Bryssel (Belgien), 22/09/2020 - Covid-19 har försatt globala distributionskedjor i aldrig tidigare upplevda nivåer av störningar och osäkerhet. Från konsumenternas hamstring av varor som lämnade butikshyllorna tomma till leveransproblem med personlig skyddsutrustning för sjukvårdspersonal har distributionskedjan aldrig varit mer i rampljuset och vunnit ny respekt. När konsumenterna gått över till e-handel har supply chain-experter blivit tvungna att agera som hjältar för att svara på det ”nya normala” med produktionsstopp, lagerbrister, nedläggningar och leveransproblem.

Zetes lyfter fram fem enkla frågor som kan hjälpa dem att åstadkomma prestationsförbättringar i deras first-to-final mile-logistik.

1. Hur många leveransfel gör ni?

De dramatiska förändringarna i konsumenternas krav och förväntningar avslöjar de begränsningar ineffektiva plock-, pack- och leveransprocesser medför. På grund av ineffektiva processer eller bristfällig teknologi får distributionscentraler av alla storlekar kämpa för att uppfylla ständigt ökande krav på snabba flöden. Om processer i hög grad förlitar sig på mänsklig interaktion kan effektiviteten bli lidande på grund av trötthet, fel och bristande utbildning – i synnerhet med säsongspersonal. Åtgärder som fysisk distansering på grund av COVID-19 komplicerar arbetet ytterligare och hämmar manuella plockningsinsatser.

Med det stora utbudet tekniska alternativ som nu finns tillgängliga är det absolut nödvändigt att kritiska lagerprocesser matchas med rätt teknologi för att möta specifika operativa utmaningar. Manuell inmatning av data måste ersättas med snabbare och mer exakt datafångst i realtid och funktioner för att omedelbart identifiera fel. Att kombinera teknologier kan ofta vara nyckeln till att öka noggrannhet och effektivitet i processerna. Till exempel kan moderna multimodala lösningar kombinera röststyrt plock med skanning eller Pick/Put-to-Light-teknologier.

Efficient deliveries
 

2. Hur många misslyckade leveranser gör ni?

Eftersom last mile-leveransen står för mer än 30 % av orderkostnaderna är upprepade leveranser dyra och påverkar varumärkets rykte såväl som miljön. Den beräknade kostnaden för ofullständiga och misslyckade leveranser är 15 euro per paket och kunder accepterar oftast högst tre leveransfel innan de börjar leta efter en annan leverantör. Så det är en allvarlig fråga, särskilt för detaljhandlare.

Att förbättra visibilitet i realtid under hela leveransprocessen, optimera körningar dynamiskt och tillhandahålla uppdaterad information till kunder blir allt viktigare. Nästa generations ePOD-lösningar möjliggör effektiv och transparent leveranshantering med visibilitet i alla led av leveransprocessen. Realtidsdata informerar både administrationspersonal och kunder om leveransstatus och tillförlitlig förväntad ankomsttid för en förbättrad kund- och personalupplevelse.

”Nästa generations ePOD-lösningar möjliggör effektiv och transparent leveranshantering med visibilitet i alla led av leveransprocessen.”

3. Hur många kundfrågor om orderstatus får ni ta emot?

Att bemanna telefoner eller onlinekommunikationskanaler utgör en betydande kostnad som kan minimeras via realtidsvisibilitet och teknologi för datafångst. Om varje steg i leveransprocessen kan spåras i realtid kan leveranstider uppfyllas och kunder kan få bättre information om förväntad ankomsttid.

4. Hur lång tid tar det innan tillfällig personal uppnår full produktivitet?

Under högsäsonger anlitar logistikföretag tiotusentals tillfälligt anställda för att möta efterfrågan och hålla distributionskedjan i rörelse. Personalbrist är ett ökande problem inom logistik- och lagersektorn och att ”trappa upp” snabbt är inte så lätt i praktiken.

Att uppnå en flexibel logistikmodell är en mycket mer hållbar strategi. Teknologi kommer att optimera produktiviteten, speciellt för processer där människor lätt kan göra fel som vid plock, leverans- och lastningsverifiering. Till exempel kan kamerabaserade teknologier för leveransverifiering (shipping verification) skanna flera streckkoder samtidigt, omedelbart markera fel och säkerställa 100 % leveransnoggrannhet. Det sparar också timmar av arbete. På liknande sätt stöder den senaste mjukvaran för röststyrt plock en flerspråkig arbetsstyrka vilket gör det lättare att integrera personal som talar ett annat språk och eliminera behovet av dyr utbildning.

Improve accuracy and productivity
 

5. Hur kan leverantörsprestation följas i realtid?

Ett intelligent, anslutet och samverkande ekosystem är avgörande för att få optimal produktivitet. Hållbar utmärkt kundservice kan endast uppnås när hela distributionskedjan fungerar i harmoni och presterar mot de nödvändiga KPI:erna. Om visibiliteten och samarbetet utvidgas i realtid över hela distributionskedjan blir det möjligt att identifiera fel eller flaskhalsar och proaktivt åtgärda dessa innan de påverkar kunden. Utrustad med exakt kunskap om var leveranser är kan resurser fördelas på ett mycket mer intelligent sätt.

Datadelning är nyckeln till att veta hur varje part arbetar för att identifiera ineffektivitet. Med de senaste visibilitetsplattformarna kan process- och datasilos överbryggas utan kostsam och tidskrävande omkonstruktion av befintliga system. Dessutom är de mycket skalbara vilket möjliggör gradvis upptrappning till en mer utbredd användning.

- SLUT -

Ladda ner vår guide till maximal prestation