Zneškodní 99,99 % mikrobů, virů a bakterií v jednom cyklu

Bezpečnost a produktivita dodavatelského řetězce

Jak zajistit bezpečí zaměstnanců a současně udržet v chodu každodenní operace dodavatelského řetězce?

Podle studie SARS-CoV-2 od organizace CSIRO může virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, zůstat aktivní na povrchu až po dobu 28 dní. Ve světle těchto nových okolností musí dodavatelské řetězce rychle hledat řešení, pomocí kterých by zneškodnily všechny mikroby, viry a bakterie na zařízeních a nástrojích, které jsou sdílené mezi pracovníky a směnami. Zde se skvěle uplatní UVC Cabinet.