Objective:


 • 100% accurate leveringen afleveren
 • Klantenklachten verminderen
 • Betrouwbare laadlijst per geleverde kar afleveren

Solution:


 • Shipping verification oplossing op basis van vision technologie
 • Camera’s lezen en detecteren automatisch meerdere 2D-barcode’s op karren in beweging
 • Foto’s gelden als visueel bewijs van de levering
 • Integratie met SAP

Result:


 • Drastische daling van fouten
 • Minder klachten: kredietnotabedrag - 50%
 • Minder papier: geen extra afdruk van leveringsnota’s nodig

Floréac garandeert accurate leveringen en kredietnotabedrag -50% dankzij combinatie van digitale camera’s en automatische shipping verification met Zetes’ vision-systeem.

Floréac is actief in de handel en distributie van potplanten in Europa. Vanuit het distributiecentrum in Lochristi (België), waar 100 mensen in dienst zijn, worden de klanten - veelal gespecialiseerde tuincentra, bouwmarkten en groothandelaren - één tot drie keer per week beleverd. Deze klanten bevinden zich vooral in Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Duitsland en Zwitserland. Floréac verzekert correcte leveringen, vermindert klantendisputen en reduceert zijn kredietnotabedrag met meer dan 50% dankzij een geautomatiseerde shipping verification van haar plantenkarren op basis van Zetes’ vision technologie. Het systeem op basis van camera’s laat toe om via één snelle scan grote hoeveelheden 2D-codes te lezen en deze onmiddellijk te linken aan Floréac’s ERP-systeem (SAP). Fouten worden zo onmiddellijk gedetecteerd, foto’s gelden als bewijs van de levering (visual proof of shipment) en correcte laadlijsten worden per kar uitgeprint en meegeleverd.

Verhogen van leveringsbetrouwbaarheid

De distributie van potplanten gebeurt op sectorspecifieke Deense karren. Dit zijn standaard plantenkarren die in de Europese plantendistributie als transportmiddel gebruikt worden. Het intern transport van deze karren wordt bij Floréac verzekerd door een RFID-gestuurde kettingbaan die door het volledige distributiecentrum loopt. De picking labels, die corresponderen met de orderlijnen van de bestelling en voorzien zijn van een 2D-barcode, worden tijdens het orderpicken op een kartonnen frontplaat vooraan op de kar geplakt. Na het laden van een kar worden de afgewerkte karren die klaar zijn voor transport via de kettingbaan naar de juiste laadkade gebracht.

Gezien de handmatige verwerking van de orderlijnen, met een volume van 25 tot 35 orderlijnen per kar en piekmomenten met 12.000 tot 14.000 orderlijnen per dag, sluipen er regelmatig menselijke fouten in de logistieke flow.

Het gebeurde dat “orderlijnen werden gefactureerd maar niet geleverd”, aldus Dirk Criel, Logistiek Planner bij Floréac.

Nood aan 100% accurate en efficiënte eindcontrole

Om accurate leveringen te garanderen, voorzien van een correcte laadlijst per kar, zocht Floréac een oplossing die een snelle, efficiënte eindcontrole op de afgewerkte karren kon verzekeren. De automatische detectie van fouten en het opbouwen van een foto-database ter controle van klachten waren daarbij de belangrijkste uitdagingen. Het manueel scannen van de picking labels leek in eerste instantie een mogelijkheid, maar gezien de veelheid aan orderlijnen werd dit nooit weerhouden als een realistische optie - wegens te tijdrovend en te duur.

Zetes’ vision technologie als enige mogelijkheid

Floréac ging op zoek naar een andere oplossing en vond deze bij Zetes. Zetes bleek de enige speler te zijn die met zijn shipping verification oplossing op basis van vision technologie een efficiënte oplossing kon bieden.

Vision technologie biedt een oplossing die met één scan grote hoeveelheden barcodes (1D of 2D) leest en ineens decodeert, en deze online aan een productiesysteem (ERP, MRP, WMS …) linkt. Hierdoor kan bij Floréac in een fractie van een seconde worden gedetecteerd of alle producten op de kar tot dezelfde levering behoren .

Automatic scanning and decoding of multiple barcodes
 

Automatisch scannen en decoderen van meerdere barcodes

Het vision-systeem bij Floréac is als een poort opgesteld op het traject van de vloerketting. Het neemt foto’s van de karren terwijl deze langsrijden, waardoor de logistieke flow op geen enkel moment wordt vertraagd of onderbroken.

Het systeem neemt 2 fotosets van elke afgewerkte kar:

 • Een eerste set bestaat uit een foto van de vaste, unieke 2D- barcode van de kar zelf die wordt gelinkt aan de foto van alle 2D-pickinglabels die tijdens de logistieke flow op de plaat vooraan op de kar werden gekleefd. Zo worden alle orderlijnen op de kar (potten, bakken, enz.) aan de ID van de kar gelinkt. Deze informatie wordt doorgestuurd naar Floréac’s SAP, zodat gecheckt kan worden of alle picking labels tot dezelfde levering behoren. Indien dit niet het geval is, wordt de kar afgezonderd en wordt een foutenrapport uitgeprint dat de operator toelaat de fout te corrigeren.
 • “Een tweede set van kleurenfoto’s , genomen door twee ‘standaard’ digitale camera’s, kan indien nodig dienen als bewijsmateriaal van de geleverde planten”, verduidelijkt Dirk Criel. De beelden van elke kar worden opgeslagen in een beeldenbank en dienen als bewijsmateriaal in het geval van discussies met klanten over hoeveelheden, kwaliteit, juiste kleur of grootte van de planten enz.

Alle gevalideerde karren worden via de vloerketting naar de juiste laadkade gestuurd, waar een laadlijst per kar wordt afgedrukt.

Overwonnen obstakels

Omdat onze logistieke gebouwen uit serres bestaan waar de lichtinval continu varieert, kon de kwaliteit van de kleurenfoto’s eerst niet worden gegarandeerd. Het lezen van de 2D-codes verliep van bij de start wel perfect. Samen met Zetes zochten we een praktische en efficiënte oplossing voor dit probleem. Dat vonden we door twee digitale camera’s te integreren die zich automatisch aanpassen aan de lichtomstandigheden ”, vertelt Dirk Criel.

De voordelen

Drastische daling van foute leveringen

Sinds het invoeren van vision is het aantal klachten die veroorzaakt worden door menselijke fouten, drastisch gedaald. Elke fout wordt namelijk onmiddellijk gedetecteerd, gecorrigeerd en ook teruggekoppeld aan de betrokken medewerker. Dirk Criel: “ Onze medewerkers gaan daarom al een stuk alerter en bewuster om bij het verzamelen van de orders.

Terugbetalingen - 50%

Na het invoeren van de beeldenbank van kleurenfoto’s verminderde ook het aantal klachten “gefactureerd maar niet geleverd” sterk. “ Sinds we klachten kunnen verifiëren op basis van een objectieve foto, is de waarde van het gecrediteerde bedrag is met meer dan 50 % gedaald ”, voegt Criel eraan toe. “ Elke onterechte klacht kan worden weerlegd aan de hand van de beschikbare foto’s, waardoor het aantal disputen met klanten nagenoeg tot nul is herleid. Ook in discussies met klanten over kwaliteit, juiste kleur of grootte van de planten vormen deze foto’s een ultiem bewijs voor de kwaliteitsverantwoordelijke en de verkopers .”

Cameras adjust to daylight for high quality pictures
 

Tijds- en papierwinst

Bovendien wordt er per kar onmiddellijk een correcte laadlijst afgedrukt en op de kar bevestigd, waarmee Floréac beantwoordt aan een vraag van zijn klanten.