Persdistributeur AMP is onderdeel van de Franse groep Lagardère en staat in België onder andere bekend als marktleider in de verdeling van magazines en kranten aan krantenwinkels. Om de distributieprocessen volledig real time in beeld te krijgen, integreerde AMP met succes een Track & Trace-systeem op basis van twee oplossingen van Zetes: De oplossing van ZetesMedea draagt bij aan de ontvangst en cross-docking van goederen de distributiecentra, terwijl de oplossing van ZetesChronos het afleverings- en terugnameproces via Proof of Delivery (POD) optimaliseert. Deze twee oplossingen dragen bij aan het real time informeren van AMP’s klanten over de status van de leveringen. Deze maximale transparantie bevordert eveneens de correctheid en snelheid van de leveringen onder tijdsdruk. 

Persdistributeur AMP is onderdeel van de Franse groep Lagardère en staat in België onder andere bekend als marktleider in de verdeling van magazines en kranten aan krantenwinkels. Om de distributieprocessen volledig real time in beeld te krijgen, integreerde AMP met succes een Track & Trace-systeem op basis van twee oplossingen van Zetes: De oplossing van ZetesMedea draagt bij aan de ontvangst en cross-docking van goederen de distributiecentra, terwijl de oplossing van ZetesChronos het afleverings- en terugnameproces via Proof of Delivery (POD) optimaliseert. Deze twee oplossingen dragen bij aan het real time informeren van AMP’s klanten over de status van de leveringen. Deze maximale transparantie bevordert eveneens de correctheid en snelheid van de leveringen onder tijdsdruk. 

De verschillende distributiecentra van AMP bevinden zich geografisch verspreid over het land - een strategische keuze om de belevering van de kranten en tijdschriften naar de persverkooppunten (onafhankelijke krantenwinkels en winkelketens zoals Carrefour, Delhaize, Total,…) zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Iedere week vertrekken er, 6 nachten op 7, 350 vrachtwagens met magazines, kranten en pakketten (o.a. van het Kariboo!-netwerk) die de bestellingen van duizenden verkooppunten in België vroeg in de ochtend leveren. De onverkochte kranten en tijdschriften worden teruggenomen en onder andere verwerkt in de distributiecentra van AMP.

Track & Trace van de logistieke ketting

Om te zorgen voor een volledig transparante logistieke infrastructuur besloot AMP een degelijk Track & Trace-systeem te ontwikkelen, met een korte doorlooptijd als hoofdvereiste. 

AMP koos uiteindelijk voor een Track & Trace-systeem gebaseerd op twee oplossingen van Zetes: ZetesMedea verhoogde de operationele efficiëntie van AMP’s distributiecentrum en ZetesChronos optimaliseerde het POD- en POC-proces van AMP. 

De Track & Trace-oplossing van Zetes zorgt voor een transparante logistieke keten tussen de distributiecentra van AMP en de duizenden verkooppunten. Het SAP-systeem en de behandelmachines (AERO en HS News) werden hierbij volledig geïntegreerd. Er werd bovendien geopteerd voor Pidion PDA’s die elk werden uitgerust met camera, GPS en GPRS.

Ontvangst en cross-docking op basis van barcodescanning

De flow van ontvangst en cross-docking op basis van barcodescanning (ZetesMedea) verloopt bij AMP als volgt: de kranten en tijdschriften liggen per titel in verschillende bakken met barcodes in de distributiecentra. Een order wordt via een automatische sorteerstraat gepickt in een andere bak met barcode. De chauffeurs melden zich ’s nachts aan in de distributiecentra en beginnen de gepickte bakken te laden. Ze krijgen instructies van het automatisch sorteersysteem van AMP, en AMP levert vervolgens een lijst op van alle stops aan de ZetesChronos Proof of Delivery applicatie(?). Ook de retourflow wordt daarin opgenomen. Kranten en tijdschriften die niet werden verkocht gaan namelijk terug naar het distributiecentrum. 

Efficiënte Proof of Delivery en Proof of Collection

Naast de leveringsflow aan de krantenwinkels gebeurt er ook transport tussen het centrale distributiecentrum en de andere distributiecentra. Internationale tijdschriften bijvoorbeeld, worden in een beperkte oplage besteld en worden in het hoofddistributiecentrum opgeslagen. In de distributiecentra zijn terminals aanwezig die goederenreceptie mogelijk maken. Dankzij de back-end-toepassing kunnen dispatchers de verschillende goederen traceren. 

De stops van de chauffeurs worden via de PDA’s in GPS-coördinaten opgeslagen. De PDA’s worden gevolgd door de zogenaamde routemonitor en die op zijn beurt het verloop van de nachtleveringen per distributiecentrum volgt. Om de één à twee minuten registreert de routemonitor de plaats van de PDA’s. Dit stelt de distributiecentra in staat om indien nodig in te grijpen en kan men bekijken bij welke chauffeur best een extra rit ingepland kan worden. 

Bij elke levering worden er foto’s genomen met de PDA en kunnen er eventuele incidenten gemeld worden (bijvoorbeeld bij unattended delivery). Deze gegevens worden meteen teruggekoppeld aan het centrale systeem. 

Na hun ronde komen de chauffeurs terug naar de distributiecentra waar de goederen (de retouren, maar ook eventuele onvolledige goederen) worden uitgeladen en geregistreerd.

Het voldoen aan rapporteringsvereisten (naar derden)

Dankzij Kariboo!, de pakjesdienst van de groep - en nieuw op de Belgische markt sinds februari 2014 - kunnen consumenten in meer dan 600 dagbladhandels en buurtwinkels hun online bestellingen laten leveren of zelf pakketjes versturen. 

Uiteraard heeft ook Kariboo! te maken met zeer strenge service level agreements en wil zowel de eindconsument als het bedrijf dat beroept doet op de diensten van Kariboo!, te allen tijde weten waar zijn pakketje zich bevindt en de status van de levering kennen. Dit bereikt ook Kariboo! met haar nieuwe Track & Trace-systeem.

Geslaagde samenwerking

Rolf Vermeulen, Operations Director bij AMP:

Zoals bij elk IT-project moesten beide partijen, Zetes en AMP, elkaar leren kennen en op elkaar leren inspelen. We kunnen nu spreken van een geslaagde samenwerking. Waar de ontwikkeling van ons Track & Trace-verhaal oorspronkelijk bedoeld was om onze diversificatiepolitiek te ondersteunen, wordt deze nu ook nog eens gebruikt om de verwerking van onverkochte goederen efficiënter en kwalitatiever te doen verlopen.”