Fördelarna med voice picking/röststyrt plock


Voice picking = arbeta handsfree och utan att läsa

När ni börjar med röstplock i ert lager och i er logistikverksamhet kommer er personal kunna ta del av dess många fördelar. Voice picking hjälper alla, från lagerpersonal och chefer till det bredare teamet i distributionskedjan.

Mer information om Kontakta oss

Fördelar för lagerchefen

Snabbare processer

Röststyrt plock är snabbare än pappersbaserat plock (+/- 10 % till 15 %) och RF-plock (Radio Frequency Picking) (+/- 15 % till 25 %). Den kräver även kortare utbildningstid, vilket medför snabb upplärning av inhyrd personal. Titta på den här videon för att se voice picking i praktiken:

 

Inga fler fel

Med vårt pick by voice-system uppnår ni precisionsnivåer på 99,9 % eller mer vid orderplockning. Systemet ger enkla instruktioner till operatörer, identifierar fel i realtid och tillåter dem att ställa frågor och få omedelbar hjälp. Upptäck hur operatörer kan rätta till fel så fort de uppstår:

Hantera operatörer på ett effektivare sätt

Våra detaljerade realtids- och historiska resultatrapporter ger er insikt i operatörsproduktivitet. Detta gör det möjligt för er att upptäcka flaskhalsar, omfördela resurser och leda ert team mer effektivt.

Fördelar för operatören

Att plocka med röststyrda lösningar är lätt och ergonomiskt

Lageroperatörer kommunicerar via en röststyrd mobil enhet och ett headset tillsammans med ert WMS-system. Det frigör händer och ögon för personalen så att de kan fokusera helt och hållet på artiklarna som ska plockas, vilket effektiviserar arbetet samtidigt som det minskar risken för tappade varor. Se röststyrt plock i praktiken.

Ökad motivation och tillfredsställelse

Med röststyrt plock tar operatörerna emot och bekräftar instruktioner genom att prata. De har båda händerna fria till att hämta varor, vilket innebär en minskad risk för tappade produkter. I ett multimodalt tillvägagångssätt kan användare hämta ytterligare information eller instruktioner, vilket resulterar i färre frågor och ökar förtroendet. Genom bättre ergonomi och personalsäkerhet så minskar er sjukfrånvaro och era rekryteringskostnader.

Fördelar för distributionskedjan eller logistikchefen

Minska flödestiden

När ordrar kan levereras snabbare kommer ni att behandla fler ordrar men med samma antal operatörer. Ni kan även erbjuda kunder mer flexibilitet eftersom det blir lättare för er att hantera oplanerade ordrar.

Säkerställ att allt levereras i tid och i sin helhet

Med precision på 99,9 % och mer kommer rätt produkter att levereras i rätt tid i linje med era servicenivåavtal (Service Level Agreements, SLA:er). Detta minskar kundernas klagomål dramatiskt och förebygger kostsam returfrakt.

“Tack vare den röststyrda lösningen kan samma lager nu leverera till mer än dubbelt så många butiker och upp till 20 000 klädesplagg kan plockas dagligen.”

Resources

Henderson uppgraderar till ny högpresterande röstplocksteknologi med Zetes
Henderson uppgraderar till ny högpresterande röstplocksteknologi med Zetes
Tradition möter högteknologi: Digitalisering med ZetesMedea
Tradition möter högteknologi: Digitalisering med ZetesMedea
Återförsäljaren Carrefour i Belgien implementerar lösningen ZetesMedea för röststyrt plock
Återförsäljaren Carrefour i Belgien implementerar lösningen ZetesMedea för röststyrt plock
Byggvaruhuset Wickes fortsätter att öka effektiviteten och framtidssäkrar verksamheten genom att använda ZetesMedea Voice
Byggvaruhuset Wickes fortsätter att öka effektiviteten och framtidssäkrar verksamheten genom att använda ZetesMedea Voice