Jean-Pierre Mouly har arbetat på Zetes i över 14 år som affärskonsultchef med specialinriktning på distributionskedjerelaterade tekniska och operativa frågor. I den här artikeln ger han sitt expertutlåtande om fördelarna med spårning av tillgångar för att öka effektiviteten i distributionskedjan.

Hur förbättras effektiviteten i distributionskedjan med dagens spårbarhetslösningar för tillgångar?

Förmågan att lokalisera en tillgång i realtid eller fastställa dess senaste kända position är särskilt viktigt för att säkerställa en smidig drift av nuvarande och framtida processer. Det lämpligaste valet av spårningsteknik kommer att bero på projektets specifika detaljer. Om man vill automatisera återkommande förflyttningar av tillgången kan vi överväga att ansluta en geolokaliseringssensor. Annars, om det är tillräckligt att kommunicera en ny position i samma ögonblick som tillgången anländer till en anläggning eller i en byggnad kan vi hämta den informationen under en manuell mottagningsprocess eller via en automatisk närvarodetektering, med en detektor som installerats i området för inkommande produkter.

Jean-Pierre Mouly, Business Consulting Manager
 

Kan du ge oss några exempel på kritiska situationer där verktyget ZetesZeus Asset Tracking visade sig vara till hjälp?

En av våra kunder kunde inte fortsätta plocka beställningar eftersom alla deras plastbägare hade blivit kvar på leveransanläggningarna. Den mest uppenbara reaktionen vore att skaffa fler bägare. Den lösningen orsakade dock inte bara extra kostnader, utan den genererade också en brist på lagringsutrymme för överskottsbägarna och åtgärdade inte grundorsaken till problemet. Vi kom fram till att det skulle vara mycket effektivare och billigare att spåra bara det absolut nödvändiga antalet bägare på varje plats, och naturligtvis även hålla ett buffertlager som backup, men ett mycket mindre sådant. I ett annat fall måste driftledarna regelbundet visa att deras temperatursonder är korrekt kalibrerade. Eftersom olika sonder har tagits i bruk vid olika tidpunkter är det viktigt att spåra dessa kontrolltillfällen för kalibrering så att det går att hitta de sonder som kräver uppmärksamhet. ZetesZeus Asset Tracking ger varningar och visar var de berörda tillgångarna finns vid varje tillfälle.

Vilka är de viktigaste kriterierna man bör tänka på vid valet av en lösning för spåra tillgångar?

Först måste man se till att lösningen ger realtidsvisibilitet, på ett enda ställe, av all information relaterad till hanteringen av lagret av återanvändbara tillgångar. Detta är oerhört användbart för de team som har ansvaret att hantera tillgångarna. När de förses med tillförlitlig information kan de omedelbart förstå den övergripande situationen såväl som den specifika situationen för en viss tillgång. På lång sikt gör spårningshistoriken det lättare att lära av tidigare händelser för att justera processer och lagret för optimal effektivitet. Slutligen bör en effektiv plattform för spårning av tillgångar låta er hantera åtkomst till data med användarprofiler. Med ZetesZeus kan behöriga användare nå plattformen via molnet var de än arbetar. Slutligen har lösningen ett standard-API så att data kan delas med andra informationssystem, vilket är något annat att tänka på när man väljer en plattform för spårning av tillgångar.

En effektiv plattform för spårning av tillgångar bör låta er hantera åtkomst till data med användarprofiler.

Ladda ner vår e-bok om spårbarhet för mer information.