Het gebrek aan supply chain-visibiliteit en -traceerbaarheid in de voedingsmiddelenindustrie kan leiden tot onnodige terugroepacties, waarbij de merkreputatie vaak grote schade oploopt. Dit artikel beschrijft hoe end-to-end oplossingen dergelijke situaties kunnen voorkomen.

Retailers en producenten van voedingsmiddelen komen vaak in het nieuws vanwege grootschalig terugroepacties en voedselschandalen. Maar hoe kunnen zij dit voorkomen om hun merkreputatie te beschermen en nog belangrijker, de voedselveiligheid te waarborgen voor hun klanten?

Sébastien Sliski, General Manager Supply Chain Solutions bij Zetes, legt uit hoe belangrijk het is dat retailers op de hoogte zijn van alles wat binnen hun supply chain gebeurt, en dit in near realtime dankzij end-to-end oplossingen. Verder kunnen ze door hun processen te herzien en een digitaal gekoppelde supply chain te realiseren, over meer transparantie en controle beschikken om zo de goederenstroom beter te kunnen monitoren. Vooral als er situaties ontstaan die kunnen leiden tot een terugroepactie stelt het beschikken over meer transparantie retailers en hun leveranciers in staat om sneller te reageren. Met als gevolg dat de vertragingen bij het vinden van de oorzaak van de besmetting of het probleem, het aantal betrokken producten en het potentiële gevaar voor consumptie alsook de verwarring hierover veel lager zijn.

Van boer tot bord, traceerbaarheid is cruciaal

De digitale integratie van leveranciers en hun toeleveranciers met de retailers is van essentieel belang als een retailer meer controle over zijn supply chain wil. De consument eist maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethisch verantwoorde bedrijfsvoering wat betekent dat bedrijven meer visibiliteit en transparantie met betrekking tot de oorsprong van hun producten moeten bieden. De huidige richtlijnen van de EU-veiligheidsregelgevers beschermen over het algemeen de retailers zolang ze de vorige en volgende stap in hun leveringen weten te traceren, maar dit blijft een gelimiteerde aanpak voor wat betreft de traceerbaarheid met alle risico's van dien. Risico's die retailers zich moeilijk kunnen veroorloven. Voor het merendeel van de retailers is het gebruikelijk om hun eigen voedselveiligheidsregels op te leggen aan hun leveranciers. Ze zijn verplicht bewijs te leveren van de oorsprong van hun producten, de levensduur, hoe dieren gehouden zijn, wat ze te eten kregen, of ze ingeënt zijn en hoe ze verzorgd, bewaard en van A naar B vervoerd zijn. Maar er moet natuurlijk meer dan dit gebeuren. Als het leveranciers toegestaan wordt het beheer in eigen handen te houden, waardoor de retailer niet in staat is om de voorgeschiedenis van de producten die hij verkoopt volledig te traceren terwijl deze wel verantwoordelijk is voor zijn eigen supply chain, dan zal de kans dat hij en zijn leverancier het nieuws halen niet minder worden.

De digitaal gekoppelde supply chain

Meer en meer producenten overwegen het gebruik van IoT-sensoren en -apparaten die communiceren met het internet zodat ze kunnen beschikken over dashboards in realtime met de activiteiten in hun productielijn.

Door gebruik te maken van cloudtechnologie kunnen retailers hun supply chains koppelen, gegevens analyseren en de staat van de producten beter monitoren. Een voorbeeld hiervan zijn bederfelijke goederen waarbij een waarschuwing gegeven kan worden als ze mogelijk besmet zijn door bijvoorbeeld problemen bij levende dieren of temperatuurschommelingen tijdens transport, verkeerde bereidingsmethodes of problemen met koeling. Sensoren kunnen aangebracht worden op de machines, bijvoorbeeld in ovens om de temperaturen te controleren en te registreren. Daarnaast kunnen sensoren ook in de vrachtwagens of op assets geïnstalleerd worden om de transportomstandigheden te monitoren. Zo kan men exact zien waar een product geweest is, waar het zich bevindt op een specifiek moment en nog belangrijker, in welke temperatuur het bewaard is tijdens het transport. Het op deze manier registreren van producten is met name essentieel voor de naleving van de richtlijnen inzake voedselveiligheid. Een concrete toepassing hiervan is terug te vinden in de visserij. Bepaalde toxines zoals histamine, die verschillen afhankelijk van de temperatuur van de wateren waarin de vis gevangen is, kunnen onder controle gehouden worden tijdens de productie als vis snel gekoeld wordt.

Deze gegevens kunnen niet alleen gerapporteerd worden aan retailers om te voorkomen dat besmette producten in de winkels terechtkomen, maar het voorziet ook in een volledige audit trail.

End-to-end oplossingen en producttraceerbaarheid voor volledige terugroepacties

Om toekomstige terugroepacties te voorkomen, moet de branche nu actie ondernemen. Wanneer actie uitblijft, zullen nog meer onderzoek en een verder dalend vertrouwen van de consument het gevolg zijn.

Een van de belangrijkste voordelen van volledige traceerbaarheid en supply chain-visibiliteit is dat retailers, en hun stakeholders, toegang hebben tot grote hoeveelheden gegevens en dat ze besmettingsbronnen onmiddellijk kunnen isoleren, identificeren en voorspellen om vervolgens voor een gerichte en proactieve terugroepactie kunnen zorgen. Als besmette producten in de winkel terecht komen, dan telt voor retailers de snelheid waarmee ze kunnen reageren. Momenteel is er geen wetgeving op Europees niveau die algemene traceerbaarheid eist van voedingsmiddelenbedrijven. De regelgevende instanties zijn het er echter over eens dat dergelijke systemen tijd kunnen besparen voor het afronden van terugroepacties en grotere problemen kunnen voorkomen.

Als retailers in staat zijn om onmiddellijk de bron van besmette producten te vinden en kunnen uit sluiten of er zich besmette goederen in de supply chain bevinden, dan kunnen ze snel en met zekerheid een volledige terugroepactie opzetten. Hiermee maken ze gelijk een eind aan alle gevaren voor de consument en beschermen zij hun merkreputatie.

De voedingsmiddelenindustrie lijkt vaak één stap vooruit en één stap terug te zetten, maar door het gebruik van cloudtechnologie en samenwerking tussen de betrokken partijen kan dit stramien doorbroken worden. Bovendien kunnen retailers enkel door aanvullende processen te implementeren en door nauw samen te werken met leveranciers de impact van voedselschandalen beperken en de relatie met hun leveranciers en nog belangrijker, hun klanten beschermen. Zo kan de branche beginnen met het terugwinnen van vertrouwen.

Dankzij volledige traceerbaarheid en supply chain-visibiliteit kunnen retailers en hun stakeholders gerichte en proactieve terugroepacties organiseren.