V roce 2024 budou hlavními tématy propojení dodavatelského řetězce, udržitelnost a služby zákazníkům. Konkurenceschopné firmy musí investovat do digitalizace, aby zajistili flexibilitu, dohledatelnost a efektivní plnění objednávek a realizovaly strategie, jako je personalizace. Na pořadu dne je „zelená logistika“, protože manažeři skladů a T&L se snaží efektivně snižovat uhlíkovou stopu a emise. Automatizace dat, automatizace spolupráce a digitální funkce pomohou překonat problémy, včetně nedostatku pracovních sil, a dosáhnout komplexní viditelnosti v reálném čase. V tomto článku se zabýváme pěti trendy v dodavatelském řetězci, které ovlivní logistické prostředí v roce 2024.

Automatizace dat, automatizace spolupráce a digitální funkce pomohou překonat problémy, včetně nedostatku pracovních sil, a dosáhnout komplexní viditelnosti v reálném čase.

Automatizace založená na spolupráci

V roce 2030 bude 75 % pracovní síly tvořit generace mileniálů. Tato „digitální generace“ očekává poskytování intuitivních technologií, včetně rozpoznávání hlasu, virtuálního asistenta a rozšířené a virtuální reality1. Zaměstnavatelé musí investovat do prostředí bohatého na technologie, aby přilákali a udrželi si talenty, a klíčem bude automatizace založená na spolupráci. Posílení lidského potenciálu pomocí technologií zahrnuje robotiku, automatizaci a technologie, jako je umělá inteligence (AI), internet věcí (IoT) a nositelná elektronika. Kombinace hlasové technologie nové generace s dalšími formami snímání dat, jako je skenování a RFID, usnadňuje bezpečně pracovat s volnýma rukama a podporuje optimální rychlost a výkon vychystávání. Skladové technologie založené na spolupráci zajišťují, že se pracovníci mohou soustředit na úkoly s přidanou hodnotou a neplýtvají silami na neproduktivní nebo opakující se činnosti. Sklady zaměřené na budoucnost využívají možnosti AMR: Členské státy EU instalovaly v roce 2022 téměř 72 000 průmyslových robotů, což představuje meziroční nárůst o 6 %2.

Smart Factory

Smart Factory je základem strategie Industry 4.0, digitalizace výroby. Do roku 2025 by 80 až 100 % výroby mohlo využívat nějakou formu aplikace IoT; stroje, senzory a další výrobní zařízení propojené a komunikující prostřednictvím internetu3. Toto propojení v reálném čase mezi dodavatelským řetězcem a výrobní linkou umožní splnit stále vyšší nároky zákazníků na kvalitu, ověřený původ, rychlost a možnosti přizpůsobení na míru. Zvýšení provozní efektivity, optimalizace kapacity, produktivity a odstranění problémových míst v roce 2024 a v dalších letech bude zajištěno prostřednictvím digitálních technologií na každém kontaktním místě, od příjmu zboží, přes balení až po ověření doručení. Eliminace papírových procesů, využití pokročilé analytiky a vybavení pracovníků prostředky konektivity umožní viditelnost dodavatelského řetězce v reálném čase, dohledatelnost, spolupráci a řešení problémů.

Dohledatelnost

Výrobci čelí neustálému tlaku ze strany regulačních orgánů a zákazníků, aby optimalizovali dohledatelnost na granulární úrovni v průběhu celého životního cyklu výrobku. Europol odhalil, že obchod s padělanými léčivy stále roste a že padělky a falšovaná léčiva nadále představují značnou hrozbu pro zdraví a bezpečnost pacientů4. Opatření proti padělání, cíle ESG, řízení stahování výrobků z trhu a digitální pas výrobků EU (DPP) zvyšují potřebu technologií značení/etiketování výrobků, serializace, paletizace a snímání informací. Program DPP, který vstoupí v platnost kolem roku 2026, slouží ke zlepšení dohledatelnosti výrobků v celém hodnotovém řetězci a usnadňuje ověřování shody výrobků. Pro cirkulární ekonomiku je také klíčová dohledatelnost, sledování a dohledávání surovin a výrobků od zdroje až po konec životnosti, včetně recyklace. Důležitým prvkem jsou velké datové souhrny, které jsou obohacené o umělou inteligenci umožňující identifikovat vzorce a trendy v obrovských objemech. Proto bude cílem pro rok 2024 integrita a standardizace dat.

Sledování majetku

Sledovatelnost a dohledatelnost je rostoucí trend, který usnadňuje provozní efektivitu, řízení zásob a minimalizuje plýtvání. Lokalizační systémy v reálném čase mohou přesně určit místo, kudy se prostředek pohybuje v celém dodavatelském řetězci, ať už v továrně, ve skladu, při přepravě nebo v místě určení, a sledovat podmínky, jako je teplota. Každý prostředek je vybaven technologiemi pro skenování na kontaktních místech, včetně inteligentních štítků, 1D a 2D čárových kódů a tagů RFID. Sledování na úrovni beden nebo palet je důležité pro cenné prostředky, které lze opakovaně použít nebo recyklovat, a pro vratné obaly, které vyžadují plánovanou údržbu nebo mytí. Umožňuje také lokalizovat a opravit poškozené položky a předcházet sporům. Řešení nové generace slučují a centralizují data v reálném čase, posilují digitalizaci a zvyšují výkonnost a spolehlivost v celém dodavatelském řetězci.

Udržitelnost

Iniciativy, jako je akční plán EU cirkulární ekonomiky (pro čistší a konkurenceschopnější Evropu) a Evropský Green Deal, jsou hnací silou udržitelnosti. 35 % maloobchodů se snaží zkrátit přepravní vzdálenosti v rámci svých dodavatelských řetězců, aby snížili provozní náklady5.Zatímco emise skleníkových plynů v řadě odvětví EU klesají, v dopravě došlo k jejich prudkému nárůstu. Údaje naznačují, že „efektivita využití paliv se nezlepšila natolik, aby kompenzovala nárůst objemu dopravy“6, a globální společnosti jako Nike, Heineken a PepsiCo vyzývají EU, aby zvýšila klimatické cíle pro nákladní automobily7 . Digitalizace je nezbytná pro urychlení udržitelnosti, protože umožňuje kontrolu v reálném čase, viditelnost a dohledatelnost a snižuje spotřebu papíru. Řízení stahování výrobků z trhu pomocí technologií dohledatelnosti může pomoci snížit dopady stahování výrobků z trhu o 50-95 %8, a zpracovat je dříve, než jsou odepsány jako odpad. Prioritou je také optimalizace poslední míle, protože tato fáze dodavatelského řetězce má největší dopad na životní prostředí. Technologická řešení zahrnují elektronický proof-of-delivery (ePOD), který zvyšuje efektivitu, flexibilitu a výkonnost poslední míle. Optimalizace tras a vytížení vozidel sníží emise, počet naprázdno ujetých kilometrů a opakovaných dodávek.

Zlepšování udržitelnosti a výkonnosti je v roce 2024 ústředním tématem, které přináší výhody jak pro firmy, tak pro životní prostředí. Pro realizaci těchto priorit je klíčová digitalizace, konektivita a spolupráce v reálném čase. Konkurenceschopné organizace, které spolupracují s technologickým partnerem, úspěšně dosáhnou agility ve složitém dodavatelském řetězci, generování informací, zmírňování rizik a inovací.

 

Spojte se s námi a zjistěte, která technologie je nejvhodnější pro vylepšení vašich operací?