Jean-Pierre Mouly pracuje ve společnosti Zetes již více než 14 let jako business consulting manager se specializací na technologické a provozní otázky související s dodavatelským řetězcem. V tomto článku nabízí svůj odborný pohled na výhody sledování majetku pro zvyšování efektivity dodavatelského řetězce.

Jak současná řešení pro sledování majetku pomáhají zlepšit výkonnost dodavatelského řetězce?

Schopnost lokalizovat majetek v reálném čase nebo určit jeho poslední známou polohu je obzvláště důležitá pro zajištění hladkého průběhu současných i budoucích operací. Nejvhodnější volba technologie pro sledování bude záviset na konkrétních detailech projektu. Pokud kontext ukazuje na automatizaci častého pravidelného hlášení polohy prostředků, můžeme zvážit připojení geolokačního senzoru. V jiném případě, pokud by stačilo zadat novou polohu v okamžiku příjezdu prostředku na pracoviště nebo do budovy, můžeme tuto informaci pořídit pomocí ručního příjmu nebo automatické detekce přítomnosti pomocí detektoru instalovaného v prostoru příjmu zboží.

Jean-Pierre Mouly, Business Consulting Manager
 

Můžete uvést nějaké příklady klíčových situací, ve kterých nástroj ZetesZeus Asset Tracking prokázal svoji užitečnost?

Jeden z našich zákazníků nemohl pokračovat ve vychystávání objednávek, protože všechny jeho plastové nádrže zůstaly u zákazníků. Bezprostřední reakcí bylo pořízení dalších nádrží. Toto řešení však nejen znamenalo dodatečné náklady, ale navíc vedlo k nedostatku skladovacích prostor pro nadbytečné nádrže a neřešilo hlavní příčinu problému. Shodli jsme se, že bude efektivnější a levnější sledovat pouze nezbytně nutný počet nádrží na každém místě a samozřejmě si ponechat rezervní zásobu, ale mnohem menší. V jiném případě musí vedoucí provozu pravidelně vykazovat, že jsou jejich teplotní sondy správně kalibrovány. Protože různé sondy byly uvedeny do provozu v různou dobu, je důležité tyto kalibrační revize sledovat, abyste mohli najít sondy, které vyžadují zásah. Řešení ZetesZeus Asset Tracking neustále zajišťuje výstrahy a hlásí polohu příslušných prostředků.

Jaká jsou hlavní kritéria, která je třeba zvážit při výběru řešení pro sledování majetku?

Nejprve musíte zajistit, že řešení bude zajišťovat viditelnost v reálném čase a na jednom místě shromáždí informace související se správou celého fondu opakovaně použitelných prostředků. To je velmi užitečné pro týmy, které mají na starosti provoz těchto prostředků. Pokud mají k dispozici spolehlivé informace, mohou okamžitě vyhodnotit celkovou situaci i konkrétní stav určitého prostředku. Z dlouhodobého hlediska umožňuje historie sledování poučit se z minulých postupů, aby bylo možné upravit provoz a fond prostředků pro optimální efektivitu. A nakonec, účinná platforma pro sledování majetku by měla umožňovat řízení přístupu k datům podle uživatelských profilů. Pomocí řešení ZetesZeus mohou oprávnění uživatelé přistupovat k platformě odkudkoli prostřednictvím cloudu. Toto řešení má standardní rozhraní API, takže data lze sdílet s dalšími informačními systémy, což je další aspekt při výběru platformy pro sledování majetku.

Účinná platforma pro sledování majetku by měla umožňovat řízení přístupu k datům podle uživatelských profilů.

Stáhněte si naši příručku o dohledatelnosti a získejte více informací.