla jämna steg med plock, pack, leveranser och andra viktiga logistikaktiviteter.

Att hitta sätt att snabba på orderhantering är något som måste prioriteras eftersom trender för e-handel och direktleverans fortsätter att öka.

Självgående mobila robotar (Autonomous mobile robots, AMR) är en av de senaste teknikerna som integrerar med ZetesMedea för att hjälpa lagerverksamheter att hantera fler beställningar, öka kapaciteten och behålla kundnöjdhet.

ÄR SJÄLVGÅENDE MOBILA ROBOTAR (AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS) RÄTT FÖR ERT LAGER?

Lagerchefer pressas mer än någonsin för att hitta sätt att öka produktiviteten vid orderhantering, och snabba och flexibla leveranslösningar är en viktig prioritet. Ledningsgrupper måste nu utvärdera de möjligheter som erbjuds av kollaborativ teknik och automatisering för att överbrygga klyftan och öka effektiviteten.

Ladda ner broschyren

Produktivitet – komplettera er arbetsstyrka

Att flytta artiklar på lagret är ofta en tidskrävande rutinuppgift som inte tillför mervärde.

AMR:er frigör viktig personal i fullt upptagna produktions- och lagermiljöer, t.ex. orderplockare, så de kan fokusera på mervärdesprocesser som ökar kapacitet och kvalitet.

AMR:er kan arbeta under långa perioder utan att behöva laddas och kommer självständigt att återvända till en laddstation utan att någon behöver ägna tid åt grundläggande dagligt underhåll.

Flexibilitet – skalbarhet utan begränsningar

Många mindre och regionala lagerverksamheter kan vanligtvis inte avbryta verksamheten för att införa ny teknik.

Inte heller har de råd att bygga ut sina anläggningar eller investera i helautomatisering såsom transportbandsystem.

AMR:er möjliggör ett flexibelt och skalbart tillvägagångssätt utan att de begränsas av anläggningens befintliga layout. De minskar riskerna med att införa ny teknologi och de optimerar kapaciteten och produktiviteten hos den befintliga arbetsstyrkan, särskilt under högsäsonger.

En undersökning av IDC framhåller:

Brist på tillgänglig arbetskraft är en av drivkrafterna bakom ansträngningarna att automatisera lagerprocesser med stöd av självgående mobila robotar. Användningen av självgående mobila robotar kan göra lagerverksamheter skalbara på begäran, omplacera personal till mer lönsamma uppgifter och minska risken för beroende av extrapersonal vid högsäsonger.

Arbetarskydd

Dessutom kan AMR:er i stor utsträckning minska sjukfrånvaro som har att göra med problem i muskler och leder.

Manuell hantering är en stor orsak till dessa problem. Ökad automatisering av sådana processer kan göra arbetet lättare för lagerpersonalen, minska frånvaro och öka anställdas välbefinnande.

Självgående mobila robotar som kan utföra pall-/bulkförflyttningar kan minska beroendet av en del förflyttningar med gaffeltruckar, vilket i sin tur förbättrar lagerrelaterad säkerhet. Eftersom de inte manövreras av människor minskar antalet olyckor som är relaterade till gaffeltruckar.

Se våra andra lösningar som kan bidra till personalens säkerhet och produktivitet till exempel röststyrt plock, desinficering av enheter med ultraviolett ljus, full pallet inventory

Självgående mobila robotar frigör viktig logistikpersonal för att öka produktiviteten och fokusera på uppgifter med högre mervärde samt för snabb ROI.
logo Fetch Robotics

Mer information?

Kontakta oss