Wanneer retourneerbare assets niet getraceerd kunnen worden, dan kan dit aanzienlijke verliezen tot gevolg hebben voor fabrikanten. Hieronder vindt u de vijf grootste uitdagingen in een productie-omgeving. Dit artikel beschrijft hoe voorkomen kan worden dat deze ernstige gevolgen hebben voor de productiekosten. 

1. Traceerbaarheid

Bij het verwerken van bulkproducten zijn de assets de basis voor de traceerbaarheid, terwijl het product zich doorheen het productieproces verplaatst. Het aan elkaar linken van de grondstoffen van het product en de originele containers die gebruikt worden voor het transport, vormt de basis voor de traceerbaarheid. Met name het niet kunnen traceren en volgen van grondstofcontainers kan een volwaardige traceerbaarheid in gevaar brengen. Dit leidt dan weer tot dure grootschalige retours in plaats van gericht terugroepen in geval van productiegebreken. Het kan ook tot gevolg hebben dat niet voldaan wordt aan de nationale of internationale voedselvoorschriften, wat in het meest extreme geval kan leiden tot een handelsverbod. Het aan elkaar linken van product en container is ook van essentieel belang wanneer zich een probleem voordoet op de productielijn. Dit geldt vooral bij het verwerken van verse voedingsmiddelen. Als een lijn stopgezet moet worden vanwege het risico op een besmette partij, dan zal het identificeren van de verantwoordelijke container helpen bij het vinden van de eigenaar en kunnen eventuele extra kosten op hem verhaald worden.

2. Bewaken van de levenscyclus

Het bewaken van de levenscyclus en de processen is cruciaal, vooral bij het verwerken van gevaarlijke stoffen of voedingsmiddelen. Het identificeren, traceren en volgen van bakken, vaten, zakken of andere soorten assets helpt gebreken of onderbrekingen van het reinigings- en controleproces te voorkomen. Het bewaken van de levenscyclus en het reparatieproces is een ander goede manier om de gemiddelde kosten voor elk van de assets bij te houden. En in mindere mate kan het ook helpen bij het plannen van de vernieuwing van uw assetpool.

3. Overtollige voorraden

Niet weten waar assets zich bevinden of wanneer ze geretourneerd worden door de betrokken partijen maakt het noodzakelijk om extra voorraden bij te houden om ervan verzekerd te zijn dat de nodige voorbereidingen getroffen zijn voor een optimale productiestroom. Een slecht overzicht van de retourneerbare assets kan leiden tot meer uitgaven voor het op gang houden van de productie. 

Als ondernemingen starten met het traceren van retourneerbare assets, komen ze vaak tot de conclusie dat 30% van hun goederen ongebruikt blijft en dus overtollig is in vergelijking met de behoefte. Extra kosten kunnen vermeden worden door deze extra assets te gebruiken voor het vernieuwen van een bestaande pool. Ook het reinigen, ontsmetten en testen op lekkages van overtollige assets brengt onnodige kosten met zich mee. Aangezien deze processen op regelmatige basis uitgevoerd moeten worden en een vervaldatum hebben, kan het zijn dat organisaties aanzienlijke bedragen geld verspillen wanneer ze deze processen meerdere malen uitvoeren voor overbodige assets. 

4. Productiviteit

Het traceren van assets is ook van essentieel belang voor het in stand houden van de productiviteit aangezien een slechte zichtbaarheid van de beschikbare pool gevolgen heeft voor de orderplanning en -voorbereiding. Er kan tijd verloren gaan bij het zoeken naar containers of rolcontainers die niet op de juiste manier opgeslagen zijn of niet opgehaald zijn bij de betrokken partijen. Deze situatie maakt het zo mogelijk nog ingewikkelder om te reageren op lastminutebestellingen en kan de opstarttijd tussen twee productieseries aanzienlijk verlengen. 

5. Klantengeschillen

Als assets zich voortdurend doorheen de productietoeleveringsketen verplaatsen, dan is het belangrijk een goed overzicht te hebben van wie wat bezit. Zonder goed asset tracking-systeem raken assets gemakkelijk verloren en kan niemand verantwoordelijk gesteld worden voor de bijbehorende kosten en verstoring. Het traceren van de locaties waar de assets afgeleverd of opgehaald zijn zorgt voor een transparantere communicatie en zorgt ook voor minder boekhoudkundige afhandelingen tussen de verschillende betrokkenen. Het gehele proces wordt sneller en gestroomlijnder voor de backoffice, wat in hoge mate bijdraagt aan een snellere factuurverwerking en kostenbesparingen.

Vier vragen die u zich moet stellen alvorens asset tracking te implementeren

Er zijn tal van oplossingen beschikbaar voor het traceren en volgen van retourneerbare assets om de hierboven vermelde problemen te helpen vermijden. Het kiezen van het systeem of de technologie die het beste past bij een organisatie, is afhankelijk van uw bestaande bedrijfsproces. Stel uzelf de volgende vier vragen voor u overgaat tot het implementeren van een asset tracking-systeem: 

  1. Hoeveel geld verliest u jaarlijks op uw assets?
  2. Hoeveel assets heeft u werkelijk in uw bezit en hoeveel overschot is er in vergelijking met de behoefte?
  3. Zijn uw processen geschikt voor systemen zonder toezicht (vb. RFID, ImageID)? 
  4. Is het hoofddoel het verbeteren van de traceerbaarheid of wilt u een hogere productiviteit?

Afhankelijk van de processen, het product en de productieomgeving (vb. extrem koude, verwerken van verse producten enz.), kunnen RFID-, ImageID- of barcodegebaseerde systemen de juiste voordelen bieden. Een onafhankelijke supply chain-expert met uitgebreide ervaring op het gebied van asset management kan u adviseren over het juiste asset tracking-systeem waarmee u de interne kosten kunt beperken.