Gareth Thomas, Retail Business Consultant ve společnosti Zetes, vysvětluje důležitost optimalizace činnosti pracovních sil prodejny k zajištění výborných služeb pro zákazníky, ale také ke zvýšení efektivity a ziskovosti prodejního procesu.

Přístup k informacím v reálném časeRole prodejen se během uplynulých deseti let zásadně změnila a s tím i každodenní činnosti jejich pracovníků. Úspěšné obchody nabízejí služby jako Click and Collect a online nakupování s možností vrácení zboží na prodejně. Stále lépe informovaní zákazníci očekávají od pracovníků prodejny mnohem kvalitnější a osobnější služby. Ale jaké to klade požadavky na pracovníky, kteří nyní musí plnit několik různých rolí od vyřizování objednávek Click and Collect až po řízení zásob, doplňování zboží a samotné prodávání? Jak může maloobchod řídit tyto různé činnosti tak, aby maximalizoval produktivitu a efektivitu a současně zajistil kvalitní služby zákazníkům?

Řešení pro prodejny a software pro řízení maloobchodu, umožní maximální využití potenciálu pracovních sil a poskytovat perfektní služby zákazníkům.

Pochopení činností na prodejně
V současné době velká většina maloobchodů (69%)* nemá žádný přehled o tom, jak pracovníci na prodejně tráví svoji pracovní dobu, a proto nemají žádnou možnost optimalizace činností. Podle vyjádření těch maloobchodů, které dokážou monitorovat činnosti na prodejně, pracovníci obvykle tráví 30% času řízením zásob, včetně inventurních činností a doplňování zboží v zázemí.

Hlavní úlohou zaměstnanců prodejen stále zůstává podporovat prodej prostřednictvím přímého kontaktu se zákazníky. Avšak zvýšené nároky zákazníků a změny v jejich chování spolu s faktem, že nejméně po třetinu pracovní doby pracovníci prodejny nejsou k dispozici zákazníkům, mají značný dopad na výnosy prodejen a věrnost zákazníků, což není možné dále ignorovat. Zákazníci jsou jednoduše lépe informovaní a méně trpěliví. Ještě před příchodem do prodejny se na produkty často podívají online a pokud produkt není vystavený na prodejně, většina z nich prostě odejde. A pokud se obrátí na pracovníka prodejny, chtějí rychle obdržet požadované informace – 30% zákazníků nebude na informaci čekat déle než dvě minuty, 70% pak odejde do pěti minut.

Jak může maloobchod zvýšit možnosti pracovníků na prodejně, aby mohli efektivně zvládat všechny tyto nároky a zvýšit ziskovost prostřednictvím vyšší produktivity, perfektních služeb zákazníkům a maximalizace prodejů?

Využití informací v reálném čase a nastavení cílů pomůže zlepšit řízení úkolů a maximálně využít potenciál pracovníků prodejny

Více možností pro pracovníky prodejen
Hlavní prioritou musí být zajistit pracovníkům na prodejně přehled o stavu zásob v reálném čase – což do dnešního dne dosáhlo pouze 36% maloobchodů – nejlépe prostřednictvím mobilního zařízení, aby dotazy zákazníků bylo možné odpovědět přímo na prodejní ploše.

Přístup k informacím v reálném časeDále může pomoci i zjednodušení logistických procesů, například přejímka na sklad a automatické upozornění na nedostatečné množství zboží na regálech, což zkrátí čas potřebný k doplnění zásob. Klíčem je využití informací v reálném čase k vylepšení řízení maloobchodu, dynamické určování priorit a alokaci činnosti pracovníků prodejny.

Nyní je ten správný čas, kdy maloobchody musí přesněji definovat cíle každého zaměstnance a nastavit jasné KPI pro každou jejich činnost. Společně s přehledem o skladových zásobách v reálném čase a bezchybnou logistikou příjmu bude nutné tato vylepšení podpořit lepšími analytickými funkcemi a přehledy celkového výkonu prodejny.

 

Více informací?

Kontaktujte nás