I den nyeste rapport, der er lavet af KPMG, og som ser på tobakshandlen i EU, Norge og Schweiz, blev det sidste år anslået, at forbruget af falske cigaretter var 8,7 % af det samlede forbrug i EU – og det svarer til 44,7 milliarder cigaretter. På verdensplan mener man, at 6 % til 8,5 % af den globale cigarethandel er illegal.

I kampen mod ulovlig handel udstikker tobaksproduktdirektivet (TPD) 2014/40/EU retningslinjerne for sporing af tobaksprodukternes bevægelser på det europæiske marked. Den første fase af denne TDP træder i kraft den 20. maj 2019 og dækker cigaretter og rulletobak. Inden 2024 omfatter dette alle andre tobaksprodukter.

 

Formålet med TPD er at opnå en højere sundhed for borgerne i Europa. Yderligere sikrer lovgivningen bedre kontrol med smuglergods og det hjælper med at bekræfte, at skatten er betalt korrekt.

TPD i praksis

Det er først og fremmest vigtigt, at markedet kender og forstår kravene i direktivet, og hvordan projektet til overholdelse kan udvikles.
Direktivet siger at:

  • Alle økonomiske operatører skal være TPD-overensstemmende Producenter, importører, grossister, distributører, detailhandlere, mobilt salg og forhandlere
  • Hver tobakspakke skal markedsføres med en unik identifikator og introduktion af sikkerhedsfunktioner for at dokumentere autencitet.
  • Alle produktbevægelser registreres, så de kan spores i hele supply chain og overholdelse af direktivet kan overvåges og styrkes.
  • For at sikre uafhængighed og gennemsigtighed i sporing skal producenterne indgå datalagringskontrakter med uafhængige tredjeparter.
  • Hver producent eller importør af tobaksprodukter skal også oprette en database ('Primært lager') for at gemme alle data, der relaterer til hver enkelt pakke og for at kopiere alle oplysninger til en EU-dækkende database ('Sekundært lager').
Supporting the integrity of the tobacco supply chain

Evnen til at spore alle bevægelser vil gøre det muligt for enhver økonomisk aktør i en supply chain at logge et revisionsspor af hvert produkts eksakte rejse, fra producenten til detailhandleren.

Hvad betyder dette for grossister, distributører, mobilt salg-operatører og hvad er udfordringerne i TPD?

Selvom nogle organisationer måske har lagerstyring og eventuelt lagerudførelsessystemer på plads, er det ikke muligt at scanne og fange unikke id'er på masser, hente dataene og dele dem uden for virksomheden. Brugerne skal sikre, at al bevægelse af tobaksprodukter scannes og registreres i hele den pågældende supply chain lige fra produktionsstedet til distribution og salgssted. Uanset om du er operatør for et mobilt salgssted, der betjener butikker eller automater, eller en kontrakthavende der leverer til detail-outlets, hjælper vi dig med at sikre overholdelse hele vejen igennem processen.

Selv om dette kan virke som en forstyrrende proces, kan økonomiske operatører forbedre synligheden i hele forsyningskæden, og sørge for overholdelse med den rette automatisering og teknologi på plads. Når projekter for overholdelse udføres på den rigtige måde, kan dette i væsentlig grad berige forretningsaktiviteter og ikke blot betragtes som en overhead til ny regulering.

Hvordan sikres komplians og fremtidig dokumentation af en supply chain?

For at være i stand til effektivt at reagere på direktivet skal økonomiske operatører arbejde sammen med tredjeparter, der arbejder tæt sammen med Europa-Kommissionen. De bør se på dem, der kan skabe en dyb forståelse af de udfordringer, de står overfor, og integrationen af både hardware og software, der med held kan indsamle og samle data. Primært er der to lag komplians:

  • Udførsel - Hvordan organisationer indbygger den rigtige kantteknologi, mobile enheder og softwareløsningers udførelsesniveau. Hvordan de kan få de nødvendige evner til nøjagtigt at scanne produkter og deres bevægelser. Hvordan de indsamler data på masse og effektivt kan håndtere sådanne høje datamængder.
  • Kommunikation med lagrene - Sådan kan organisationer tilføje et rapporteringsniveau til deres forretningsdrift og få mulighed for at offentliggøre overensstemmelsesniveauoplysninger til det sekundære lager.

I takt med at virksomhederne stræber efter driftseffektivitet og nye regler fortsat kræver gennemsigtighed omkring produktbevægelsen, skal virksomheder benytte lejligheden til at drage fordel af de fordele, som sporbarhed kan give.

Når gennemsigtighed omkring produktbevægelsen bliver et must, bør virksomheder benytte lejligheden til at høste fordelene ved sporbarhed.

Fra 20. maj vil producenterne ikke få lov til at sætte cigaretter eller tobaksprodukter på markedet, hvis de ikke er serialiserede. Ingen unik identifikator, ingen handel. Da dette påvirker hele supply chain, og i takt med at implementeringsdatoen rykker nærmere, er tiden nu inde for at definere projekter omkring overensstemmelse, hvis de ikke allerede er begyndt.

Olivier Frère, serialiseringsekspert, Zetes
Olivier Frère, Serialisation Expert
 

Vil du gerne vide, hvordan du bliver kompliant? Hent vores gratis vejledning