In een recent rapport van KPMG over illegale tabakshandel in de EU, Noorwegen en Zwitserland wordt geschat dat de consumptie van nagemaakte en gesmokkelde sigaretten het afgelopen jaar 8,7% uitmaakte van de totale consumptie in de EU. Dat komt neer op 44,7 miljard sigaretten. Wereldwijd is naar schatting 6% tot 8,5% van de sigarettenhandel illegaal.

In de strijd tegen illegale handel definieert de herziene Tabaksrichtlijn 2014/40/EU (TPD) een raamwerk voor het traceren van de bewegingen van alle tabaksproducten op de Europese markt.

 

De deadline van de eerste fase van de TPD is op 20 mei 2019. En heeft betrekking op sigaretten en shag. In 2024 geldt de TPD voor alle tabaksproducten.

Het doel van de TPD is een goede bescherming van de gezondheid van alle Europese burgers. Bovendien biedt de nieuwe richtlijn beter toezicht op smokkelwaar en correcte afdracht van accijnzen.

De TPD in de praktijk

Om te beginnen is het belangrijk dat de sector weet en begrijpt wat de vereisten van de Richtlijn zijn. En welke aanpassing men moet doen om de wet na te kunnen leven.
De Richtlijn stelt de volgende eisen:

  • Alle marktdeelnemers moeten de TPD naleven: fabrikanten, importeurs, groothandelaren, distributeurs, merchandisers, mobile van-sales operators en retailers.
  • Elk pakje van een tabaksproduct moet worden voorzien van een unieke identificatie en er moeten veiligheidskenmerken worden toegevoegd om de authenticiteit aan te tonen.
  • Alle handelingen van tabaksproducten moeten worden vastgelegd, zodat elk pakje in de hele supply chain kan worden getraceerd en de naleving van de richtlijn kan worden gecontroleerd en afgedwongen.
  • Om de onafhankelijkheid en transparantie van de gegevenstracering te waarborgen, moeten fabrikanten contracten voor gegevensopslag afsluiten met onafhankelijke externe partijen.
  • Elke fabrikant of importeur van tabaksproducten moet bovendien een database (de ‘primaire repository’) maken voor het opslaan van alle data over alle afzonderlijke pakjes, en alle informatie kopiëren naar een EU-brede database of hub (de ‘secundaire repository’).
Supporting the integrity of the tobacco supply chain

Doordat alle handelingen getraceerd kunnen worden, kan elk bedrijf in de supply chain een nauwkeurige audit-trail bijhouden van het traject van elk individueel product, van de fabrikant tot aan de winkel.

Wat betekent dit voor groothandelaren, distributeurs en mobile van-sales operators? Welke uitdagingen brengt de TPD met zich mee?

Hoewel sommige bedrijven al beschikken over Warehouse Management-systemen en mogelijk ook over Warehouse Execution-systemen, zijn ze meestal niet in staat om massaal unieke item-ID's te scannen en vast te leggen en om de gegevens te delen met externe partijen. Bedrijven moeten zorgen dat de beweging van elk afzonderlijk tabaksproduct overal in de supply chain wordt gescand en vastgelegd, van productie en distributie tot en met het verkooppunt. Of u nu een mobile van-sales operator bent die direct-store-delivery's uitvoert of verkoopautomaten bijvult, of een transporteur die retailers bevoorraadt: u moet zorgen dat u bij elke stap in het proces aan de eisen voldoet.

Hoewel dit op het eerste gezicht misschien voor hinder in het proces kan zorgen, kunnen bedrijven met de juiste automatisering en technologie de visibiliteit in de hele supply chain verbeteren terwijl ze aan alle eisen blijven voldoen. Als projecten op een goede manier worden uitgevoerd, kunnen ze een verrijking zijn voor de bedrijfsprocessen, en niet alleen maar extra kosten veroorzaken vanwege nieuwe wet- en regelgeving.

Hoe bent u verzekerd van naleving en een toekomstbestendige supply chain?

Om de nieuwe Richtlijn goed te kunnen uitvoeren, moeten bedrijven gebruikmaken van de diensten van externe partijen die nauw samenwerken met de Europese Commissie. Bedrijven zijn gebaat bij dienstverleners die diepgaande expertise van de nieuwe uitdagingen combineren met integratie van de hardware en software die nodig is om de verplichte data vast te leggen en te aggregeren. De naleving speelt zich af op twee lagen:

  • Uitvoering: hoe kunnen organisaties de juiste geavanceerde technologieën, mobiele apparaten en executiesoftware integreren? Hoe verkrijgen ze de benodigde middelen om producten en productbewegingen correct te scannen? Hoe kunnen ze massaal data vastleggen en dergelijke grote datavolumes efficiënt verwerken?
  • Communicatie met de repository's: hoe kunnen organisaties een rapportageniveau aan hun bedrijfsprocessen toevoegen en de beschikking krijgen over de capaciteit om nalevingsinformatie door te geven aan de secundaire repository?

Terwijl extra transparantie over de bewegingen van producten verplicht wordt gesteld door nieuwe voorschriften, kunnen bedrijven die operational excellence nastreven gebruik maken van deze gelegenheid om te profiteren van de voordelen van betere track en trace.

Nu transparantie over handelingen met producten verplicht wordt, kunnen bedrijven hiervan gebruikmaken om te profiteren van de voordelen van track en trace.

Met ingang van 20 mei mogen fabrikanten niet langer sigaretten of andere tabaksproducten op de markt brengen die niet geserialiseerd zijn. Geen unieke identificatie? Dan geen verkoop. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de gehele supply chain. Nu de deadline steeds dichterbij komt, is de tijd gekomen om projecten te starten, als ze niet al gedefinieerd zijn.

Olivier Frère, serialisatie-expert bij Zetes
Olivier Frère, Serialisation Expert
 

Wilt u weten hoe u de Richtlijn kunt naleven? Download onze gratis handleiding