Je překvapující, že většina logistických managerů nemá k dispozici žádné nástroje pro sledování a dohledatelnost zboží mezi momentem, kdy palety (či jiné nosiče) dorazí na nakládací rampu, a momentem, kdy naložené vozidlo odjíždí. Tuto mezeru může odstranit automatizovaná kontrola nakládky palet, která zajistí 100% přesnost nakládky a současně urychlí proces nakládání. 4 klíčové přínosy řešení pro automatickou kontrolu nakládky palet: 

1. Bezchybné dodávky

Pomocí technologie Vision dokáže systém automatizované kontroly nakládky palet v reálném čase zjistit, zda je správná paleta nakládána do správného nákladního vozu. Kamery instalované na dveřích při nakládce zboží detekují a analyzují paletové etikety resp. čárové kódy na nich. Na základě okamžitého vyhodnocení signalizuje operátorovi manipulační techniky, zda-li daná paleta patří na dané vozidlo a zabrání obsluze naložit nesprávné položky do nesprávného vozidla.

2. Rychlejší a efektivnější expedice

S tímto řešením jsou vyloučeny chyby lidské obsluhy a jedno vozidlo může nakládat i více pracovníků najednou. Technologie Vision detekuje ID palety bez ohledu na to, kdy je naložena do nákladního vozu. Skenování za pohybu navíc dokáže snímat data až do rychlosti 20 km/h a díky tomu:

  • nedochází k žádným časovým ztrátám při hledání a načítání paletových etiket,
  • operátoři nemusí zastavovat a čekat na potvrzení a až poté nakládat do vozu. Celý proces nakládky probíhá plynule.

3. Snadno použitelný systém bez nustnosti zaškolení

Systémy automatizované kontroly nakládky palet obvykle nevyžadují žádné školení. Jelikož vše probíhá automaticky, není vyžadována žádná lidská asistence (na rozdíl např. od ručního skenování). Po implementaci mohou řidiči manipulační techniky začít okamžitě používat celý systém, takže odpadají jakékoli časové i finanční ztráty na školení a konfiguraci hardwaru.

4. Vizuální doklad nakládky a stavu dodávky

Systém pořizuje snímky nakládaných palet a zajišťuje tak vizuální doklad o nakládce a stavu celé dodávky. Protože jsou snímky o stavu palety v okamžiku nakládky uloženy ve specializované databázi, ze které mohou být snadno vyhledány, nehrozí žádné spory se zákazníky v případě reklamace.

Kontaktujte specialistu Zetes, který vám poradí, jak využít výhod automatizované kontroly nakládky palet.