Detailhandlende udfordres som aldrig før. I deres forsøg på at leve op til og profitabelt tilgodese ”nu og her”-kravene fra de digitalt kløgtige forbrugere, knirker de gamle systemer og processerne bliver virkelig sat på en prøve.

Detailhandlens evne til at imødekomme og overskride kundernes forventninger kræver en effektiv og sammenhængende logistisk infrastruktur, der understøttes af realtidssynlighed, der muliggør åben kommunikation via ordreindfrielser. Med den voksende fare for at flere detailhandlere forsvinder fra vores bybillede, er tiden nu inde til, at bestyrelserne vågner op til de nye regler og begynder at tage disse løsninger til sig, som kan hjælpe dem med at lette de finansielle byrder, udtaler Amir Harel, General Manager Visibility Solutions, Zetes.

Real-time visibility is key for modern retailers
 

Unødvendige tabte salg

Detailhandlen har aldrig været mere konkurrencepræget og udfordrende. Forbrugernes forventninger har aldrig været større; det som gjorde os glade i går, er blevet trivielt i dag. Den supply chain, der ligger til grund for de nye tjenester, har aldrig været mere kompleks. Nu er tiden inde til, at detailhandlen investerer tiden og pengene i at operationalisere disse varemærkeløfter vedrørende hastighed, personliggørelse og bedre forbrugerengagement.

Nu da detailhandlen er tvunget til at lave mere spændende kundeløfter, stiger omkostningerne for at leve op til disse løfter også, og det gælder lige fra click & collect inden for en time og til levering samme dag. Gamle systemer, fejlbehæftede manuelle processer, dårlig lagerstyring og synlighed er alle ting, der skaber potentielle fejlpunker, der kan skuffe kunderne. Derfor er modellen ikke alene dyr, den er også meget selvmodsigende - hvor længe kan detailhandlen fortsætte med at lave løfter, de ikke kan leve op til?

I henhold til Zetes’ seneforbrugerundersøgelse mistes op til 35 % af kundernes forbrug i spidsbelastningsperioder, fordi produkterne ikke er tilgængelige online eller i butikkerne. Sagt ganske enkelt forsvinder en tredjedel af detailhandlens salgspotentiale, fordi detailhandlen ikke effektivt får kontrol over og synlighed i deres supply chain.

Gammeldags tillidsmodel

Dette problem skyldes ikke bare, at detailhandlen er i en overgangsperiode. Det skyldes også, at detailhandlen slås med kravene fra flere kanaler og foranderlige kundeforventninger. Udfordringerne strækker sig på tværs af hele supply chain. Hvor mange detailstyringsledere har en nøjagtig realtidsoversigt over opstrøms- og nedstrøms-netværket, og ved med nøjagtighed både, hvad der er blevet bestilt, hvornår ordren er blevet sendt afsted, hvornår den ankommer og om den er komplet eller ej? Sandheden er, at det er meget få. I stedet arbejder de ud fra gammeldags tillid og papirnusseri.

Realtidssynlighed

Hvad angår kundeoplevelsen er der eksempelvis en rimelig reel mulighed for, at når hjemmeleveringen eller click & collect håndteres af butikken, er det produkt, der ser ud til at være på lager, blevet solgt, når butiksassistenten forsøger at gennemføre ordren - og det resulterer i meget utilfredse kunder.
De ansatte i detailhandlen kræver ændringer. Men skønt de seneste undersøgelser viser, at 81 % af detailhandlen mente, det var afgørende at få realtidsoverblik over lagerbeholdningen, havde kun 36 % formået at indfri dette mål. Hvordan kan detailhandlen håbe på at yde en kundeoplevelse, der er det 21. århundrede værdig, når deres supply chain helt grundlæggende begrænses af begrænsede oplysninger, der er 24, 36 eller måske endda 48 timer for gamle? Hvor er muligheden for at afbøde de problemer, der er forbundet med underlevering, for sen levering og ringe forhold? Hvor er muligheden for at kunne give kunderne og de butiksansatte nøjagtige, rettidige produkt- og leveringsoplysninger? Tillid er ikke længere en levedygtig supply chain-model.

Supply chain-synlighed skal være en prioritet på bestyrelsesplan. Dette er et vigtigt initiativ, der kræver, at seniorlederne engagerer sig og lægger en klar strategi.

Uden realtidssynlighed i hele supply chain er der en meget lille chance for, at problemer med ordrekvalitet, mængde eller rettidighed kommer i fokus, før problemet opstår eller salget er gået videre til en anden. Fra penge der er bundet i det meget omfattende lager, der er nødvendigt for at undgå risikoen for at løbe tør for varer, til varemærkeskadende diskontering er manglen på nøjagtighed og rettidige supply chain-oplysninger meget skadende.
Supply chain-synlighed skal være en prioritet på bestyrelsesplan. Dette er et vigtigt initiativ, der kræver, at seniorlederne engagerer sig og lægger en klar strategi. Hvorfor er der så stadig så mange i detailhandlen, der sætter deres lid til mange forældede systemer, der er designet til en anden forretningsmodel for at levere en indkøbsoplevelse fra det 21. århundrede?

Tænk stort, start småt

Skønt mange detailhandlende måske frygter, at forsøget på at skabe en realtidsdataodel både er forstyrrende og dyrt, er det simpelthen ikke tilfældet. Det er relativt enkelt at tilføje et synlighedslag frem for en kompleks integration, eller måske endda et helt nyt engrossystem og ny strategi. Dette ekstra lag tager helt grundlæggende oplysningerne fra de eksisterende systemer, identificerer det relevante indblik og skaber et forretningskritisk instrumentpanel, der muliggør proaktiv styring fra leverandør til butik og forbruger.

Det er ikke nødvendigt, at gøre det hele på én gang. Detailhandlende kan fokusere på de områder af deres supply chain, der giver dem de største problemer, eller måske giver den bedste fortjeneste. Start måske med, at en lille antal nøgleleverandører får synlighed og forstår og løser problemer så som uoverensstemmelse og tag så skridtet videre med de næste leverandører og gør forretningstilpasningen bredere. Resultatet er en øjeblikkelig økonomisk gevinst, færre fejl og et drastisk fald i den kapital, der er bundet i for store lagre.
Samtidig kan butiksassistenternes realtidsynlighed over lageret på tværs af virksomheden blive styrket til at tilbyde kunderne adgang til produkter, der ikke er tilgængelige i butikken i dag ved at de kan bede om levering fra andre butikker eller levering til afhentning.

Dette er en smidig model, der gør detailhandlen i stand til at tænke stort, starte småt, skalere hurtigt og få adgang til en vedvarende informationsstrøm gennem hele deres supply chain, der kan levere betydelige og øjeblikkelige fortjenester, både hvad angår økonomi og kundeforventninger .

Konklusion

I bund og grund handler detail om at fængsle kunden, få salget og opfordre til varemærkeloyalitet. Lige nu handler det imidlertid om at gemme salget. Ikke bare én gang, men hver gang. Naturligvis er kvaliteten af forbrugeren berøringspunkt essentielt på tværs af alle detailkanaler; og at give butiksassistenter oplysninger og mulighed for at gemme salget er afgørende. Men den utroligt samarbejdede og transparente supply chain er en understøttelse af den proces. Et kernesæt af effektive back-end-processer, der gør kunden i stand til at levere på en nøjagtig, rettidig og prisbillig måde.

For at kunne konkurrere med de førende i branchen er det ikke bare en mulighed at give synlighed og indsigt til alle på tværs af virksomheden. Det er fundamentalt at levere en prisbillig og bæredygtig oplevelse, der er det 21. århundrede værdig.

Forfatter: Amir Harel, General Manager Visibility Solutions, Zetes

Amir Harel, General Manager - Visibility Solutions
 
 

Vil du vide mere om vores end-to-end-løsninger?

Lær mere