Brusel (Belgie), 30. května 2017 - bpost, největší poštovní firma v Belgii, využila služeb společnosti Zetes při pořízení a zajištění podpory mobilních terminálů Honeywell CT50 pro poštovní doručovatele. Společnost Zetes garantuje dostupnost rozsáhlé mobilní infrastruktury pomocí servisní smlouvy, která poskytuje adekvátní řešení pro každou situaci.

Outsourcing podpory a údržby

V rámci nabídky 'Managed Services' společnost Zetes poskytuje podporu druhé úrovně, včetně inovativních služeb. Systém správy mobilních terminálů (MDM - Mobile Device Management) je plně integrován v platformě Zetes ZetesTotalCare a zajišťuje všechny procesy spojené s opravou. Tyto integrované systémy budou sloužit k úvodnímu nahrání software, konfiguraci terminálů po opravách a generování reportů o stavu zařízení (například pro účely preventivní výměny baterií).

Industriální multifunkční zařízení PDA

V první fázi firma bpost nahradí současné terminály motorizovaných doručovatelů. Vybrala si model Dolphin CT50, nejnovější mobilní terminál určený do náročných podmínek od výrobce Honeywell. Firma bpost zajistí mobilní aplikace podporující práci doručovatelů v terénu.

Fázovaný, 'zelený' přístup

V případě problémů s terminálem společnost Zetes garantuje rychlou reakci podle závažnosti problému:

  • nastavení software přímo na pracovišti
  • služba 'full device accountability': v případě specifického problému či selhání společnost Zetes analyzuje příčinu v časovém rozsahu, který odpovídá závažnosti problému
  • výměna vadných terminálů ve stejný den ('advanced swap')

Do servisního střediska Zetes v Bruselu jsou zasílány pouze terminály, u kterých je nutné provést fyzický zásah.

Dostupnost materiálu a integrace

„Rozsah nabídky od společnosti Zetes byl důležitým rozhodujícím činitelem; garantuje nejlepší dostupnost mobilní infrastruktury pro naše uživatele“,říká Eva Verhaege, Senior Project Manager ve firmě bpost. Dave Malige, Hardware Manager ve firmě bpost, k tomu dodává: „Možnost integrace systému správy terminálů a naší aplikace pro expedici balíků, „Shipping Manager“ v systému Zetes TotalCare na počátku nebyla podmínkou, ale určitě je pro nás přínosná.“

Alain Wirtz, výkonný ředitel společnosti Zetes: „Jsme důležitým dodavatelem pro řadu poštovních společností v Evropě. Je nám ctí, že si nás firma bpost vybrala pro tento projekt.“

- KONEC -