Dongen (Nizozemí), Brusel (Belgie), 10.listopadu 2015 -  Za účelem začlenění procesů nakládky do zrychlených skladových procesů Zetes navrhl nový skenovací systém pro vysokozdvižné vozíky společnosti Coca-Cola v Dongenu. Zetes také poskytl cenné rady při designu nástavců vysokozdvižné vozíky společně s firmou Durwen. Coca-Cola od té doby zkrátila dobu nakládky o působivých 6 minut na každý nákladní vůz a současně zvýšila bezpečnost a snížila počet chyb.

Výrobní závod Coca-Cola v Nizozemí (Dongen) zásobuje distribuční střediska velkých řetězců supermarketů a maloobchodů a cateringových společností v celé zemi. Výroba běží 6 dní v týdnu, 24 hodin denně a střídají se zde týmy po 20 zaměstnancích. Každá směna naloží v průměru 50 až 80 nákladních vozů v závislosti na počasí – za pěkného počasí je to více, protože je větší poptávka po chlazených nápojích.

V oblasti transportu Coca-Cola musela vyřešit klíčovou výzvu týkající se rychlosti a bezpečnosti. Palety s nápoji jsou zabaleny a opatřeny čárovým kódem na přepravním pásu. Šestnáct vysokozdvižných vozíků nabírá palety z přepravního pásu a nakládá je do správného nákladního vozu. Vysokozdvižné vozíky uměly naložit až tři palety, ale dokázaly automaticky naskenovat pouze dva z nich. Pokud byla naložena ještě třetí paleta, musel řidič vystoupit a naskenovat třetí paletu ručně s příruční čtečkou. Jelikož to vedlo k časovým ztrátám a ke vzniku nebezpečných situací, automatizovaný proces skenování vyžadoval nové řešení.

Vysoce výkonný systém pro skenování z vysokozdvižných vozíků

Coca-Cola vybírala nové vysokozdvižné vozíky, které by uměly převážet více palet a také je automaticky skenovat.

Společnost Zetes navrhla skenovací systém pro nové vysokozdvižné vozíky Motrac a podílela se na návrhu a konstrukci nástavců. S tímto novým systémem může jeden typ vysokozdvižných vozíků přepravovat a identifikovat 1 euro paletu, 2 euro palety, 3 euro palety nebo 12 kartonů. Společnost Zetes každý vysokozdvižný vozík vybavila třemi pohyblivými a velmi odolnými čtečkami a snímači na přední části. Čtečky také dostaly ocelové ochranné kryty.

6 minut časové úspory na každý nákladní vůz

Čtečky dokážou načíst štítky již při přiblížení k paletám a díky pohyblivosti mohou načítat štítky umístěné vodorovně i svisle. Řidič vysokozdvižného vozíku následně dostane zprávu s číslem nákladního vozu, kam má palety naložit. Všechny údaje jsou automaticky zasílány do systému SAP společnosti Coca-Cola pomocí aplikace vyvinuté společností Zetes. Výhody tohoto řešení vyplývají z možnosti převážet a detekovat až 3 palety s následným použitím odpovídajících čteček a přepravou palet do vozů bez jakýchkoli problémů.

Kees Kroes, Logistics Warehouse Transport Manager ve společnosti Coca-Cola Enterprises Netherlands, vysvětluje výhody nového systému: „Čtečky nyní dokážou přečíst štítky bez ohledu na jejich polohu na paletě a přesnost se zvýšila z 98 % na 99,9 %. Díky instalaci automatických čteček a snímačů je navíc proces nakládky podstatně rychlejší a zkrátil se o 6 minut na každý nákladní vůz. Zlepšila se také bezpečnost nakládky, což je hlavní aspekt. Při nakládání tří palet již řidič vysokozdvižného vozíku nemusí vystupovat a snímat třetí paletu ručně. Počet nehod se proto snížil na absolutní minimum.”