Manglen på synlighed i en supply chain og sporbarhed i fødevareindustrien kan føre til unødvendige produkttilbagekaldelser, hvilket ofte sætter virksomhedens brand på spil. Denne artikel analyserer, hvordan man kan undgå den slags situationer med end-to-end-løsninger.

Fødevaredetailhandlere er ofte i nyhederne grundet massive produkttilbagekaldelser og fødevareskandaler. Men hvordan kan de undgå det, så de kan beskytte deres eget varemærkes omdømme og vigtigere endnu sikre fødevaresikkerheden for kunderne?

Sébastien Sliski, General Manager i Supply Chain Solutions hos Zetes forklarer vigtigheden i, at de detailhandlende har overblik over alt, hvad der sker i deres supply chain og i den nærmeste realtid takket være end-to-end-løsninger. Og han forklarer, hvordan de kan øge gennemsigtigheden og kontrollen ved at gennemgå processerne og skabe en digitalt forbundet supply chain, der bedre kan styre varernes gennemstrømning. Hvis situationen udvikler sig til en produkttilbagekaldelse, vil en større gennemsigtighed resultere i, at både den detailhandlende og vedkommendes leverandører kan reagere meget hurtigere, og dermed reduceres forsinkelser i forhold til at finde årsagen til kontamineringen, antallet af berørte produkter og den potentielle risiko for offentlig indtagelse eller forvirring drastisk.

Fra gård til bord - det handler om sporbarhed

Der er mange årsager til, at et produkt kan blive erklæret uegnet til menneskeføde og risiciene er høje og kan aldrig helt fjernes. Forskning viser, at potentielt skadelige bakterier ofte kan være til stede i kød og fjerkræ, især i kylling, i ca. 65 - 70 % af den type kød. Høje niveauer af giftigt histamin findes også i visse fisk. Der kan imidlertid opstå problemer, når maden er undertilberedt, da bakterien campylobacter eksempelvis kan slås ihjel, når kødet er gennemstegt ved temperaturer over 70 grader i den tid, der er relevant for madens vægt.

Den digitalt forbundne supply chain

Flere og flere producenter begynder at bruge IoT-sensorer og enheder, der kommunikerer via internettet, så de kan se paneler i realtid over aktiviteter, der finder sted i deres produktionslinje.

Via brugen af cloud-teknologi kan detailhandlen også forbinde deres supply chain, analysere data og gøre deres supply chain bedre ved tilstandsovervågning af produkterne som eksempelvis letfordærvelige varer, og de kan få besked, hvis der er en risiko for, at fødevarerne kan være blevet udsat for kontaminering, hvad enten det skyldes problemer med besætninger, temperatursvingninger under transporten, forkerte tilberedningsmetoder eller problemer med nedkølingen. Ved at sætte sensorer på maskineriet, eksempelvis på ovnene, kan temperaturen kontrolleres, eller ved at placere sensorer i lastbiler eller på aktiver kan det hjælpe med at overvåge transitforholdene, og gøre det muligt at se præcis, hvor et produkt har været på hvilket tidspunkt, og hvad temperaturen har været under transporten. Registrering af varer på denne måde er i særdeleshed vigtigt ved overholdelse af brancheretningslinjer for fødevaresikkerhed, og det viser sig, at visse giftstoffer, som eksempelvis histamin, kan kontrolleres under produktionen, når fisk hurtigt nedkøles til kolde temperaturer afhængigt af temperaturen på det vand, fisken er blevet fanget i.

Disse data rapporteres ikke kun tilbage til de detailhandlende for at give dem mulighed for at forhindre, at kontaminerede produkter havner på hylderne, det kan også give dem et fuldstændigt revisionsspor.

End-to-end-løsninger og produktsporbarhed til fuldstændig tilbagekaldelse

Da der kommer stadig flere tilbagekaldelser, er det nu, branchen skal skride til handling. Hvis de venter, vil de fortsat åbne op for yderligere granskning og det vil skabe endnu et dyk i forbrugertilliden, og den har været faldende siden 2016.

En af de primære fordele ved at have fuldstændig sporbarhed og fuld synlighed i en supply chain er, at den detailhandlende og vedkommendes interessenter har adgang til store mængder data og at de kan isolere, identificere og forudsige kontamineringskilder, samt at de får muligheden for at foretage en målrettet og proaktiv tilbagekaldelse. Hvis der kommer kontaminerede produkter på hylderne, handler det for de detailhandlende om, hvor hurtigt de i virkeligheden kan reagere. I øjeblikket er der ingen lovgivning på europæisk niveau, der kræver, at fødevarevirksomhederne indfører global sporbarhed. Tilsynsmyndighederne er imidlertid enige om, at sådanne systemer vil give besparelser i forbindelse med den tid, der er nødvendig for at gennemføre en tilbagekaldelse og forebygge større problemer.

Når en detailhandlende har muligheden for øjeblikkeligt at finde kilden til kontaminering af et produkt og identificere, om der er andre til stede i deres supply chain, og hvor de er på vej hen, kan de hurtigt og med sikkerhed gennemføre en komplet tilbagekaldelse for at afbøde forbrugersikkerhedsanliggender og beskytte deres varemærkes omdømme.

Det lader til, at fødevareindustrien ofte tager et skridt frem og et tilbage, men via brugen af cloud-teknologi og samarbejde mellem interessenterne, kan denne cyklus undgås. Det er i øvrigt kun ved at implementere yderligere processer og tættere samarbejde med leverandørerne, at detailhandlerne kan minimere virkningen af fødevareskandaler og beskytte deres forhold med leverandørerne og frem for alt kunderne. På den måde kan de begynde at opbygge tillid i branchen.

Fuldstændig sporbarhed og fuld supply chain-synlighed gør detailhandlen og dens interessenter i stand til at organisere målrettede og proaktive tilbagekaldelser.