logo atlas

Wat zijn de vereisten van de Falsified Medicine Directive?

Grofweg kunnen de vereisten van de Richtlijn (FMD 2011/62/EU) ingedeeld worden in vijf categorieën:

  1. Verplicht kenmerk op de buitenverpakking van geneesmiddelen om identificatie en productverificatie mogelijk te maken
  2. Verplicht kenmerk op de buitenverpakking van geneesmiddelen om aan te tonen dat er niet mee geknoeid is
  3. Aangescherpte vereisten voor de inspectie van de fabrikanten van werkzame farmaceutische bestanddelen
  4. Meldingsplicht voor fabrikanten en distributeurs in geval van vermoedelijke vervalste geneesmiddelen
  5. Verplicht logo op de websites van onlineapotheken die op legale wijze geneesmiddelen aanbieden met een koppeling naar de officiële nationale registers

Vanaf 2019 zullen fabrikanten die niet aan alle aspecten van de richtlijn voldoen hun producten uit de handel moeten nemen op de Europese markt. Onze ZetesAtlas  oplossing voor serialisatie in de farmacie helpt u het naleven van de richtlijn te waarborgen . Wij bieden u een beproefde aanpak, waarbij u maar met één contactpunt moet afstemmen. Zo beperken we risico's en verzekeren we een vlotte projectimplementatie zodat u op tijd en binnen het budget klaar bent.

Hoe kunnen we u helpen?