Společnost Gartner1 předpovídá, že do roku 2020 bude více než polovina nových obchodních procesů zahrnovat některé z prvků IoT. Bude nainstalováno až 26 miliard ‘chytrých’ zařízení napojených na internet, které do konce desetiletí vygenerují zisk až 300 miliard USD. Gartner tvrdí, že třicetinásobný nárůst fyzických zařízení připojených k internetu „podstatně změní způsob fungování dodavatelských řetězců“.

Globální společnosti jsou si vědomy transformační role IoT, zvláště v oblastech výroby, prodeje a služeb. Velká část implementací se zaměřuje na identifikaci, vyhledání a sledování stavu aktiv. Podle společnosti Forrester2, 58% až 77% dotazovaných organizací považuje vyhledání umístění objektů, kontejnerů a personálu za hlavní základní funkci všech řešení IoT. Některé poštovní služby využívají v odlehlých oblastech chytré schránky, které informují o tom, zda jsou prázdné, a předejdou tak zbytečným cestám pro poštu. Teplotně citlivé farmaceutické produkty jsou monitorovány pomocí senzorů, aby byly zaručeny jejich kvalitativní parametry i po vyexpedování ze skladu. Integrací dat z takových senzorů s podnikovými informačními systémy přináší výrazně kvalitnější obchodní informace.

V souvislosti s tím, jak prodejci kombinují své online prodej s kamennými obchody, je schopnost sbírat a zobrazit data v důležitých bodech dodavatelského řetězce klíčem ke zvýšení spokojenosti zákazníků a optimalizaci reakce dodavatelského řetězce. Paleta se zbožím na nákladním voze může vysílat informace o přesném typu produktů, velikostech a variacích, nemluvě o teplotě či vlhkosti, ve které je zboží přepravováno. Senzory lze použít dokonce i k přesné lokalizaci produktů či zaměstnanců ve velkých skladištích či během přepravy, což umožní přesněji určit dobu doručení. Automatizované snímání dat poskytuje přehled o zásobách v reálném čase, nahrazuje ruční počítání odstraňuje chyby lidského faktoru.
 

Odstranění nejistoty

S rostoucím počtem geograficky rozptýlených účastníků představuje faktor nejistoty v procesech správy dodavatelského řetězce velký problém. Vyřízení objednávky může být zpožděno kvůli celé řadě faktorů, které lze jen těžko předpovídat a mít pod kontrolou. Častou příčinou zpoždění dodávky bývají dopravní zácpy nebo nedostatek zboží na skladě. Pomocí řešení IoT s využitím snímačů lze sledovat polohu a rychlost vozidel a vydávat pokyny k doplnění zboží

Pro zboží podléhající zkáze je důležité zajistit stabilní teplotu. Zelenina může v chladu vydržet v dobrém stavu i týden, za vyšších teplot se však zkazí během několika hodin. Podle Organizace pro potraviny a zemědělství OSN se každoročně až jedna třetina potravin zkazí během přepravy.  Řešení IoT založená na senzorických technologiích mohou takové ztráty minimalizovat. Jako prostředek k zajištění sledovatelnosti dodavatelského řetězce umožňují výměnu kritických informací s relevantními účastníky v reálném čase a minimalizují problémy. 

 

Výběr technologií

Je však nutné vzít v úvahu i další otázky. Při zavádění komplexních řešení IoT je důležité zvážit řadu technických aspektů, včetně síťové infrastruktury, zařízení, aplikací, platforem, bezpečnostních řešení a integračních služeb.  

Jednotlivé technologie snímačů mají různá omezení. Například využití sítí GSM může mít vysoké nároky na spotřebu baterií, takže sledování přepravy na dlouhé vzdálenosti nejlépe funguje při napájení z baterie vozidla. Naopak pro produkty ve skladech se mohou hodit nízkokapacitní snímače napájené malou baterií, které přenášejí data po místních sítích.
Dalším důležitým aspektem je zabezpečení. Všechny informace musí být chráněny, aby se nedostaly k nesprávným uživatelům nebo nebyly odcizeny. Snímače musí odesílat pouze specifické informace, které musí být uloženy v bezpečném prostředí privátního cloudu.


Využití technologií IoT v dodavatelských řetězcích je zatím stále ještě v plenkách, ale určitě bude narůstat. Informace a monitoring v reálném čase umožní snazší správu prostředků a přijímání optimálních rozhodnutí s těmi nejnižšími možnými náklady. IoT možná časem bude jen dalším módním pojmem. Ale určitě tomuto konceptu patří velká budoucnost.

Chytrá zařízení mohou být opravdu důležitým pomocníkem, protože dokážou přesně monitorovat a sledovat mnoho proměnných faktorů.

Schopnost sbírat a zobrazovat data v důležitých bodech dodavatelského řetězce je klíčem ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

Gartner Says the Internet of Things Installed Based Will Grow to 26 Billion Units By 2020, Gartner, 2013
Forrester / Zebra - Internet-Of-Things Solution Deployment Gains Momentum Among Firms Globally. 2014