V různých odvětvích bude efektivita a transparentnost dodavatelského řetězce hlavní konkurenční výhodou organizací v éře Industry 4.0. Vlády a spotřebitelé mají stále větší vliv na dodavatelský řetězec a požadují prokázání původu, pravosti a souladu s předpisy. Transparentnost značky je také výhodou, protože nákupní rozhodnutí jsou stále více založena na osobních hodnotách, jako je udržitelnost a etika.

Pro výrobce je klíčem k efektivnímu splnění těchto požadavků komplexní viditelnost a dohledatelnost v celém dodavatelském řetězci.

Na cestě organizací k dosažení Industry 4.0, budou digitalizace a sdílení dat hlavní hnací silou. Mnozí výrobci si však uvědomují, že nedokážou splnit své cíle v oblasti viditelnosti a dohledatelnosti. Studie1 firem v regionu EMEA odhaluje znepokojivou propast mezi operačními cíli organizací a tím, čeho se jim dosud podařilo dosáhnout. Informace nejsou účinně shromažďovány, harmonizovány ani sdíleny a přehled o zásobách je nedostatečný. To negativně ovlivňuje schopnost značky účinně stahovat výrobky z trhu, když se vyskytnou problémy.

1 Průzkum byl proveden společností Sapio Research v srpnu 2017 v Evropě a Jižní Africe. Respondenti byli členové vyššího managementu v různých oblastech výroby.