Norbord
 

Cíl


  • Optimalizovat procesy etiketování a skenování
  • Zvýšit bezpečnost a efektivitu práce
  • Navýšit kapacitu přidáním nové linky při zachování počtu zaměstnanců
  • Minimalizovat chyby

Řešení


  • Norbord zvolil řešení ZetesAtlas pro identifikaci palet

Výsledek


  • Profesionální aplikátor Zetes automaticky nalepí přibližně 1 400 etiket na palety denně.
  • Etikety jsou automaticky skenovány a informace o pozici produktů jsou zanášeny do systému WMS.
  • Řidiči vysokozdvižných vozíků již nemusí vystupovat z kabiny a ručně skenovat každou paletu.

OSB desky jsou využívány téměř v každém projektu v belgickém stavebnictví. A je velká pravděpodobnost, že použitý materiál byl vyroben v Limburgu v Belgii. Vždyť Norbord Genk je jedním z největších světových výrobců OSB desek – jeho 125 zaměstnanců vyrobí více než 1 200 metrů čtverečních OSB desek denně.

„V našem výrobním závodě zpracováváme dřevo a vyrábíme OSB desky různých tlouštěk“, říká Steven Brouillard, Department Manager Finishing End Operations ve firmě Norbord. Desky jsou následně naloženy na palety a zabaleny do standardních přepravních balení o výšce 900 mm a maximální hmotnosti 1,5 tuny. Pomocí ERP softwaru je vytištěna etiketa, která je umístěna na paletu a naskenována. Tím je paleta registrována v systému ERP včetně počtu, formátu desek a jejich pozice ve skladu.

Lepení a skenování 700 etiket

Labelling identificationV minulosti byly etikety předem tištěny pomocí ERP softwaru. Po zabalení palety, které trvá asi 90 sekund, řidič vysokozdvižného vozíku vystoupil a ručně nalepil etiketu na balení.

„Dlouhou dobu jsme měli na balicím stroji dalšího zaměstnance, jehož hlavním úkolem bylo lepit a skenovat etikety“, říká Brouillard. „S nárůstem objemu na 700 palet denně to již nebylo možné, zároveň jsme začali plánovat spuštění další linky.“

Norbord si k automatizaci procesu vybral ZetesAtlas, integrované řešení pro identifikaci a serializaci. Po zabalení palety stroj nalepí etiketu – vždy na stejné místo – a automaticky naskenuje čárový kód s pozicí produktů a číslem dávky. Řešení ZetesAtlas zajistí správný zápis každé palety do WMS systému Norbord. Řidič vysokozdvižného vozíku zadává pozici produktu pouze jednou. Po naskenování palety je paleta převezena na vyhrazenou pozici ve skladu o celkové ploše 40 000 metrů čtverečních.

Automatizace zvýšila bezpečnost a omezila chybovost

Firma Norbord nyní má na každé lince pouze jednoho zaměstnance místo dvou, protože díky automatizaci již řidič nemusí vystupovat z vysokozdvižného vozíku a lepit a skenovat etikety. To podstatně zlepšilo bezpečnost, protože při častém vystupování a nastupování do kabiny vozíku hrozí nebezpečí pádu.

„Navíc se podstatně snížil počet chyb,“ říká Stefan Nysen, Systems Developer ve firmě Norbord. „V minulosti obsluha občas zapomněla před odvozem palety do skladu naskenovat etiketu. Naše stavy zásob a jejich pozice pak nebyly přesné a těžko můžete prodat desky, které nejsou registrované v systému.

Mohlo jít až o pět palet denně. Další den jsme museli znovu načíst všechny palety, abychom našli „zapomenuté“ palety. Naštěstí to netrvalo dlouho, ale i tak je lepší tomu předcházet.“

Dokonalá integrace do provozu

Není překvapivé, že pracovníci přivítali nové aplikátory s nadšením. Nysen říká: „Po instalaci byli řidiči velmi spokojení. Hned se chtěli o novém systému všechno dozvědět, aby ho mohli během nočních směn v případě potřeby sami restartovat. Naštěstí má velmi jednoduché a intuitivní ovládání.“

„Napojit průmyslová zařízení na ERP nebo WMS software je náročný úkol. Nám se to perfektně povedlo díky skvělé spolupráci mezi našimi výrobními experty a IT týmy na jedné straně a odborníky Zetes na straně druhé. Místo aby aplikátor pracoval osamoceně někde v koutě skladu, je plně integrovaný do našeho provozu díky softwaru ZetesAtlas.“

“Díky rychlé dodávce jsme s touto technologií mohli rovnou spustit i druhou výrobní linku a nemuseli jsme na přechodné období najímat žádné pomocné pracovní síly. Steven Brouillard, Department Manager Finishing End Operations ve firmě Norbord

Rychlá dodávka

Brouillard dále říká: „Konzultovali jsme naši situaci s řadou různých dodavatelů v této oblasti a společnost Zetes od začátku působila profesionálním dojmem a okamžitě chápala naše potřeby. Poprvé jsme byli v kontaktu v březnu 2019 a o šest měsíců později již byly oba stroje v plném provozu. Díky rychlé dodávce jsme s touto technologií mohli rovnou spustit i druhou výrobní linku a nemuseli jsme na přechodné období najímat žádné pomocné pracovní síly. Zapůsobila na nás rychlá reakce a možnost obracet se na společnost Zetes se všemi dotazy a požadavky. Ve zpětném pohledu si říkáme, proč jsme s tím čekali ta dlouho.“

question-markquestion-mark-shadow

Zjistěte více o řešení ZetesAtlas

Zjistit více