Londýn (Spojené království), 25. duben 2019 - Alliance Healthcare, přední farmaceutický velkoobchod a poskytovatel zdravotnických služeb v Evropě, spolupracuje se společností Zetes na splnění požadavků směrnice FMD (Falsified Medicines Directive), která začala platit 9. února 2019.

Podle směrnice FMD musí velkoobchody a poskytovatelé logistických služeb ověřovat a v případě potřeby okamžitě vyřazovat produkty z národního registru, označovaného jako National Medicines Verification System (NMVS). Firma Alliance Healthcare hledala spolehlivé řešení, které by zajistilo okamžité splnění všech požadavků nové legislativy.

Komplexní řešení všech požadavků FMD

Firma Alliance Healthcare implementovala komplexní řešení FMD od společnosti Zetes ve více než 100 pobočkách na evropském trhu. Pomocí kombinace řešení logistických procesů ZetesMedea a softwaru pro viditelnost dodavatelského řetězce ZetesOlympus firma Alliance Healthcare zjednodušila zpracování, reporting a komunikaci s národním registrem.

Jak systém funguje?

pharma_istock001

Pomocí integrace s celou řadou interních skladových systémů WMS (Warehouse Management System) řešení ZetesMedea řídí standardní pracovní postupy a umožní ověřování i vyřazení produktů v registru. Pracovníci firmy Alliance Healthcare naskenují jednotlivá léčiva pomocí ručních nebo statických terminálů a výsledná data jsou uložena a v reálném čase ověřena řešením ZetesOlympus. Při ověření i vyřazení produktu z registru jsou naskenovaná data automaticky zkontrolována v registru NVMS a uložena do systému ZetesOlympus v souladu s požadavky směrnice FMD. Toto řešení navíc rozšiřuje možnosti komunikace firmy Alliance Healthcare s dodavateli a posiluje spolupráci se všemi partnery.

 

Zetes FMD řešení přináší plnou viditelnost produktů v dodavatelském řetězci a splnění předpisů.

Joaquim Simoes, Director of Operations and Regional Managing Director Alliance Healthcare

Bezpečnost pacientů na prvním místě

Joaquim Simoes, provozní ředitel a oblastní generální ředitel ve firmě Alliance Healthcare, uvedl: „Naprostou prioritou a základem všeho našeho úsilí je bezpečí pacientů. S blížící se legislativou FMD jsme hledali hotové řešení, které by nejen bylo možné integrovat do našich systémů, ale navíc by okamžitě zajistilo plnění předpisů. Řešení FMD od společnosti Zetes nám přináší plnou viditelnost materiálových toků v dodavatelském řetězci a eliminuje riziko neplnění předpisů.“

Alain Wirtz, výkonný ředitel společnosti Zetes, dodává: „Ceníme si spolupráce s firmou Alliance Healthcare a rádi jsme podpořili její proaktivní přístup při implementaci legislativních požadavků. Díky plně implementovaným požadavkům směrnice FMD se naše řešení hladce integruje s interními systémy a externími dodavateli.

pharma_istock002
 

Ceníme si možnosti pomáhat firmě Alliance Healthcare zvýšit flexibilitu a škálovatelnost a dále posílit jejich už tak dobře zabezpečené postupy. Díky vzájemné spolupráci společně implementujeme řešení, které je připravené na budoucí rozvoj a obsahuje funkce vyžadované nejen směrnicí FMD, ale i dalšími budoucími úpravami legislativy.“

- KONEC -

O firmě Alliance Healthcare

Firma Alliance Healthcare je velkoobchod a poskytovatel zdravotnických služeb ze skupiny Walgreens Boots Alliance a každoročně dodává léčiva, další zdravotnické produkty a související služby do více než 110 000** lékáren, lékařů, zdravotnických zařízení a nemocnic z 291 distribučních středisek v 11* zemích. Díky velkému rozsahu produktů a služeb je firma Alliance Healthcare holistickým poskytovatelem zdravotnických služeb pro lékárny a farmaceutické firmy. Velkoobchodní služby firmy Alliance Healthcare nabízejí lékárníkům služby na nejvyšší úrovni, co se týče frekvence dodávek, dostupnosti produktů, přesnosti doručení a včasných a spolehlivých služeb. Tato firma také nabízí inovativní služby s přidanou hodnotou, které pomáhají lékárnám v rozvoji jejich vlastního podnikání. Mezi to patří členství v klubu Alphega Pharmacy, celoevropské sítě pro nezávislé lékárny. Kromě velkoobchodu s léky a dalšími zdravotnickými produkty nabízí firma Alliance Healthcare specializované služby a řešení pro farmaceutický průmysl. K nim patří předprodejní služby a smluvní logistika (převážně pod značkou Alloga), podpora prodeje (Skills in Healthcare) a inovativní a specializované zdravotnické služby, pokrývající klinickou domácí péči, služby pro vydávání zboží a podporu klinických zkoušek (převážně pod značkou Alcura).

* Ke dni 31. srpna, 2018, vyjma kapitálových investic.
** Za 12 měsíců, konče 31. srpna, 2018, vyjma kapitálových investic.

Přečtěte si více informací o našich řešeních FMD