Eindhoven (Holland), 04/12/2018 - Flevo Hospital har implementeret ZetesMedea-lagerudførselsløsningen for at forbedre synligheden og sporbarheden på deres lager. Sundhedsudbyderen tog dette skridt for at imødekomme en ny lov til at levere sporbarhedsdata til det nationale implantatregister (NIR) og den europæiske forordning for medicinsk udstyr (MDR). For at øge kvaliteten af den digitale registrering kan ZetesMedea endvidere gøre det muligt at opnå besparelser i spild grundet bedre udløbsdatohåndtering, mindskede lagerniveauer og effektivitetsbesparelser.

Digital registrering

Flevo Hospital iværksatte digital registrering af varer i efteråret 2017 for at imødekomme et logistikbehov. ”Vi anvender et SAP-system til vores indkøb og logistik, og vi havde brug for digital registrering af alle de modtagne varer og brugte varer”, forklarer Diandra de Jong, der er projektleder og EMR-konsulent hos Flevo Hospital. ”På den måde kan vi mindske spildet ved overskredne udløbsdatoer, og med tiden kan vi reducere vores lagerniveauer ved at forbedre lagersynligheden”.

Time savings and reduced the chance of human errors
 

Flere regulativer til national implantatregistrering

Flevo Hospital has implemented ZetesMedea

Som alle andre sundhedsudbydere skal Flevo Hospital overholde stadig flere bestemmelser i forhold til at levere sporbarhedsdata til NIR. Disse træder i kraft den 1. januar 2019 forud for den europæiske forordning for medicinsk udstyr (MDR) i 2020, så prioriteten er nu blevet rettet mod sporbarheden af implantater. ”Vi begyndte med digital registrering af alle implantater i operationsrummet med scannere og GS1-stregkoder”, tilføjer De Jong. ”Derefter vil vi bruge den samme løsning til at registrere alle andre implantater og varer”.

 

”Digital registrering og kommunikation giver tidsbesparelser og mindsker risikoen for menneskelige fejl” Diandra de Jong, projektmanager og EMR-konsulent

Tidsbesparende og mindre risiko for fejl

”Digital registrering og kommunikation giver tidsbesparelser og mindsker risikoen for menneskelige fejl”, i henhold til De Jong. ”Det er meget gammeldags at tælle varer manuelt og indtaste mængder i regneark. Vi bearbejder ca. 3500 forskellige implantater og antallet på andre produkter er meget større. Med den leverede ZetesMedea-software samt de ensartede GS1-stregkoder og de tilknyttede scannere har Zetes leveret en samlet løsning, der tillader, at alle registreringsdata kan læses i vores ERP-system hurtigere og fejlfrit. Flevo Hospital bruger CT50 PDAer fra Honeywell til hele denne proces og understøtter behovet for at vise data og arbejdsgange, der også anvendes til scanning”.

ZetesMedea will enable reductions in waste