Provozování efektivní a nákladově hospodárné výrobní linky je spojeno s problémy, které jsou často nepředvídatelné a mimo Vaši kontrolu. Nedávná bezprecedentní globální narušení výroby ukazují, že potřeba mít agilní, dynamický a udržitelný provoz ještě nikdy nebyla tak důležitá. Agilita nejen pomáhá řešit problémy a předcházet prostojům, ale také zajišťuje proaktivní využívání příležitostí a minimalizaci plýtvání. Moderní procesy etiketování a označování hrají klíčovou roli při provozu spolehlivých výrobních linek a nabízejí flexibilitu a adaptabilitu s tiskem etiket za chodu, aby byla zajištěna dostupnost a kvalita výrobků.

Jens Holbrechts, odborník na automatizovanou identifikaci produktů ve společnosti Zetes, v tomto rozhovoru popisuje výhody agilního etiketování a vysvětluje, proč je řešení nové generace dlouhodobou investicí do budoucího úspěchu.

Můžete shrnout problémové body tradičního etiketování na výrobní lince?

Etikety tištěné tradičním způsobem nejsou vhodné pro moderní balicí linky. Například v potravinářské oblasti jsou běžné náhlé změny některých složek, jako je pšenice nebo olej. Dalším příkladem je farmaceutické odvětví, kde se mění nebo přidávají různé látky, mění se datum spotřeby nebo je nutné změnit některé informace z důvodu bezpečnosti nebo zapojení spotřebitelů. Bez ohledu na takové změny musí etikety stále přesně uvádět klíčové údaje, jako je složení, zdravotní informace, výživové hodnoty a množství. Pokud jsou Vaše etikety (a obaly) předtištěné a zabírají místo ve skladu, hrozí, že je budete muset vyhodit, pokud je nelze rychle upravit. To pak má finanční i ekologické dopady. Přední výrobci a manažeři balicích linek se s těmito problémy potýkají stále častěji a jsou přesvědčeni, že přechod na dynamické etiketování jim dává konkurenční výhodu.

Jaké jsou hlavní výhody agilního etiketování a jak pomáhá firmám udržet si konkurenceschopnost?

Výhody jsou značné. Pokud jde o ziskovost a úspory, dynamické etiketování umožňuje okamžitou změnu informací o výrobku, podporuje vysokou produktivitu, malé ztráty a dostatečné zásoby na regálech. On-demand tisk umožňuje měnit nebo přidávat ingredience s malým předstihem, a to i v případě malých množství. Snadno použitelný software společnosti Zetes zapojuje zaměstnance, aniž by museli mít znalosti IT, technické znalosti nebo školení. Aby se zabránilo lidským chybám, lze upravovat pouze dynamické prvky etikety a chránit ostatní firemní informace nebo branding. Díky své flexibilitě umožňuje agilní etiketování rychlý tisk přesných etiket pro obaly různých tvarů a velikostí. Dynamický přístup k tisku etiket za chodu na výrobní lince také podporuje řízení just-in-time, kdy se štítky tisknou pouze podle potřeby a odpadá nutnost nadměrných (a nákladných) zásob. Kromě toho je k dispozici možnost tisku etiket v různých jazycích při odesílání do více destinací. To je výhoda pro spotřebitele i obchodní výhoda. Doplňkové brožury nebo návody je možné úplně vynechat, protože všechny relevantní informace jsou vytištěny na etiketě v lokálním jazyce v souladu s konkrétními předpisy.

Z hlediska předpisů, zejména v potravinářském průmyslu, je zásadní uvádět na obalech výrobků správné složky, aby byly splněny náročné normy pro označování, které se v jednotlivých zemích nebo oblastech, jako je EU, liší. To zahrnuje nutriční informace, zdravotní informace a pravidla týkající se uvádění oznamovaných alergenů. Agilní etiketování Vám pomůže vyhovět současným i připravovaným směrnicím, takže balení vždy zůstane v souladu s předpisy, a to s nízkými náklady. Nedodržení předpisů je velmi rizikové, včetně vážných zdravotních důsledků pro spotřebitele, což vede k tomu, že nesprávně předtištěné obaly končí na skládce. Etiketování na úrovni jednotky (například označení 2D čárovým kódem typu Datamatrix nebo QR kód, případně vyznačení původu) rovněž zvyšuje dohledatelnost, kterou výrobci a spotřebitelé stále více požadují.

Vzhledem k prodejním a marketingovým výhodám nabízí dynamické etiketování flexibilitu při tisku propagačních nabídek, QR kódů, menších sérií etiket nebo začlenění aktuálního sdělení pro spotřebitele. Profesionální barevné etikety s vysokým rozlišením lze tisknout na celou řadu materiálů, které jsou kompatibilní s inkoustovým tiskem, a to z estetických důvodů nebo kvůli plnění cílů v oblasti recyklovatelnosti či udržitelnosti.

Můžete upřesnit, v čem je dynamické etiketování udržitelnou strategií?

Přizpůsobení výrobních procesů a procesů dodavatelského řetězce, včetně etiketování, aby minimalizovaly dopad na životní prostředí, je hlavní součástí strategie ESG (Environmental, Social, Governance). Když má narušení dodavatelského řetězce za následek nedostatek komponent a nutné změny, jediným rychlým a ekonomickým řešením, jak udržet výrobní linku v chodu, je dynamický tisk etiket. Implementaci brání jen málo překážek, protože software a hardware se snadno instalují a používají a lze je snadno integrovat do stávající infrastruktury. Nasazení této technologie nové generace podporuje digitalizaci a sledování výkonnosti v oblasti využití energií a nakládání s odpady. Jak již bylo zmíněno, moderní a agilní řešení etiketování výrazně snižuje množství nadbytečných nebo nepoužitelných zásob, které končí na skládkách, a může využívat etikety, které jsou biologicky rozložitelné nebo vyrobené z recyklovatelných materiálů. Dodržování závazků CSR a ESG zlepšuje reputaci, transparentnost, investiční vyhlídky a loajalitu, protože zákazníci stále více vyhledávají společnosti s etickými a udržitelnými procesy. Věřím, že se dynamické etiketování stane standardem všech výrobních linek, což zvýší agilitu, inovace a návratnost investic.

Je vaše řešení etiketování spíše reaktivní než proaktivní?

Proberte se společností Zetes možnost modernizace a zajištění budoucnosti Vaší výrobní linky >>

Přečtěte si více informací o našich řešeních pro identifikaci produktů