1. הסכמה לתנאי השימוש

אתר אינטרנט זה (להלן "השירות") הוא שירות מקוון למידע ותקשורת הניתן על ידי ZETES Industries S.A. (להלן “ZETES”), חברה המאוגדת על פי חוקי הממלכה הבלגית, שמשרדיה רשומים בכתובת Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Brussels .(Belgium – Europe)

הגישה לשירות כפופה להסכמת המשתמשים (להלן "המשתמשים") לתנאי השימוש המפורטים בהסכם תנאי שימוש זה (להלן "T.O.U.").

על ידי גישה לשירות, או שימוש בו, המשתמשים מסכימים שיחולו עליהם תנאי השימוש שיפורטו להלן.
ZETES רשאית לבטל, ללא הודעה מוקדמת, את הגישה לשירות בכל זמן ומכל סיבה,לרבות הפרה של הסכם T.O.U.‎‎ זה.

ZETES רשאית לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר כל חלק מהסכם T.O.U.‎‎ זה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים.

המשתמשים מסכימים לעיין בהסכם T.O.U.‎‎ זה מעת לעת כדי להיות מודעים לתיקונים שכאלה והמשך הגישה שלהם לשירות או השימוש בו ייחשבו כקבלה והסכמה חד-משמעית של הסכם ה-T.O.U. המתוקן.

2. השימוש בשירות

באמצעות אתר זה, ZETES מספקת למשתמשים גישה למידע ונתונים, לשירותים, למוצרים הזמינים להורדה, הדגמה ורכישה, לפורומים וכן הלאה.

השירות עשוי לכלול פרסומות או כלים שיווקיים.

פרט למקרה שהוגדר אחרת במפורש, תכונות חדשות המרחיבות או משדרגות את השירות הקיים, כולל הפצה של מוצרים ופעולות חדשים מבית ZETES, יהיו גם הם כפופים להסכם T.O.U.‎‎ זה.

השירות ניתן "כמות שהוא" (AS IS) ו-ZETES אינה נוטלת כל אחריות לאי עמידה בזמנים, מחיקה, אי-מסירה או כישלון באחסון של כל תקשורת של המשתמשים או הגדרות התאמה אישית שלהם.

על המשתמשים חלה האחריות המלאה להשגת הגישה לשירות, כאשר יתכן שהשגת הגישה תכלול עמלות כלפי צד שלישי, כמו משל חיובים של ספקי שירותי אינטרנט או עבור זמן-אוויר. המשתמשים הם האחראים לעמלות אלו, כולל העמלות הכרוכות בהצגה או במשלוח של פרסומות.

בנוסף, על המשתמשים לספק את הציוד הדרוש להשגת גישה לשירות, והם האחראים עליו.

מלבד מידע, מוצרים או שירותים המזוהים בבירור ככאלה שסופקו על ידי ZETES, ZETES אינה מפעילה, מבקרת או מעודדת שימוש בכל סוג של מידע, מוצרים או שירותים הנמצאים ברשת האינטרנט בכל אופן שהוא.

מלבד מידע, מוצרים ושירותים המזוהים כשייכים ל-ZETES, כל המידע, המוצרים והשירותים המוצעים דרך השירות או ברשת האינטרנט באופן כללי מוצעים על ידי גורמי צד שלישי שאינם שותפים של ZETES ו-ZETES אינה יוצרת כל מצג אודות או מאשרת את מידת הדיוק או האמינות של ייעוץ, דעות, הצהרות, או כל מידע אחר שמוצג או מופץ.

על המשתמשים חלה האחריות הבלעדית לבחון את מידת הדיוק, השלמות והתועלת של הדעות, הייעוץ, השירותים, הסחורה וכל מידע אחר שמסופק דרך השירות או נמצא ברשת האינטרנט באופן כללי.

3. מידע אישי ומדיניות הפרטיות

בהתחשב באופן השימוש בשירות המוצע באתר זה, המשתמשים מסכימים ל:

  • (א) לספק, כאשר הם מתבקשים לכך או בעת הצורך, מידע נכון, מדויק, עדכני ושלם על עצמם (מידע זה נכלל תחת "נתוני רישום")
  • (ב) לשמר ולעדכן באופן מיידי את נתוני הרישום כדי שיהיו נכונים, מדויקים, עדכניים ושלמים. במקרה שמשתמש מספק מידע שאינו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או חסר, או של-ZETES יש חשד סביר שמידע מסוג זה אינו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או חסר, ZETES שומרת לעצמה את הזכות להשהות או לבטל את הגישה של משתמש זה ולסרב לאפשר כל שימוש בשירות בהווה או בעתיד, או בכל אחד מחלקיו.

נתוני הרישום וסוגים מסוימים אחרים של מידע אישי אודות המשתמשים נכללים וכפופים ל-"מדיניות הפרטיות" של ZETES.

4. סיסמה, קוד ובטיחות

עבור כמה ממטרות השימוש בשירות שמסופק על ידי ZETES או דרך גורמי צד שלישי, יוקצו למשתמשים סיסמה, מספר חשבון ו/או קוד זיהוי אישי.

הקצאה זו עשוי להתרחש עם השלמת הזנת נתוני הרישום או כאשר משתמשים מזמינים מוצרים מבית ZETES.

במקרים אלו, על המשתמשים חלה האחריות הבלעדית לשמירה על סודיות הסיסמאות, מספרי החשבונות או הקודים שיקבלו, ואחראים לכל הפעולות המתרחשות תחת הזיהוי באמצעות סיסמאות, חשבונות או קודים אלו.

המשתמשים מסכימים:

(א) להודיע באופן מיידי ל-ZETES על כל שימוש בלתי-מאושר בסיסמאות, חשבונות או הקודים שלהם, או על כל מקרה של פרצת בטיחות,
(ב) לוודא שהם מבצעים יציאה מהמשתמש אליו נכנסו באמצעות הסיסמאות, מספרי החשבונות או הקודים בסיום כל גלישה באתר.
אין ביכולתה של
ZETES לשאת בחבות, ואין היא תעשה זאת, עבור כל הפסד או נזק כתוצאה מכישלון למלא אחר הכתוב בחלק זה שמספרו 4

5. התנהגות המשתמשים ותחום אחריותם

השתתפות המשתמשים בתקשורת מקוונת ("התוכן") מתרחשת בזמן אמת וללא עריכה, צנזור, או כל בקרה אחרת של ZETES. ZETES אינה מבקרת בהכרח, ואין היא אמורה לעשות זאת, את התוכן שמפורסם דרך השירות, ועל כן, אינה מבטיחה את מידת הדיוק, השלמות או האיכות של תוכן מסוג זה. עם שימוש בשירות, יתכן שמשתמשים ייחשפו לתוכן פוגעני, מגונה או לא נעים. ZETES לא תישא בחבות בכל אופן שהוא ותחת שום נסיבות עבור כל תוכן, לרבות, אך ללא הגבלה, כל שגיאה או השמטה בכל תוכן שהוא, או הפסד או נזק מכל סוג שנגרמו כתוצאה מהשימוש בתוכן שפורסם, נשלח כדוא"ל, שודר או הפך לזמין בכל דרך שהיא באמצעות השירות.

על אף הנכתב דלעיל, ZETES שומרת לעצמה את הזכות לפקח על תוכן הקיים בשירות ולהסיר תוכן שלפי ZETES, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הוא מזיק, פוגעני, או מהווה בכל אופן שהוא הפרה של החוק או של תנאי הסכם T.O.U. זה.

כדי לשמור על שירות אינפורמטיבי ובעל-ערך העונה על צרכי השירות של המשתמשים ולהימנע מנזק שעלול להיגרם עקב פיזור הצהרות שגויות, זדוניות, המפרות זכויות של אחרים, או מזיקות בכל דרך אחרת, הכרחי לבסס את החוקים הבאים כדי להגן כנגד שימוש לרעה.

בהתאם לכך, המשתמשים מציגים את הסכמתם, מקבלים את האחריות החלה עליהם ומתחייבים לא להעלות, לפרסם או לשדר או להפיץ או להוציא לאור בכל דרך אחרת באמצעות השירות חומרים אשר:

(א) מגבילים או מונעים מכל משתמש אחר את השימוש וההנאה מהשירות;
(ב) אינם חוקיים, מאיימים, פוגעניים, שיש בהם הוצאת דיבה, משמיצים, גסים, וולגריים, מעליב, פורנוגרפי, פוגעני מבחינה דתית, בעל תוכן מיני בוטה או מגונה;
(ג) מכיל או מעודד ביצוע עבירות פליליות, גורר חבות אזרחית או מפר את החוק בכל דרך אחרת;
(ד) הפרה, ביצוע גנבה ספרותית (פלגיאט) או פגיעה בזכויות של גורמי צד שלישי לרבות, ללא הגבלה, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, זכויות פרטיות או הוצאה לאו או כל זכות קניין אחרת;
(ה) מכיל וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים;
(ו) כולל או מכיל הפניות למקורות או הצהרת עובדות שגויות או מטעות.

כל המידע, נתונים, קטעי טקסט, תוכנות, מוסיקה, קבצי קול, תמונות, גרפיקה, סרטוני וידאו, הודעות או כל חומר אחר ("תוכן"), בין אם פורסמו באופן פומבי או ששודרו באופן פרטי, נמצאים תחת אחריותו הבלעדית של האדם שהינו המקור של תוכן זה.

פירוש הדבר שהמשתמשים באתר זה הם האחראים הבלעדיים לכל התוכן שהם מעלים, מפרסמים, שולחים כדוא"ל, משדרים או הופכים לזמין בכל דרך אחרת באמצעות השירות...

המשתמשים מכירים בזאת ומסכימים ש-ZETES או מי מטעמה עשויים לשמור לעצמם תכנים ועשויים גם לחשוף תוכן במקרה שנדרש לעשות זאת על ידי החוק או עקב אמונה בתום לב ששמירת או חשיפת מידע מסוג זה חיוניים במידה סבירה כדי:

(א) לסייע לתהליכי אכיפת החוק;
(ב) לאכוף את הסכם ה-T.O.U.‎‎;
(ג) להגיב לתביעות בגין תוכן שמפר את הזכויות של גורמי צד-שלישי;
(ד) להגן על זכויות, קניין, או בטחון אישי של ZETES, של המשתמשים באתר ושל הציבור הרחב.
העיבוד הטכני והשידור של השירות, כולל התוכן ונתוני הרישום האישיים של כל משתמש, עשויים לכלול:

(א) שידור דרך רשתות שונות;
(ב) ביצוע שינויי התאמה והסתגלות לדרישות טכניות עבור חיבור של רשתות או מכשירים.
המשתמשים באתר מסכימים לעמוד בכל החוקים הבין-לאומיים והמקומיים בנוגע להתנהגות במרחב המקוון ושימוש המניח את הדעת בתוכן

6. שליחת תוכן או הפיכתו לזמין כדי שייכלל בשירות

אזורים מסוימים בשירות מאפשרים חילופי מידע בין המשתמשים, ZETES, וצדדים נוספים.

כל הגשה של מידע המבוצעת על ידי המשתמשים הופכת לקניין של ZETES כאשר המשתמשים מעניקים ל-ZETES באופן מפורש את הסמכות והזכות לעשות שימוש במידע שהוגש בהתאם למדיניות הפרטיות של ZETES.

בנוסף, המשתמשים מסכימים להעניק ל-ZETES רישיון תמידי, שאינו-בלעדי, ללא-תמלוגים, בין-לאומי, הכולל את הזכות להעניק רישיון משנה, לשכפל, להפיץ, לשדר, ליצור נגזרות, להציג באופן פומבי ולהוציא לפועל באופן פומבי חומרים וכל מידע אחר (לרבות, וללא הגבלה, רעיונות למוצרים ושירותים חדשים או משופרים המופיעים בזאת) שהגישו המשתמשים באזורים ציבוריים של השירות (כמו למשל לוח הודעות, פורומים וקבוצות דיון) בעזרת כל האמצעים ובכל מדיה המוכרת כיום או שתפותח בעתיד.

המשתמשים מעניקים ל-ZETES בנוסף את הזכות להשתמש בשמותיהם בהקשר לחומרים שהוגשו ובמידע אחר בהקשר של פרסום, שיווק ותוכן שיווקי הקשורים לחומר. המשתמשים מסכימים כי לא תהיה להם כל זכות חזרה כנגד ZETES עבור כל פגיעה או שימוש לא הוגן שנגרמו לכאורה או למעשה לכל זכות קניין במסגרת התקשורת שלהם עם ZETES. הם מכירים בזאת ששידורים אלו אל ומהשירות אינם סודיים וכי יתכן שאחרים יקראו או יירטו את השידורים שלהם. המשתמשים מכירים בזאת שאין לראות בעצם השידור לשירות יצירה ,באופן מרומז או אחר, של מערכת יחסים סודית, מבוססת נאמנות או מחויבת על פי חוזה בינם לבין ZETES מלבד זו שנוצרת בהתאם להסכם T.O.U. זה.

7. שיפויים

המשתמשים מסכימים לשפות את ZETES ואת חברות-הבת, השותפים, המנהלים, הדירקטורים, הסוכנים, העובדים וספקי המידע שלה, הגורמים המספקים לה רישוי והמורשים מטעמה (להלן, קולקטיבית "הצדדים המשופים"), ולהגן עליהם כולל מימון דמי ייצוג משפטי בגובה סביר, מכל תביעה או דרישה שתוגש על ידי צד שלישי בשל, או בעקבות, התוכן שהמשתמשים שלחו, פרסמו, שידרו, או חשפו באמצעות השירות, השימוש של המשתמשים בשירות, ההתחברות שלהם לשירות, או הפרה מצד המשתמשים של הסכם ה-T.O.U.‎‎ או של זכויות כלשהן של גורמים אחרים.

המשתמשים ישתפו פעולה באופן מלא ככל האפשר וככל שיידרש באופן סביר בהגנה מפני כל תביעה שהיא. ZETES שומרת לעצמה את הזכות, במימון מלא מצידה, לקחת על עצמה באופן בלעדי את ההגנה ואת השליטה בכל מצב הכרוך בשיפוי מצד המשתמשים.

חל איסור על המשתמשים להגיע לפשרה בעקבות אירוע כלשהו ללא הסכמה בכתב מ-ZETES.

כל אחד מהצדדים המשופים יחזיק בזכות לטעון מטעמו ולאכוף את הוראות החוק האלו ישירות אל מול המשתמשים.

8. איסור על מכירה חוזרת של השירות

המשתמשים מסכימים שלא לשכפל, להעתיק, למכור, לבצע מכירה חוזרת או לנצל לצרכים מסחריים כלשהם, כל חלק של השירות, את השימוש בשירות, או את הגישה לשירות.

המשתמשים יכולים להשתמש, להעתיק ולהדפיס מידע מהאתר של ZETES אך ורק עבורם או למטרות ושימושים פנימיים של ארגונם. מלבד המצוין לעיל, חל איסור על המשתמשים להשתמש, להעתיק, למכור, להחכיר, להעביר, להפיץ, להוציא לאור, לפרסם, לשנות או לתקן מידע מסוג זה. מלבד המצוין במפורש בהסכם T.O.U. זה או בכל מקום אחר באתר האינטרנט של ZETES, אין לפרש כל דבר אחר המופיע באתר של ZETES כהצעה או כייעוץ או כהענקת רישיון או זכות כלשהי למשתמשים.

9. נהלים כלליים בנוגע לשימוש ואחסון

ZETES עשויה לבסס ולשנות בכל זמן, וללא הודעה מראש, נהלים כלליים והגבלות בנוגע לשימוש בשירות, כולל, וללא הגבלה, מספר הימים המרבי בהם הודעות דוא"ל, פרסומים בלוחות מודעות או תוכן אחר שהועלה יישמרו במסגרת השירות, מספר הודעות הדוא"ל המרבי שניתן לשלוח או לקבל באמצעות חשבון בשירות, הגודל המרבי של הודעות דוא"ל שניתן לשלוח או לקבל באמצעות חשבון בשירות, שטח האחסון המרבי מהשרתים של ZETES שיוקצב עבור כל אחד מהמשתמשים, ומספר הפעמים המרבי (ומשך הזמן המרבי) בהם תתאפשר למשתמשים גישה לשירות במשך פרק זמן נתון.

ZETES אינה נושאת באחריות או בחבות למחיקה או כישלון באחסון של הודעות או סוגי תקשורת אחרים או כל תוכן אחר שנשמר או משודר על ידי השירות.

10. הפסקה ותיקונים של השירות

ZETES שומרת לעצמה את הזכות בכל זמן ומעת לעת לבצע שינויים או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, את השירות (או חלקים ממנו), ללא הודעה מוקדמת.

ZETES עשוי בנוסף להחיל הגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל את הגישה לחלקים של או לכל השירות ללא הודעה מוקדמת.

ZETES לא תישא בחבות כלפי המשתמשים או כל צד שלישי בגין תיקונים, השהייה או הפסקה של השירות.

11. סיום שימוש

ZETES, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, יכולה לבטל סיסמאות של משתמשים, חשבונות שלהם (או כל חלק שלהם) או את הקודים שלהם, או את השימוש בשירות, ולהסיר ולהיפטר מכל תוכן שקיים בשירות, מכל סיבה, לרבות, אך ללא הגבלה, חוסר שימוש או במקרה של-ZETES סיבה להאמין שהמשתמשים הפרו או פעלו שלא בהתאם לכתוב או לרוח הדברים הכלולים בהסכם ה-T.O.U.

בנוסף ביכולתה של ZETES, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכל זמן להפסיק לספק את השירות, או כל חלק שלו, עם או ללא הודעה מוקדמת.
המשתמשים מסכימים בזאת ש-
ZETES לא תישא בחבות אליהם או לכל צד-שלישי עקב ביטול הגישה שניתנה להם לשירות.

12. עסקות מול מפרסמים

התכתובות והעסקות של המשתמשים עם, או במסגרת השתתפות במבצעי קידום מכירות של, מפרסמים שאותרו במסגרת או דרך השירות, כולל תשלומים ומסירה של מוצרים או שירותים קשורים להם, ותנאים, החלת אחריות או ייצוגים הקשורים לעסקות אלו, הם בין המשתמשים והמפרסמים בלבד ונוגעים אך ורק להם.

ZETES לא תישא באחריות או בחבות עבור כל הפסד או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו כתוצאה מעסקות אלו או כתוצאה מהנוכחות של מפרסמים כדוגמת אלו בשירות.

13. קישורים

השירות עשוי לספק, או שגורמי צד-שלישי יספקו, קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים.

כיוון של-ZETES אין יכולת לבצע בקרה על אתרים ומקורות מסוגים אלו, המשתמשים מסכימים בזאת ש-ZETES לא תישא באחריות לזמינות של אתרים או מקורות חיצוניים אלו,וכי היא אינה מעודדת שימוש או נושאת באחריות או בחבות עבור כל תוכן, פרסום, מוצרים, או חומרים אחרים שנמצאים או זמינים באתרים או מקורות מסוג זה.

ZETES לא תישא באחריות או חבות, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הפסד שנגרמו או שנגרמו לכאורה עקב או בהקשר לשימוש או הסתמכות על כל תוכן, מוצרים או שירותים מסוג זה הזמינים במסגרת או באמצעות אתרים או מקורות אלו.

14. הודעות

הודעות למשתמשים באתר יישלחו דרך הדוא"ל או בדואר רגיל.

השירות עשוי לשלוח הודעות בנוגע לשינויים להסכם ה- T.O.U. או לעניינים אחרים על ידי הצגת הודעות או קישורים להודעות למשתמשים הרשומים באופן כללי בשירות.

15. מידע כללי

הסכם ה-T.O.U. מהווה את כלל ההסכם בין המשתמשים ו-ZETES והשימוש בשירות כפוף אליו, כאשר הוא מקבל קדימות על פני כל הסכם קודם בין המשתמשים ו-ZETES.

יתכן והמשתמשים יהיו כפופים לתנאי שימוש נוספים שיהיו בתוקף בעת שימוש בשירותים של שותפים, תוכן של גורמי צד-שלישי או תוכנות של גורמי צד-שלישי.

הסכם ה-T.O.U. ומערכת היחסים בין המשתמשים ו-ZETES כפופים לחוקי הממלכה הבלגית, אירופה (Kingdom of Belgium, Europe) ללא התייחסות לכל סתירה קיימת בנוגע להוראות החוק.

המשתמשים ו-ZETES מסכימים בזאת להכיר בסמכות השיפוט האישית והבלעדית של בתי המשפט הנמצאים במקום בו ממוקמים המשרדים הרשומים של ZETES.

אי הצלחה של ZETES לפעול או לאכוף כל זכות או הוראה של הסכם ה-T.O.U. לא תהווה ויתור על כל זכות או הוראה מסוג זה.

במקרה שבית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת ימצא שהוראה כלשהי הכלולה בהסכם T.O.U. היא בלתי חוקית, הצדדים מסכימים שעל בית המשפט לפעול בכל זאת כדי לבטא ולתת תוקף ככל שניתן לכוונות הצדדים כפי שהן משתקפות באותה הוראה, וכי ההוראות האחרות של הסכם ה-T.O.U. יישארו בתוקפן באופן מלא.

המשתמשים מסכימים כי ללא קשר לכל חוק המורה אחרת, יש להגיש כל תביעה או עילת תביעה, הנובעות מהשימוש בשירות או מהסכם ה-T.O.U. או הקשורות בהם, בתוך שנה אחת (1) מהמועד שבו התעוררו הצורך בתביעה או עילת התביעה - אחרת הן תתבטלנה לצמיתות.