Limerick (Irsko), 15/01/2019 - Avondale Foods, vedoucí výrobce potravin ze Severního Irska, investoval do špičkového řešení kontroly expedice od společnosti Zetes a dosáhl 100% přesnosti dodávek, efektivity a viditelnosti Supply Chain v reálném čase.

Avondale Foods vyrábí různé druhy salátů, zeleninových příloh, polévek, omáček a majonéz pro maloobchody a gastronomické firmy po celé Velké Británii a Irsku. Jako dodavatel řetězce M&S musel nedávno přepracovat své systémy kontroly expedice, aby splňovaly nové požadavky řetězce M&S na viditelnost příchozí logistiky.

Ve firmě Avondale jsou termíny dodávek obvykle velmi krátké, objednávky jsou typicky přijímány v 6 hodin ráno a expedovány v přesných termínech ještě ve stejný den. Pro efektivní provoz a dodržování smluvních závazků on-time dodávek je klíčová absolutní eliminace chyb při doručování. Dříve firma Avondale využívala k ověřování obsahu dodávek před zařazením do přepravy štítky RFID, to již ale nestačilo pro současnou rychlost provozu a požadovanou přesnost.

Faster shipping with 100% evidence based accuracy
 

Rychlejší dodávky se 100% přesností a doložením stavu

Ve spolupráci se společností Zetes, která také dodala řetězci M&S řešení ZetesOlympus pro zajištění viditelnosti dodavatelského řetězce potravin v reálném čase, se firma Avondale rozhodla do svého procesu Advance Shipping Notification (ASN) nasadit řešení ZetesMedea s automatizovaným kamerovým snímáním dat. Díky využití jedinečné kamerové technologie ImageID společnosti Zetes toto řešení podstatně zkracuje dobu kontroly expedice a zaručuje 100% přesnost a vyloučení chyb lidského faktoru i dalších nákladů na označení.

Klíčem je snímání kompletního pohledu na nakládané nádoby a rychlé a naprosto přesné dekódování všech čárových kódů najednou. Toto řešení okamžitě porovnává data na čárových kódech s expedičním příkazy a vydává vizuální výstrahy operátorům, které upozorní na případné nesrovnalosti či chybějící nebo nečitelné čárové kódy. Digitální snímky jsou uloženy jako vizuální důkaz pro případné reklamace.

Faster shipping with 100% evidence based accuracy

Po potvrzení, že je objednávka správně vychystána, jsou data ASN uložena v hostitelském systému firmy Avondale a současně v platformě pro zajištění viditelnosti firmy M&S (ZetesOlympus).

John Ferguson, Supply Chain Manager ve firmě Avondale Foods, říká: „Původně jsme chtěli vyřešit jen jeden problém, kvůli kterému naše stávající řešení s RFID tagy již nebylo vhodné pro naše účely. Při konzultacích se společností Zetes se velmi brzy ukázalo, že díky implementaci jejich řešení kontroly expedice ZetesMedea bychom nejen zajistili kompatibilitu s rozšířenými požadavky systémů ASN našich zákazníků, ale navíc bychom získali výhody větší přesnosti díky automatizovanému zpracování a větší viditelnosti.“

 

„Implementací řešení ZetesMedea jsme zajistili požadavky našeho zákazníka na vyšší přesnost dodávek.“ John Ferguson Supply Chain Manager Avondale Foods

 

Alain Wirtz, výkonný ředitel společnosti Zetes: „Společnost Zetes si cenní spolupráce s firmou Avondale Foods a jsme rádi, že naše řešení ZetesMedea pomůže vylepšit operace v celém jejich podnikání a umožní jim efektivně reagovat na nové požadavky v této oblasti. Nasazení jednotného systému nejen zajistí kompatibilitu se systémy hlavního zákazníka, ale také umožní snížit složitost a vybudovat pevný základ pro další projekty pro zvýšení viditelnosti a dohledatelnosti v budoucnosti.“

 

Chcete také dosáhnout 100% přesnosti dodávek?