Bruxelles (Belgien), 27/9/2018 - Der er to kritiske aspekter i logistikprocessen; det første skridt og det sidste skridt. Det er den effektivitet, hvormed detailhandlen håndterer disse to afgørende aspekter i supply chain-logistik på en problemfri måde, der er primært for deres overlevelse.

Detailhandlen ændrer sig nærmest til ukendelighed. Store veletablerede navne bliver ofre for de mere smidige e-handelsaktørers succes og deres logistikpartnere og forhandlere udfordres som aldrig før. Det er dog ikke helt slut. Hvis detailhandlerne skal tilgodese kravene fra deres krævende, digitalt kløgtige forbrugere, skal de sætte deres lid til en effektiv og godt forbundet logistisk infrastruktur, der hjælper dem med at levere en problemfri kundeoplevelse hver gang; selv i spidsbelastningsperioder, når op til en tredjedel af leveringerne kommer for sent eller er ufuldstændige. [5]

For at levere en førsteklasses oplevelse er der to vigtige aspekter i den logistiske proces, der skal være fejlfrie. Det første skridt - processen der udløses af en kundes ordre til plukning, emballering, validering og transport. Og det andet skridt - at få varen i hænderne på kunden, uanset om det sker i butikken, via click and collect, i hjemmet, på kontoret, eller aflevering ved opsamlingssted.

Nøglen til deres overlevelse er den effektivitet, hvormed detailhandlen og logistikudbyderne kan håndtere disse to vigtige aspekter i supply chain-logistikken på en problemfri måde. Dette inkluderer at holde kunderne informeret gennem hele processen og sikre at kundeleveringsoplevelsen opnås på den mest effektive måde. På et meget konkurrencestyret detailmarked, der præges af pres på priserne, har ingen råd til at give kunderne løfter, der er for dyre at holde i det lange løb.

Zetes ser på de muligheder, der er tilgængelige for alle detailhandlere, og overvejer, hvor de bør fokusere deres energi for at opnå den kant, der resulterer i en konkurrencedygtig kundeoplevelse.

Logistikeffektivitet i en urban verden

74 % af Europas befolkning bor i øjeblikket i byområder; og en stigning på 69 % i leveringen af pakker forventes på tværs af Europa inden 2021. [2] Det betyder, at transport og logistikmodeller skal fokusere på løsninger, der er designet til kompakte, udviklede byer så som Berlin, London og Paris, hvor nye leveringsinitiativer som eksempelvis at lande en drone kan være udfordrende, og selvkørende biler og elektriske biler er mere appellerende.

Bysammenlægningscentre vinder indpas, da de udgør en placering, hvor alle leveringer fra flere leverandører bringes til, sorteres og derefter afsendes til et specifikt område eller en specifik gade, hvilket resulterer i færre leveringer og optimerede forsendelser. Med bysammenlægningscentre kan virksomhederne spare 25 % på leveringen per pakke, mindske den leveringsrelaterede transport med op til 45 %, mindske omkostningerne til køretøjsvedligeholdelse, mindske emissioner af nitrogenoxid, CO2 og partikler samt lette overbelastningerne. [3]

Man udforsker også nichen omkring natleveringer for at mindske trafikpropper i løbet af dagen, og det giver leverandørerne mulighed for at bruge større lastbiler og mindske antallet af leveringer. Udover at de lokale myndigheder gennemgår de natlige begrænsninger, skaber dette behovet for sikre aflæsningssteder som eksempelvis smart-skabe. Hvis denne model anvendes, bør det øge mængden af rigtige førstegangsleveringer, samt mindske køretiden på de mindre overfyldte veje. Kombinationen af natleveringer med bysammenlægningscentre, elektriske køretøjer, pålæsningsgrupperinger, pakkeskabe og AGV-skabe kan mindske emissionerne med op til 30 %, mens man skærer i omkostningerne per pakke med 25 % til 55 %. [3]
First mile: process triggered by a customer order, for picking, packing, validation & transport
 

Omdannelse af butiksmiljøet

Mange detailhandlende ønsker også at indfri internetordrer fra butikken frem for fra lageret, hvilket gør, at dyre gode butiksplaceringer skal bruge mere plads som både showroom og lager, samt skal kunne håndtere click and collect og returneringer. Dette har den fordel, at det øger fodtrinnet og salget, når kunderne henter eller returnerer i butikken, og det er noget en internetforhandler ikke kan opnå.

Delivery: whether at home, in store via click and collect, office
Med skiftet til både bysammenlægningscentre og indfrielse fra butikken er der stigende interesse for nye konkurrencedeltagere på leveringsmarkedet, der anvender samarbejdede og crowdsourcing-leveringsplatforme og applikationer til at give kunderne flere leveringsmuligheder. Det er tillokkende at trække på det eksisterende netværk af medarbejdere, kunder og chauffører til at levere enkelte produkter til kundernes hjem, fra butik til butik eller fra lager til butik. Men på det omskiftelige marked er konkurrence og finansieringsbegrænsninger de to primære årsager til, at begyndende crowdsourcing-levering mislykkes [4]. For at få succes skal organisationerne investere i løsninger, der giver fuld synlighed og giver detailhandlen mulighed for at spore og håndtere præstationerne blandt disse helt forskellige grupper for at undgå skade på varemærket.
 

Favne teknologien

For at afveje de nye og innovative løsninger, der er tilgængelige for detailhandlen, skal man sikre, at infrastrukturen underbygges af en smidig, skalerbar og tilknyttet teknisk udførselsløsning. Der er mange muligheder for at opnå hurtig førstegangs-indfrielse og udnyttelse af alle aktiver og ressourcer via end-to-end-synlighed for at kontrollere omkostninger og proaktivt styre hvert trin i processen. Dog investerer kun 13 % af detailhandlen i teknologi, der gør organisationen endnu mere smidig og effektiv.[1]

Konklusion

Indfrielse og levering kan ikke længere køre ud fra armslængdeprincippet; det bør være det fundamentale i hjertet af enhver virksomhed, da det direkte påvirker varemærkeopfattelsen, kundernes købsbeslutninger, loyaliteten og den ultimative konkurrencemæssige fordel. Den større kompleksitet involverer imidlertid flere interessenter i værdiskabelsen/nedbrydningen, og detailhandlen skal ikke alene overveje, hvordan de favner den innovation, der hurtigt gøres tilgængelig via nye teknologier og innovative serviceudbydere, men også hvordan det gøres på en måde, der er overkommelig, effektiv og bæredygtig.

Uden pålidelige realtidsoplysninger, der giver synlighed på de kritiske præstationer, hvordan kan en detailhandlende så sikre, at vedkommende opnår det samme engagementsniveau? Eller at leveringsløfter imødekommes og leveringsmetoderne er relevante? Hele oplevelsen repræsenterer varemærket fra produkt til pris, og fra leveringsløfte til leveringsrealitet. Essentielt skal detailhandlen ikke alene overveje hvert aspekt af leveringsoplevelsen, de skal også sikre enestående ledelse af den oplevelse for fortsat at begejstre kunderne.

En fejlfri varemærkeoplevelse kræver et intelligent, opkoblet og samarbejdede økosystem.
Final mile: getting the item into the customer’s hand
 

Kilder:
[1] Accenture Strategy Research - Kan intelligent indfrielse udbedre fejlene i detaillevering og 3 trin til leveringsreduktion i samme
[2] Cushman Wakefield - Urban logistics
[3] McKinsey - Bymæssig, kommerciel transport og fremtidens mobilitet
[4] IPC - Rapport fra den globale postbranche
[5] IMRG – Laveste rettidige levering for online-detailhandlen i december

Hent transport- og logistikrapporten