Na de turbulente periode van 2020/21 worden wereldwijde supply chains nog altijd geconfronteerd met veel onzekerheid. Vanwege de sterke opkomst van e-commerce hebben Europese retailers, fabrikanten, vervoerders, magazijnen en logistiekbedrijven behoefte aan efficiënte en foutloze leveringsprocessen. Ook moeten die voldoen aan hoge eisen op het gebied van servicekwaliteit, inzicht in de leveringsstatus en verwerking van retouren.

Klanten, zowel consumenten als bedrijven, stellen steeds hogere eisen aan transparantie in de hele supply chain. Wanneer klanten volledig zicht op hun orders willen houden, moeten ook alle partijen in de keten volledige zichtbaarheid hebben om proactief te kunnen inspelen en zo storingen te vermijden en procesverbeteringen te vinden. Fysieke en digitale workflows moeten volledig synchroon lopen.

We verkennen vijf trends voor de supply chain die in 2022 een dominante rol zullen spelen.

1. Tekort aan arbeid wordt opgevangen met technologie

Terwijl magazijnen steeds groter worden en de volumes toenemen, krimpt de arbeidsmarkt.
Europa heeft circa 400.000 vrachtwagenchauffeurs tekort. Uit een onderzoek1 naar strategieën voor magazijnmodernisering blijkt dat 83% van de magazijnen tot 2024 méér medewerkers wil of zal aantrekken. Simpelweg extra personeel werven biedt echter geen oplossing: het werk van magazijnmedewerkers en vrachtwagenchauffeurs moet aantrekkelijker worden gemaakt om mensen te kunnen motiveren en behouden. Jonge mensen verwachten een digitale werknemerservaring, ergonomische tools en plezierig werk. In 2022 en daarna moeten bedrijven veel investeren in technologie die de menselijke capaciteit uitbreidt, zoals robotica (AMR's), multimodale technologie, vision- en cameratechnologie, wearables en electronic Proof of Delivery (ePOD). Zo kunnen ondernemers de productiviteit, nauwkeurigheid en betrokkenheid van hun werknemers optimaliseren: van orderpicking en inladen tot en met voorraadbeheer, bezorging en verwerken van retouren.  

2. Digitale transformatie

Bij recente verstoringen hebben we gezien dat verouderde, handmatige processen en blind  spots in de supply chain tot grote kwetsbaarheden leiden. Digitale transformatie is de enige manier om voldoende zichtbaarheid, controle en inzicht te krijgen. Slimme, duurzame supply chains gebruiken cloudtechnologie, IoT, AI en machine learning om processen te automatiseren, gegevens uit te wisselen en weloverwogen beslissingen te nemen. In plaats van complete systemen te vervangen, gaan bedrijven op zoek naar vertrouwde technologiepartners om processen te auditen en een software laag te implementeren voor integratie met ERP, WMS en TMS, zodat investeringen snel worden terugverdiend. De sleutel tot digitale transformatie is groot denken, klein beginnen en snel opschalen. Daarvoor moeten bedrijven een visie voor de verbonden, samenwerkende supply chain implementeren in meerdere, goed beheersbare stappen. Begin met laaghangend fruit, om vervolgens op te schalen naar de volgende prioriteiten.

De focus ligt nu op mensen (talent aantrekken en behouden, consumenten tevreden stellen) en schaalbare cloudtechnologieën die zichtbaarheid, traceerbaarheid en samenwerking mogelijk maken, inclusief de samenwerking tussen mens en technologie.

3. Samenwerking staat centraal in 2022 en daarna

Grondstoffen- en arbeidstekorten, havencongestie en vertragingen blijven risico's voor de prestaties van de supply chain. Volgens een rapport van KMPG investeren 67% van de CEO's in het detecteren van disruptie en innovatieve processen om de goederenstromen kosteneffectief te mobiliseren en risico's te beheersen. Bij optimalisatie van de supply chain moet een geïntegreerde aanpak voorop staan: een keten is nooit sterker dan de zwakste schakel. Daarom staat samenwerking hoog op de agenda in 2022, waarbij investeringen in technologie, een mentaliteitsomslag en een herwaardering van partnerschap essentieel zijn om de focus te verleggen van kosten naar waarde. Door supply chain-risico's te elimineren via samenwerking, kunnen bedrijven hun capaciteitsbeheer, prognose , planning en inzicht verbeteren. Tegelijkertijd kunnen ze verspilling, fouten en vertragingen terugdringen. Omdat samenwerking zowel de zakelijke relaties als de prestaties ten goede komt, moet de nadruk liggen op "win-win" situaties om alle partijen aan boord te krijgen. 

4. Traceerbaarheid voor naleving en klantbetrokkenheid

Toezichthouders en consumenten vragen steeds vaker om bewijs van herkomst en authenticiteit van producten en grondstoffen. Deze traceerbaarheid (inzicht  in de hele keten, van de bron tot de eindgebruiker) wordt mogelijk gemaakt door digitalisering en harmonisatie van gegevens.
Voor sectoren zoals tabaksproducten en levensmiddelen is traceerbaarheid een absolute noodzaak, die alle partijen in de keten ten goede komt. Zo profiteren fabrikanten bijvoorbeeld van kwaliteitsbewaking (inclusief namaakbestrijding), kostenbeheersing, consumentenbetrokkenheid en kansen voor JIT-productie. Consumenten zijn vaak bereid om 2% tot 10% méér te betalen voor producten van bedrijven met een transparante toeleveringsketen2. Om maximale traceerbaarheid te realiseren, moeten bedrijven investeren in data capture-technologieën zoals IoT-sensoren, scanners en camera's.

5. Automatisering en geavanceerde data-analyse

Hoewel automatisering belangrijk is voor veerkrachtige en flexibele supply chains, bleek uit recent onderzoek3 dat 73% van de beslissers vindt dat menselijke interactie onmisbaar is voor een optimale balans in het magazijn. Uitbreiding van menselijke capaciteiten, en niet het vervangen van mensen, zal een belangrijke trend zijn in 2022. Dankzij de nieuwste generatie collaboratieve automatisering, zoals robotica in combinatie met voice-picking, kunnen werknemers zich beter toeleggen op taken met een hoge toegevoegde waarde. En de schat aan informatie die wordt gegenereerd door automatisering van supply chain-processen, maakt een uniform netwerk, end-to-end zichtbaarheid, samenwerking met vervoerders en traceerbaarheid mogelijk. Dit zijn de ingrediënten voor een succesvolle supply chain. Implementatie van AI, inclusief voorspellende analyse en machine learning, maakt snelle beslissingen mogelijk en versterkt zo de veerkracht, wendbaarheid en innovatie die nodig zijn voor voortdurende verbetering.

Samenvatting

Op langere termijn ligt de nadruk in de supply chain op eliminatie van risico's en optimalisatie van prestaties. De focus ligt nu op mensen (talent aantrekken en behouden, consumenten tevreden stellen) en schaalbare cloudtechnologieën die zichtbaarheid, traceerbaarheid en samenwerking mogelijk maken, inclusief de samenwerking tussen mens en technologie. In 2022 en daarna zal de kern van de veerkrachtige, verbonden supply chain bestaan uit geharmoniseerde data, geproduceerd en gecombineerd door digitalisering en verrijkt met AI.

1 Zebra Technologies: Warehousing Vision Study
2 Harvard Business Review: What Supply Chain Transparency Really Means (2019)
3 Zebra Technologies: Warehousing Vision Study

question-markquestion-mark-shadow

Ontdek hoe wij u kunnen helpen meer inzicht te creëren in uw supply chain.

Neem contaxct op