Immaterielle rettigheder og fortrolighed

1. ZETES' navne og logoer samt navne og logoer tilhørende koncernforbundne eller tilknyttede virksomheder, der vises på denne side, er varemærker og handelsnavne beskyttet af nationale og internationale love.

Ophavsretten til denne side tilhører ZETES Industries S.A. ("ZETES"), et selskab der er stiftet i henhold til lovgivningen i Belgien (Europa), med hjemsted på adressen Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bruxelles (Belgien – Europa).

2. Brugerne af denne side anerkender og accepterer, at den tjeneste, der leveres på denne side, og enhver nødvendig software, der anvendes i forbindelse med tjenesten, eller som stilles til rådighed på siden med henblik på download ("software") indeholder beskyttede og fortrolige oplysninger, der er omfattet af gældende love om immaterialret og øvrige love.

Brugerne anerkender og accepterer endvidere, at indhold i sponsorannoncer eller oplysninger, der præsenteres via tjenesten eller annoncører, er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter eller anden ejendomsret og øvrige love.

Medmindre andet udtrykkeligt er godkendt af ZETES eller annoncører, accepterer brugerne ikke at modificere, leje, udleje, låne, sælge, distribuere eller skabe afledte værker baseret på tjenesten eller softwaren, hverken helt eller delvist.

ZETES tildeler dig en personlig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret og licens til at bruge objektkoden i ZETES' software på en enkelt computer, forudsat at brugerne ikke (og ikke tillader en tredjepart at gøre det samme) kopierer, modificerer, skaber et afledt værk af, foretager reverse engineering, adskiller eller på anden måde forsøger at skaffe sig viden om en kildekode, sælger, overdrager, sublicenserer, tildele en sikkerhedsinteresse i eller på anden måde overfører en ret til softwaren. Brugerne accepterer ikke at modificere softwaren på nogen måde eller i nogen form, eller at bruge modificerede udgaver af softwaren, herunder (uden begrænsning) med henblik på at opnå uberettiget adgang til tjenesten. Brugerne accepterer ikke at opnå adgang til tjenesten ved hjælp af andre midler end det interface, der stilles til rådighed af ZETES eller øvrige godkendte, tilknyttede hjemmesider til brug for at opnå adgang til tjenesten.

3. Alle billeder, al tekst, programmer og andet materiale og indhold (under et kaldet "indholdet"), der findes i tjenesten, er beskyttet af nationale og internationale love om ophavsret og øvrige love vedrørende beskyttelse af immateriel og ejendomsretligt beskyttet ejendom.

ZETES ejer de ophavsretlige og immaterielle rettigheder i og til indhold, medmindre andet udtrykkeligt er anført i de softwarelicensaftaler, der er gældende for download eller køb af ZETES' software andetsteds i tjenesten.

Enhver kommerciel brug af indholdet er strengt forbudt uden ZETES' udtrykkelige skriftlige samtykke.

Brugerne accepterer ikke at ændre eller slette nogen ejendomsretlige meddelelser fra materiale, der er downloadet eller købt fra tjenesten.

4. ZETES respekterer andres immaterielle rettigheder og beder brugerne af hjemmesiden om at gøre det samme.

ZETES kan, under passende omstændigheder og efter eget valg, afbryde og/eller indstille adgangen til tjenesten, brugernes passwords, kontonumre eller personlige koder, hvis de krænker ZETES' eller tredjeparters immaterielle rettigheder.

Hvis brugeren mener, at dennes arbejde eller immaterielle rettigheder er blevet kopieret eller brugt af ZETES på en måde, som udgør en krænkelse af ophavsretten, eller at deres immaterielle rettigheder på anden måde er blevet krænket, skal de give ZETES følgende oplysninger:

  • en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller anden immateriel ejendomsret
  • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde eller anden ophavsretlig interesse, som antageligt er blevet krænket
  • en beskrivelse af, hvor det krænkende materiale befinder sig på siden
  • anmelderens adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • en erklæring fra anmelderen om, at vedkommende er i god tro omkring, at den omtvistede brug ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten eller den immaterielle rettighed, dennes repræsentant eller i henhold til lovgivningen
  • en erklæring fra anmelderen om, at ovennævnte oplysninger i vedkommendes meddelelse er nøjagtige, og at de er den ophavsretlige eller immaterialretlige ejer eller er bemyndiget til at handle på vedkommendes vegne.

5. Hvis brugeren af denne side søger tilladelse til at bruge ZETES' varemærker, logoer, servicemærker, trade dress, slogans, screenshots, ophavsretligt beskyttede designs eller øvrige mærkefunktioner, bedes du kontakte ZETES på følgende adresse:

ZETES
Da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg, 3
1130 Bruxelles (Belgien – Europa)
Telefonnummer:
00-32-2 –728.37.11
E-mailadresse: 
marketing@zetes.com