Brusel (Belgie), 22/09/2020 - Covid-19 byl pro globální dodavatelské řetězce velký zásah a zanechal po sobě značnou nejistotu. Zákazníci začali hromadit zásoby, vyprázdnili regály supermarketů, došlo k výpadkům při zásobování zdravotnickými ochrannými pomůckami i dalším nečekaným situacím. Dodavatelský řetězec byl najednou v hledáčku médií a znovu získává patřičný respekt. Jak kupující najednou přešli na online nákupy, profesionálové v oblasti dodavatelských řetězců museli rychle reagovat na novou situaci a přizpůsobit se nečekaným okolnostem, jako jsou výpadky výroby, nedostatek skladových zásob, uzavírky a problémy s doručováním.

Zetes představil pět jednoduchých otázek, které mohou firmám pomoci vylepšit výkony od první až po poslední míli.

1. Kolik chyb při expedici uděláte?

Dramatické změny v oblasti požadavků a očekávání spotřebitelů odhalily neefektivní procesy vychystávání, balení a doručování. Distribuční střediska všech velikostí kvůli neefektivním procesům nebo neadekvátním technologiím jen stěží stíhají uspokojit stále rostoucí objemy požadavků. Když procesy do velké míry závislí na manuálním zpracování, může efektivitu snižovat únava, nepochopení pokynů či nedostatečné zaškolení, zvláště při využití agenturních pracovníků. Situaci a postupy při ručním vychystávání dále komplikují COVID-19 opatření, vyžadující například zajištění odstupů.

S širokou nabídkou technologií, které jsou v dnešní době dostupné, je nezbytné, aby klíčové skladové procesy využívaly odpovídající technologie, jinak nezvládnou zajistit všechny provozní nároky. Ruční zadávání dat musí být nahrazeno rychlejším a přesnějším snímáním dat v reálném čase s okamžitou detekcí případných chyb. Klíčem k dosažení větší efektivity a přesnosti procesů může často být kombinování různých technologií. Například moderní multi-modální řešení může kombinovat hlasové vychystávání se skenováním či technologiemi Pick/Put-to-Light.

Efficient deliveries
 

2. Kolik pokusů o doručení je neúspěšných?

Protože na poslední míli může připadnout až 30 % z celkových nákladů, opakované doručování je problémové, co se týče logistiky, image značky a dopadů na životní prostředí. Neúspěšné pokusy o doručení mohou stát až 15 euro na jeden balík a zákazníci obvykle tolerují jen tři chyby při doručení, pak začnou využívat jiného dodavatele. Proto jde o závažný problém, zvláště pro maloobchody.

Vylepšení viditelnosti v reálném čase v celém rozsahu procesu dodání, dynamická optimalizace rozvážek a informování zákazníků o hlavních událostech jsou nyní nutností. Poslední generace ePOD řešení poskytuje viditelnost v každé důležité fázi procesu řízení dodávek. Data v reálném čase informují centrálu i zákazníky o aktuálním stavu a přesném čase očekávaného doručení, což zvyšuje spokojenost zákazníků i pracovníků.

„Poslední generace ePOD řešení poskytuje viditelnost v každé důležité fázi procesu řízení dodávek.“

3. Kolik dotazů na stav objednávky dostáváte od zákazníků?

Obsluha telefonů nebo online komunikačních kanálů představuje značné náklady, které je možné podstatně redukovat díky technologiím snímání dat a viditelnosti v reálném čase. Se sledováním všech kroků plnění objednávky v reálném čase lze zajistit plnění časových plánů a informování zákazníků o dobách doručení.

4. Jak dlouho trvá, než pomocní pracovníci dosáhnou plné produktivity?

Během sezónních špiček logistické firmy využívají k zajištění chodu dodavatelského řetězce desítky tisíc pomocných / agenturních pracovníků. Nedostatek pracovních sil je stále rostoucí problém oblasti logistiky a skladování, takže personální obsazení v praxi není jednoduché.

Vhodnou strategií je usilovat o vybudování pružného logistického modelu. K tomu lze využít technologie na optimalizaci produktivity, zvláště u procesů s největším rizikem chyb lidského faktoru, jako je vychystávání, kontrola a nakládka a jejich ověření. Například kamerové snímání dat při kontrole expedice, které skenuje více čárových kódů najednou, může snížit chybovost a zajistit 100% přesnost dodávek. Současně může ušetřit spoustu pracovních hodin. Podobně může hlasové vychystávání podporovat ovládání v mnoha jazycích, takže lze snadněji využívat zahraniční pracovní síly a snižují se nároky na rozsáhlé zaškolování.

Improve accuracy and productivity
 

5. Jak lze přesně monitorovat výkon dodavatelů?

Inteligentní, propojený a spolupracující ekosystém podporuje vysoký výkon. Perfektní zpracování a doručení objednávek lze zajistit pouze pomocí harmonicky fungující komplexní sítě dodavatelského řetězce, která plní požadovaná KPI. Rozšíření spolupráce a viditelnosti v reálném čase na celý rozsah dodavatelského řetězce umožňuje odhalit problémová místa a proaktivně je řešit, ještě než mohou mít dopad na služby zákazníkům. S přesnými informacemi o inventárním majetku je také možné lépe alokovat zdroje.

Díky sdílení dat lze sledovat výkony jednotlivých partnerů a možné odhalit neefektivní prvky. S odpovídajícími platformami pro zajištění viditelnosti lze propojit izolované datové zdroje bez nutnosti nákladné a zdlouhavé přestavby stávajících systémů a procesů. Tyto platformy jsou navíc plně škálovatelné a umožňují postupný další rozvoj.

- KONEC -

Stáhněte si našeho průvodce výkonem v sezónních špičkách