Att upprätthålla en effektiv och kostnadseffektiv produktionslinje medför utmaningar som ofta är oförutsägbara och utanför er kontroll. Globala störningar utan motstycke som påverkar tillverkningsindustrin innebär att behovet av att vara flexibel, dynamisk och hållbar aldrig har varit så viktigt. Flexibilitet hjälper inte bara till att lösa problem och förhindra driftstopp, utan det säkerställer också att ni proaktivt kan ta vara på möjligheter och minimera slöseriet. Moderna märkningsprocesser spelar en nyckelroll för att skapa elastiska produktionslinjer eftersom de erbjuder den flexibilitet som krävs för omedelbar anpassningsförmåga och att etiketter snabbt kan skrivas ut för att säkerställa produkttillgänglighet och kvalitet.

I den här intervjun berättar Jens Holbrechts, expert på automatisk produktidentifiering hos Zetes, om fördelarna med smart märkning och varför en toppmodern lösning är en långsiktig investering för framtiden.

Kan du sammanfatta de största utmaningarna med traditionell märkning på produktionslinjerna?

Etiketter som skrivs ut på traditionellt sätt passar inte för de moderna förpackningslinjernas ändamål. Inom livsmedelsindustrin är till exempel plötsliga förändringar av ingredienser som vete och olja vanliga och oundvikliga. Ett annat exempel är läkemedelssektorn där substanser byts ut eller tillsätts, utgångsdatumet revideras eller relevant information måste ändras för konsumentsäkerhet eller engagemang. Trots dessa störningar måste etiketter fortfarande återspegla nyckeldata som sammansättning, hälsopåståenden, näring och mängder på ett korrekt sätt. Om era etiketter (och förpackningar) är förtryckta och tar upp lagringsutrymme riskerar de att bli kasserade om de inte snabbt går att anpassa, vilket får ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Ledande tillverkare och förpackningsansvariga ställs allt oftare inför dessa problem, men är övertygade om att en övergång till dynamisk märkning kommer att ge dem en konkurrensfördel.

Vilka är de huvudsakliga fördelarna med smart märkning och hur hjälper det företag att förbli konkurrenskraftiga?

Det finns många fördelar. När det gäller kommersiella vinster och besparingar gör dynamisk märkning det möjligt att genomföra ändringar i produktinformationen omedelbart, vilket bibehåller hög produktivitet, minskar svinnet och säkrar lagren. När ingredienser byts ut eller tillsätts utan förvarning kan ni med utskrift på begäran anpassa förpackningarna därefter, även för små kvantiteter. Zetes användarvänliga programvara samarbetar med personalen och kräver inte IT-kunskaper, teknisk expertis eller utbildning. För att undvika mänskliga misstag är endast de dynamiska delarna av etiketten redigerbara, vilket skyddar annan företagsinformation eller varumärket. Tack vare sin flexibilitet kan ni med smart märkning snabbt skriva ut exakta etiketter för förpackningar i olika former och storlekar. Att anta en strategi för dynamisk etikettutskrift i realtid på produktionslinjen stöder också just-in-time-tillverkning (JIT), eftersom endast de etiketter som behövs skrivs ut i enlighet med efterfrågan och behovet av (kostsamt) överskottslager elimineras. Dessutom ger det möjlighet att skriva ut etiketter på olika språk vid leverans till flera destinationer. Detta är en konsumentfördel såväl som en kommersiell fördel. Eftersom all nödvändig information är tryckt på etiketten på det relevanta språket i enlighet med de specifika bestämmelserna kan kompletterande instruktioner eller bipacksedlar elimineras.

När det gäller styrning och reglering inom livsmedelsindustrin är det särskilt viktigt att ange rätt ingredienser på produktförpackningarna för att följa de komplexa märkningsreglerna, som skiljer sig åt mellan olika länder och geografiska områden, såsom EU. Detta inkluderar näringsinformation, hälsopåståenden och regler som rör visning av anmälningspliktiga allergener. Dynamisk märkning gör det möjligt att på kort sikt följa nuvarande och nya bestämmelser för att se till att förpackningarna alltid uppfyller kraven på ett kostnadseffektivt sätt. Bristande efterlevnad är enormt riskabelt och kan medföra allvarliga hälsokonsekvenser för konsumenter, vilket innebär att felaktigt förtryckta förpackningar måste kasseras. Märkning på enhetsnivå (märkning med t.ex. 2D-streckkod, QR-kod eller ursprungsbevis) förbättrar också spårbarheten, vilket tillverkare och konsumenter efterfrågar i allt högre utsträckning.

Med tanke på fördelar för försäljning och marknadsföring erbjuder dynamisk märkning snabb utskrift av kampanjerbjudanden, QR-koder och etiketter i en begränsad upplaga eller att ett specifikt konsumentmeddelande kan inkluderas. Professionella högupplösta färgetiketter kan skrivas ut på en rad bläckstrålekompatibla material för estetiska fördelar eller för att uppfylla återvinnings- eller hållbarhetsmål.

Kan du utveckla hur dynamisk etikettering är en hållbar strategi?

Att anpassa tillverknings- och distributionskedjeprocesser (inklusive märkning) för att minimera miljöpåverkan är en central del av miljö-, social- och företagsstyrning (ESG). När störningar i distributionskedjan leder till komponentbrist och förändringar är den enda snabba och ekonomiska lösningen för att hålla produktionslinjen i rörelse att skriva ut etiketter dynamiskt. Implementeringen brukar vara problemfri eftersom både mjukvaran och hårdvaran är enkla att installera och använda och integreras sömlöst med befintlig infrastruktur. Genom att införa denna toppmoderna teknik förbättras digitaliseringen och prestandadata när det gäller energieffektivitet och avfallshantering. Som jag nämnde tidigare minskar en modern och smart märkningslösning avsevärt mängden överflödigt eller oanvändbart lager som går till deponi och kan inkludera etiketter som är biologiskt nedbrytbara eller tillverkade av återvunnet material. Att visa åtaganden om CSR och ESG ökar anseende, transparens, investeringsmöjligheter och lojalitet, eftersom kunder i allt högre grad vill använda företag med etiska och hållbara processer. Jag tror att dynamisk märkning sannolikt kommer att bli standard för etikettering på produktionslinjerna och maximera flexibilitet, innovation och avkastning på investeringar.

Är er märkningslösning mer reaktiv än proaktiv?

Kontakta Zetes för att modernisera och framtidssäkra er produktionslinje >>

Mer information om våra lösningar för produktidentifikation