ברחבי תעשיות שונות, יעילות ושקיפות בשרשרת האספקה עתידות להיות גורם משמעותי בהשגת יתרון ממשלות וצרכנים מפעילים את השפעתם על .)Industry 4.0( 4.0 תחרותי בעידן של גישת תעשייה שרשרת האספקה, ודורשים הוכחה של מקורות, אותנטיות ותאימות המוצרים. שקיפות המותג הופכת גם היא למבוקשת כיוון שהחלטות רכישה הופכות יותר ויותר למבוססות על ערכים אישיים כמו קיימות ואתיקה.

עבור יצרנים, נראות ועקיבות מקצה-לקצה ברחבי שרשרת האספקה הן חיוניות לעמידה בדרישות אלו באופן יעיל.

הארגונים השונים ממשיכים במרוץ להטמעת גישתIndustry 4.0 , ויכולתם לבצע זאת תלויה בדיגיטציה ושיתוף נתונים. עם זאת, יצרנים רבים מודעים לכך שאינם עומדים ביעדי הנראות והעקיבות. מחקר 1שנערך ברחבי אירופה ודרום אפריקה חושף פער מדאיג בין היעדים התפעוליים של יצרנים לבין התוצאות שמושגות כיום. איסוף, תיאום ושיתוף של מידע לא מתבצעים באופן אפקטיבי, ונראות המלאי לקויה. לאלו השפעה חמורה על היכולת של המותג לנהל החזרות מוצרים )recall) בצורה יעילה כאשר מתגלות בעיות.

1 המחקר נערך על ידי מכון Sapio Research במהלך חודש אוגוסט 2017 ברחבי אירופה ודרום אפריקה. המשיבים היו מנהלים בכירים ממגזרים שונים בתחום הייצור