מנטרל 99.99% מהחיידקים, וירוסים ובקטריות בניסיון אחד

בטיחות ופרודוקטיביות בשרשרת האספקה שלכם

כיצד תוכלו לשמור על בטיחות העובדים ולמנוע סגירה במקביל להבטחת המשך הפעילות השגרתית בשרשרת האספקה שלכם?

ממחקר של ארגון ה- CSIROעלה כי משטחים שנחשפו לנגיף SARS-CoV-2, הגורם לתחלואה המקושרת לווירוס הקורונה (COVID-19), עשויים לגרום להדבקה עד כ- 28ימים מרגע החשיפה. בהתאם לנסיבות אלו, על ארגונים בשרשרת האספקה למצוא פתרונות לנטרול מהיר של חיידקים, נגיפים או בקטריות מכל סוג שהוא שיתכן ונמצאים על מכשירים וכלים שנעשה בהם שימוש על ידי אנשים שונים ו/או במשמרות שונות במהלך פעילות הארגון. תא אולטרה סגול )UVC( נועד לענות על צורך זה.