Het moderne magazijn moet flexibel genoeg zijn om dynamisch te kunnen inspelen op de steeds sneller veranderende klantbehoeften.

Warehouse