Europeiska detaljhandlare och logistikleverantörer ställs nu inför flera utmaningar längs hela distributionskedjan. Den överbelastade personalen inom transport och logistik ser övermäktiga e-handelsprognoser, tillsammans med ökande förväntningar från kunder på hållbara och flexibla leveranser. Brist på realtidsdata och fullständig visibilitet hämmar prestandan och detta förvärras av globala störningar.

I sin senaste Transport- och logistikrapport 2023, utforskar Zetes trender och faktorer som påverkar en felfri leverans. Zetes belyser de stora konsekvenserna av undermåliga leveranser och förklarar varför kundupplevelsen (inklusive spårning av paket i realtid) förblir avgörande och hur man uppnår utmärkta leveranser genom automatisering. Viktiga slutsatser och prognoser inkluderar:

  • Globala paketvolymer förväntas ha fördubblats fram till 2026, trots det saknas det 400 000 lastbilschaufförer
  • 68 % av företagen uppger att en försenad eller misslyckad leverans är en betydande kostnad för deras verksamhet
  • 52 % av e-handelskunderna hävdar att de väljer att handla från en onlinebutik framför en annan om dess miljöpåverkan av leveransen är lägre
  • Processer under orderhanteringen har en djupgående effekt på effektivitet och resultat
  • Till att börja med behövs kollaborativ teknik på lagret för att maximera personalens kapacitet och optimera produktivitet, arbetsflöden och lagerkapacitet
  • Slutleveransen kan stå för upp till 40 % av de totala kostnaderna för paketleveranser, så automatisering är nyckeln till intelligent beslutsfattande, ökad leveranskapacitet och statusuppdateringar
  • IoT, realtidsdata och AI omvandlar distributionskedjan och möjliggör kontinuerlig visibilitet och experimenterande
  • Ledande detaljhandlare kommer att behöva olika leveransmodeller och innovativa lösningar för distributionskedjan, såsom nya urbana logistiknav.

Ladda ner hela rapporten här