Groot denken, klein beginnen en snel opschalen

Wereldwijd staan supply chains voor ongekende uitdagingen. Zowel de aanbod- als de vraagkant zijn getroffen door een unieke, seismische schok. Inkopers, leveranciers en logistieke partners hebben grote moeite om de goederen- en dienstenstromen zonder haperingen te laten verlopen. Nog vóór de coronacrisis bleek uit een pan-Europees onderzoek dat 71% van de beslissers vond dat hun bedrijf schade ondervond door een gebrek aan zichtbaarheid in de supply chain. Wanneer er verstoringen in de supply chains zijn, is zichtbaarheid cruciaal om te kunnen zien wat de gevolgen voor de rest van de keten zijn, zodat partners in de keten hun plannen kunnen aanpassen en maatregelen kunnen nemen. Een gebrek aan real-time data over de supply chain kan allerlei problemen voor de prestaties en de bedrijfscontinuïteit veroorzaken, zoals:

  • Zwak procesbeheer
  • Ketenpartners kunnen niet op tijd worden gewaarschuwd voor vertragingen, afwijkingen en fouten
  • Prestaties van de partners in de keten worden niet goed gemeten en de samenwerking verloopt moeizaam
  • Hevige schommelingen in de voorraadniveaus en veel verspilling van arbeid, energie en voertuigcapaciteit
  • Het hoofdkantoor moet extra inspanningen leveren om informatievragen en geschillen af te handelen
  • Reactieve communicatie en besluitvorming
  • Voortdurende verbetering komt niet van de grond.

Intelligente zichtbaarheid van de supply chain is essentieel om datagestuurde keuzes, flexibel management en uitstekende leveringsprestaties mogelijk te maken en de goederenstroom soepel te laten verlopen.

Het idee achter zichtbaarheid van de complete keten is helder: je kunt alleen verbeteren wat je kunt zien, meten en sturen. Het belang van zichtbaarheid wordt sterk erkend: voor bijna 90% van de beslissers in Europese retailbedrijven is betere zichtbaarheid van de supply chain een topprioriteit. Maar tegelijkertijd zegt 94% dat ze dit nog niet voor elkaar hebben gekregen, dus het is duidelijk dat er obstakels overwonnen moeten worden. De meest genoemde obstakels lopen uiteen van een (verondersteld) gebrek aan kennis, tijd en financiële middelen tot zorgen over beveiliging en risico's. Het lijkt misschien moeilijk en tijdrovend om intelligente oplossingen voor zichtbaarheid van de supply chain te implementeren, maar deze oplossingen zijn een investering voor de lange termijn.
De komende jaren wordt verwacht dat supply chains nog complexer en dynamischer worden om in de consumentenvraag te kunnen voorzien. Daarom is een duurzame zichtbaarheidsoplossing onmisbaar om de toeleveringsketen te blijven verbeteren en optimaliseren.

Warehouse inventory
 

Om concurrerend te blijven en de supply chain beter inzichtelijk te maken, moeten bedrijven intelligent en in een realistisch tempo investeren: groot denken, klein beginnen en snel opschalen. Ontwikkel een visie voor een oplossing voor zichtbaarheid van de hele supply chain, maar implementeer deze oplossing in kleine stapjes. Bedenk op welke punten u zich het eerst wilt richten om snel voordelen te behalen. Onderzoek wijst uit dat deze drie gebieden de komende twee jaar de meeste aandacht verdienen:

  • Real-time zichtbaarheid van goederenstromen en prestaties in de orderafhandeling
  • Verdere automatisering en technologische ondersteuning
  • Betere samenwerking met leveranciers.

Geef prioriteit aan verbeteringen die onmiddellijk waarde genereren.

Om uw strategie te kunnen bepalen, moet u de vereisten van de belangrijkste ketenpartners in kaart brengen, de huidige supply chain-processen tegen het licht houden en een gap-analyse uitvoeren.
Data capture-technologie is onontbeerlijk voor intelligente zichtbaarheid en flexibiliteit, maar moet zorgvuldig worden geselecteerd. Bepaalde technologieën (zoals RFID, Bluetooth, barcodescanners en IoT-sensoren) zijn relevanter dan andere. Kies uw investeringen weloverwogen uit met adviezen van een expert op het gebied van technologie en supply chains, zodat u verzekerd bent van een maximale ROI. Het goede nieuws is dat uw bestaande systemen niet ingrijpend aangepast hoeven te worden, als u kijkt naar een oplossing voor zichtbaarheid. Een flexibele laag voor intelligente zichtbaarheid zou met een ERP, TMS en WMS moeten kunnen worden geïntegreerd om data uit te wisselen via een centraal zichtbaarheidsplatform met een gebruiksvriendelijk dashboard en deze oplossing is er al.

Moderne technologie voor end-to-end zichtbaarheid kan uw resultaten spectaculair verbeteren.

Wanneer een zichtbaarheidsplatform eenmaal geïmplementeerd is, dient u snel op te schalen. Maak gebruik van de nieuw verkregen inzichten om het volgende aandachtspunt te bepalen voor uw processen, uw ketenpartners en uw klanten. Het einddoel is een verbonden en samenwerkende supply chain met een gemeenschappelijk zicht op het hele netwerk. Als u goed verbonden bent met uw (misschien wel honderden) partners, krijgt u meer controle over alle contactmomenten en een centraal en geharmoniseerd beeld van alle prestaties. Dankzij real-time data kunt u onmiddellijk ingrijpen om fouten te verhelpen, routes aan te passen of een levering te herhalen. Bovendien kunt u dynamische prognoses maken en proactief beslissingen nemen. Een flexibel en intelligent ecosysteem is alleen mogelijk met real-time inzichten, niet met informatie achteraf.

Voice picking solution
 

Wat je niet kunt zien, kun je niet verbeteren

Voor winstgevende processen, samenwerking met ketenpartners en uitstekende leveringsprestaties heeft u een intelligente oplossing voor zichtbaarheid van de supply chain nodig. Leiders van retailbedrijven weten dat ze het niet gaan redden met weinig zichtbaarheid. En toch heeft maar liefst 94% de retailers onvoldoende zicht op de supply chain, waardoor ze steeds kwetsbaarder worden naarmate de complexiteit van de toeleveringsketens toeneemt of een pandemie toeslaat. Marktleiders hebben al aan hun leveranciers KPI's voor zichtbaarheid toegewezen en ze gebruiken real-time data om optimaal te presteren. Met een strak en flexibel netwerk kunt ook u zorgen dat uw ketenpartners presteren op het niveau dat u aan uw klanten belooft.

Het motto ‘groot denken, klein beginnen en snel opschalen’ is heel belangrijk, omdat u op deze manier strategische prioriteiten binnen uw budget kunt bepalen zonder uw huidige systemen ingrijpend te wijzigen. Hierdoor profiteert u van duurzaamheid, merkzekerheid, betere leveranciersrelaties, dynamische prognostiek en een bewezen ROI. Onderzoek heeft aangetoond dat intelligente zichtbaarheid van de supply chain de klanttevredenheid en loyaliteit met meer dan 30% verbetert.
In de retailsector, waar dienstverlening voorop staat, kan niemand het zich veroorloven zo'n kans te laten liggen.

Implementatie van intelligente zichtbaarheid in de hele supply chain was een doorslaggevend succes voor de winkelketen Marks & Spencer. Met de visibility software van Zetes hebben ze gelijk een grote sprong gemaakt voor de toeleveringsketen van levensmiddelen. Dit platform heeft grote verbeteringen gebracht en het bedrijf kan het hele leveranciersnetwerk nu efficiënt en optimaal beheren. De gebruiksvriendelijke oplossing wisselt uniforme data uit binnen het hele netwerk en verbetert de samenwerking met de ketenpartners. Bekijk deze korte video om te zien hoe Marks & Spencer zijn processen heeft getransformeerd.

 

question-markquestion-mark-shadow

Lees alles over onze oplossing voor zichtbaarheid van de supply chain

Lees meer