Pochopení konkrétních problémů mobilních řešení a jak je vyřešit

Použití mobilních technologií v dodavatelském řetězci za posledních 30 let přineslo značnou konkurenční výhodu. V poslední době, díky technologickému pokroku a snižujícím se cenám, je zřejmý nárůst počtu mobilních řešení, často ve formě jednoduchých rozšíření tradičních informačních systémů. Tento přístup však s sebou přináší nová rizika. Při použití mobilních technologií nelze jednoduše aplikovat pravidla a postupy z tzv. desktopového prostředí a pokud je pro projekt mobilního řešení aplikován stejný přístup a nástroje jako pro klasický informační systém, mohou se takové projekty potýkat s vážnými problémy a vyššími náklady.