Het tekort aan personeel in de supply chain is een groeiend pan-Europees probleem. In 2050 zullen er in Europa 95 miljoen minder mensen in de werkende leeftijd zijn dan in 20151 en dit terwijl er tegen 2023 44,6 miljoen magazijnmedewerkers nodig zullen zijn. Ook voor het mondiale goederenvervoer over de weg is een crisispunt bereikt; Europa kampt met een tekort van naar schatting 400.000 vrachtwagenchauffeurs2, waardoor ongeveer 20% van de vrachtwagens stil staat3.

De hoge volumes in e-commerce en de verwachtingen van de consument stellen de overbelaste magazijnmedewerkers onophoudelijk op de proef. De verwachting is dat de Europese omzet van e-commerce tot 2023 met 8,5% per jaar zal blijven toenemen4 en de klanten willen hun bestelde producten snel en het liefst de volgende dag geleverd hebben.. Supply chain-managers beseffen dan ook dat investeren in automatisering vanaf de first tot de last mile noodzakelijk is voor het optimaliseren van de workflows, de productiviteit en de magazijncapaciteit. In dit artikel worden vijf opkomende automatiseringstechnologieën onder de loep genomen die de flexibiliteit, efficiëntie en schaalbaarheid in de hele keten ondersteunen en die de productiviteit van magazijnmedewerkers verbeteren.

Supply chain-managers beseffen dat investeren in collaboratieve automatisering vanaf de first tot de last mile noodzakelijk is voor het optimaliseren van de workflows, de productiviteit en de magazijncapaciteit.

Transformeren van de first mile

Knelpunten in magazijnen zijn onder meer verwerkingsfouten bij de goederenontvangst, gebrek aan real-time  voorraadinformatie en inefficiënt of incorrect laden en verzenden. Met multimodale spraakherkenningstechnologie, vision-gebaseerde (of camera gebaseerde) technologieën, zoals Visual Sort Assist (VSA),Image-ID, en mobiele autonome robots kunnen de zichtbaarheid en operationele efficiëntie aanzienlijk worden verbeterd, zelfs in piekperiodes. Magazijnen die investeren in multimodale spraakherkenningstechnologie kunnen 30% efficiënter worden met een orderpickingnauwkeurigheid van meer dan 99,99%. Deze wearable technologie combineert de nieuwste voice-technologie met andere methoden voor data capture, zoals scanners en RFID. Bovendien maakt het mogelijk om veilig en handsfree te werken met de hoogst mogelijke orderpickingsnelheid en -nauwkeurigheid. Ook andere processen kunnen met hetzelfde apparaat worden uitgevoerd, waardoor de investering in technologie optimaal rendeert.
Voor het optimaliseren van de goederenontvangst, het voorraadbeheer en de verzendprocessen,
kan gebruik worden gemaakt van de Image-ID-technologie waarmee honderden barcodes tegelijkertijd kunnen worden gelezen en gecontroleerd met een detectiepercentage van 100%. Met de Image-ID-technologie, waarmee de laadcontrole efficiënter en de voorraadtellingen nauwkeuriger worden, wordt een einde gemaakt aan menselijke fouten en kan sneller worden geladen met een verzendnauwkeurigheid van 100% en met de nodige flexibiliteit voor eventuele wijzigingen.
Pallets worden binnen slechts enkele seconden gescand en de tijd voor voorraadtellingen wordt met 50% teruggebracht en dit met nauwkeurigheidspercentages van minimaal 99,8%. Deze robuuste cameratechnologieën zijn intuïtief en kunnen snel opgeschaald worden. Ze zijn dan ook ideaal voor organisaties die automatisering willen implementeren in hun magazijn.

In de snel werkende sorteerzones kunnen pakketten met behulp van de eenvoudig opschaalbare Visual Sort Assist (VSA)-technologie halfautomatisch gesorteerd worden. Deze vision-technologie verhoogt de productiviteit, de flexibiliteit en het werkplezier van het personeel aanzienlijk, zonder dat de bestaande faciliteiten uitgebreid hoeven te worden. De camera's lezen de barcodes en projecteren een nummer en een kleur op elk pakket, om zo de medewerkers te helpen snel en met minimale menselijke fouten en vermoeidheid te werken en de strakke deadlines te halen.

Autonome mobiele robots (AMR's), een van de nieuwste technologieën op het gebied van slimme intralogistiek, optimaliseren de magazijnefficiëntie door samen te werken met de magazijnmedewerkers. Door hun functionaliteit te integreren met conventionele technologieën, zoals voice picking of put-to-light, kan een snelle ROI worden behaald. Tegen 2025 zal het aantal Europese locaties waar robots ingezet worden meer dan 53.000 zijn5.

Optimaliseren van de last mile

Omdat deze fase 30% van de totale orderverwerkingskosten kan uitmaken, zijn efficiëntie en zichtbaarheid essentieel voor besluitvorming en inzicht. De Electronic Proof of Delivery (ePOD)-oplossing digitaliseert de last mile van het leveringsproces en stelt de chauffeurs in staat de klantbeloften waar te maken. Het in real-time vastleggen van de kritieke leveringsgegevens zorgt voor updates en waarschuwingen met fotografisch bewijs bij elk contactmoment, waardoor de communicatie, de KPI-monitoring en de prestaties continu verbeterd kunnen worden. De routes worden geoptimaliseerd voor 'in één keer goed'-leveringen en de workflows met ondersteuning zorgen voor een intuïtieve ervaring voor de medewerkers.

De concurrentie voorblijven door mankracht te combineren met technologieën

Download ons nieuwste e-boek om meer te lezen over het verbeteren van de flexibiliteit, productiviteit en schaalbaarheid met behulp van collaboratieve automatisering vanaf de first tot de last mile.

 

1 www.totalent.eu/germany-set-for-labour-shortage-of-7-million-by-2050-amid-european-ageing-crisis/
2 www.ti-insight.com/briefs/europes-road-freight-market-short-of-more-400000-drivers/
3 www.ti-insight.com/wp-content/uploads/2021/08/European-Driver-Shortages-LB.pdf
4 www.blog.mipimworld.com/leaders-perspectives/the-logistics-labour-shortage-how-do-we-solve-it/
5 www.interactanalysis.com/mobile-robots-on-the-march-53000-warehouses-factories-will-have-deployed-amrs-agvs-by-end-of-2025/

 

Download ons e-boek over personeelstekorten