COVID-19-pandemin gjorde att e-handeln fick ett stort uppsving och gav upphov till brist på arbetskraft. Produktlinjer som lager måste förvara och leverera kan ändra storlek och form med kort varsel och den befintliga bristen på lager- och industriutrymmen komplicerar ekvationen. Förändringar i distributionsrutiner, mänskliga misstag som försenar leveranser, redundanta processer som kostar tid och pengar, personalattraktion och personalbindning i det rådande inflationslandskapet – gör helt klart inte situationen lättare.

En produktiv och motiverad personal är lagrets största tillgång. Att hitta och behålla rätt personer är den största utmaningen. En minskad tillgång på arbetsmarknaden i kombination med COVID-19-pandemin har fått allvarliga konsekvenser för sektorn.

Lagerchefer pressas mer än någonsin för att hitta sätt att öka produktiviteten vid orderhantering, och snabba och flexibla leveranslösningar är en viktig prioritet. Ledningsgrupper måste nu utvärdera de möjligheter som erbjuds av kollaborativ teknik och automatisering för att överbrygga klyftan och öka effektiviteten.