logo zetes zeus

Uppnå konkurrensfördelar genom visibilitet i alla led av distributionskedjan

I dagens kravstyrda distributionskedja är produkttillgänglighet och tillförlitliga tjänster till låga kostnader viktiga framgångsfaktorer. Den här nya dynamiken i distributionskedjan kräver nära samarbete med leverantörer och partner som en förlängning av er egen kapacitet, som följer era värderingar och levererar er prestation. Ni är inte ensamma…

 

Zetes Supply Chain Visibility Solution

Zetes mjukvara för visibilitet i logistikkedjan möjliggör samarbete mellan alla era intressenter med en enda harmoniserad realtidsversion av verkligheten. Detta ger er den realtids- och helhetskontroll ni behöver för att säkerställa maximal effektivitet och perfekt orderhantering med realtidsvarningar i händelse av en leveransstörning. Utrustar er för att maximera prestationen i er anslutna distributionskedja, skyddar ert varumärke och maximerar slutresultatet.

Skapa en sammanhängande bild av er distributionskedja

Med Zetes mjukvara för fullständig visibilitet i distributionskedjan kan ni bryta ner silos och skapa en komplett blid som sammanför alla viktiga partner inom er distributionskedja. Ni kommer att uppnå detta utan att omkonstruera befintliga system som ERP, WMS och TMS.

Ni kan få tillgång till stora volymer data från era egna system eller era partners och visa i lättanvända dasboards.

Gå över från en reaktiv distributionskedja till en proaktiv multinationell distributionskedja i flera företag.

The Visibility Imperative

 • Understand supplier performance
 • Understand exactly what has been delivered, and where
 • Understand haulier performance
 • Understand network performance
 • Maximise ROI in technology investments by deploying appropriate solutions based on evidence.
 • Where is my stock?
 • Where are my dwell points / bottlenecks / point of failure?
 • Is everything running to time – are there any risks to delivery?
 • What don’t I know?
 • Optimise supplier despatch time and product flow
 • Minimise unnecessary waste
 • Increase / decrease capacity based on demand
 • Make in-flight changes to at risk product / action stock diversions

 

Fördelarna med vår mjukvara för fullständig visibilitet i distributionskedjan

 
icon TBC
Tillgänglighet av hyllvaror
 • Ökning av on-time-in-full (OTIF), fullständiga leveranser i tid.
 • Minskad avbrottstid och avvikelser i ledtid.
 • Ökning av försäljning genom bättre lagerhållning.
 • Lätt att omdirigera eller omfördela produkter.
icon TBC
Ett anslutet nätverk
 • Ett sömlöst nätverk utan silos.
 • Sluten krets mellan planeringen av distributionskedjan och inkommande och utgående logistik.
 • Kör en helt ansluten distributionskedja.
 • Full insyn i logistikflödet. 
 • Insyn i distributionskedjans lager.
icon TBC
KPI-spårning i realtid och avbrottsavisering
 • Korrekt data förbättrar operativ intelligens och prestanda.
 • Proaktiva aviseringar gör det möjligt för er att reagera snabbt på potentiella och faktiska störningar.
 • Förbättrad leverantörs/transportörsprestation.
icon TBC
Minskade kostnader
 • Mindre buffertlager behövs.
 • Minskade kostnader för bristande överensstämmelse och lägre ersättningskostnader för störningar (arbetskraft i distributionscentraler, leveranser, tredjepartslogistik, callcenter).
 • Effektivare användning av era egna och avtalade logistiktjänster.
 • Snabbare hantering av tvister och förfallna betalningar.

 

questionmark-shadow

Tala med en expert om era behov och önskemål

Kontakta oss

 

Smidig kontroll av distributionskedjan för kontinuerlig förbättring
 • Gör dynamiska prognoser till verklighet genom realtidsinsikter.
 • Integrering av kontaktpunkter med partners för orderhantering för att öka kapaciteten genom ett sömlöst serviceekosystem.
 • Förbättra tjänster och utlös varningar om händelser som skulle kunna ha en negativ inverkan på ert företag.
 • Ledningsinformation för att identifiera flaskhalsar i logistiknätverket för kontinuerliga förbättringsprogram.
 • Maximera ROI för teknikinvesteringar genom att använda lämpliga lösningar baserade på bevis.
Varumärke och konsumentskydd
 • Maximera produkttillgänglighet för era kunder.
 • Att leverera personanpassat och att flytta en produkt i ett nätverk bestående av flera görs möjligt för att säkerställa ett robust serviceerbjudande.
 • Med fullständig kontroll kan ni identifiera och verifiera era produkter när och var som helst i distributionskedjan.
 • Reducera förluster genom att minimera tiden i nätverket och maximera försäljningstiden för hyllvaror.
 
Anpassningsbart gränssnitt för samarbete
 • Aktiverat via en helt anpassningsbar dataplattform med delade dashboards och realtidsvarningar för alla intressenter.
  Det inkluderar leverantörer, tredjepartslogistik, juridiska enheter och konsumenter.
Flexibel molnbaserad datahubb
 • Alla data, kvantitet, värde eller attribut från vilken som helst källa kan fångas.
 • Data registreras och säkras för visibilitet i realtid och för historik.
 • Det krävs ingen omkonstruktion av era befintliga system för att samla in data.

Hur hanterar vi ett projekt för visibilitet i distributionskedjan med er?

Vår strategi för att hjälpa våra kunder är skräddarsydd för era specifika behov men i vanliga fall ingår:

 • Kravspecifikation och design-workshops för att kartlägga kritiska områden och behov
 • Granskning av processerna i hela distributionskedjan och gap-analyser av distributionskedjans aktörer samt dataintegritet
 • Urval av lämplig tekniker för inläsning av data (streckkodsläsning, RFID, maskinläsning och IoT-sensorer)
 • Färdiga processer för integrering av nya leverantörer
 • Fullständig implementering, testning och support
 • Vi hjälper er att tänka stort, börja i liten skala och skala upp fort…

 

questionmark-shadow

Tala med en expert om era behov och önskemål

Kontakta oss