1. JURIDISK MEDDELELSE

Ved at gå ind på denne hjemmeside ("hjemmesiden") accepterer brugerne følgende "juridiske meddelelse".
Formålet med denne side er at levere baggrundsoplysninger om ZETES Industries S.A. ("ZETES"), et selskab der er stiftet i henhold til lovgivningen i Belgien, med hjemsted på adressen Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bruxelles (Belgien), KBO/BCE n°0425.609.373, RPR/RPM Bruxelles, og ZETES' aktiviteter, produkter og tjenesteydelser ("tjenesten").
Formålet er ikke at tilvejebringe noget grundlag for nogen evaluering af ZETES.

2. ANSVARSFRASKRIVELSE

Selvom ZETES gør sit bedste for at anføre oplysninger på denne side, som ZETES mener er ajourførte og nøjagtige, afgiver ZETES ingen erklæring om eller garanti for tilstrækkeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden eller korrektheden af sådanne oplysninger, ligesom ZETES ikke erklærer eller garanterer, at siden vil være fuldstændig i alle henseender.

ZETES skal ikke være ansvarlig for noget, der skyldes brugen af oplysninger leveret på siden, eller for manglende oplysninger på siden.
Brugerne af denne side forstår og accepterer udtrykkeligt, at:

 • Brugen af tjenesten sker for brugerens egen risiko. Tjenesten leveres som den er og forefindes.
 • ZETES fraskriver sig herved udtrykkeligt alle garantier af enhver art, udtrykkelige og underforståede, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.
 • ZETES giver ingen garanti for, at:
 • (i) tjenesten vil opfylde brugernes krav
 • (ii) tjenesten vil være uforstyrret, rettidig, sikker eller fejlfri
 • (iii) de resultater, der kan opnås ved brugen af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige
 • (iv) kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, der købes eller opnås af brugerne via tjenesten, vil opfylde deres forventninger
 • (v) eventuelle fejl ved softwaren vil blive rettet.
 • Alt materiale, der downloades eller på anden måde hentes ved brug af tjenesten, sker efter brugernes eget ønske og for deres egen risiko, og brugerne er selv ansvarlige for beskadigelse af deres computersystemer eller tab af data, der følger af download af sådant materiale.
  Ingen rådgivning eller oplysninger, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, indhentet af brugerne fra ZETES eller via eller fra tjenesten, skal skabe nogen garanti, der ikke er udtrykkeligt anført på denne side.

3. ANSVARSBEGRÆNSNING

Brugerne forstår og accepterer udtrykkeligt, at ZETES ikke skal være ansvarlig for direkte, indirekte eller hændeligt tab eller følgeskader, erstatning af konkret dokumenteret tab eller forhøjet erstatning, herunder, men ikke begrænset til, erstatning for mistet indtjening, goodwill, brug, data eller andet immaterielt tab (selv såfremt ZETES har oplyst om muligheden for et sådant erstatningsansvar), der pådrages af brugerne eller en tredjepart, i eller uden for kontrakt, der skyldes deres adgang til eller brug af siden eller en hjemmeside, der linkes til, og som skyldes:

 • Brug af eller manglende mulighed for at bruge tjenesten
 • Omkostninger til køb af erstatningsvarer og tjenester, der skyldes varer, data, oplysninger eller tjenester, der er købt eller fremskaffet, eller meddelelser, der er modtaget, eller transaktioner der er indgået via eller fra tjenesten
 • Uberettiget adgang til eller ændring af brugernes transmissioner eller data
 • Udsagn fra eller adfærd foretaget af en tredjepart på tjenesten
 • Ethvert andet anliggende vedrørende tjenesten.

4. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

Visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsning af visse garantier eller begrænsning eller undtagelse af ansvar for indirekte tab eller følgeskader. Således er nogle af ovennævnte begrænsninger i afsnit 2 og 3 muligvis ikke gældende for visse brugere.