Praktické pohledy do obvyklých problémových zón
Postupem času se mění nejen tržní podmínky ale také způsoby, jakým firmy realizují svoje procesy. Distribuční centra nejsou výjimkou. To, co bývalo poměrně statické místo pro uskladnění velkého množství zboží, které bývalo skladováno po delší dobu, často za vysokou cenu, je dnes velmi dynamické prostředí.
Náklady rostou ve všech částech dodavatelského řetězce. To znamená, že udržování neopodstatněné vysoké úrovně zásob, pokud zboží není bezprostředně zapotřebí a vysoký podíl lidské práce výrazně navyšuje náklady a ohrožuje konkurenceschopnost.