Optymalizacja procesów obsługi dostaw

Oszczędność czasu i mniejsza liczba błędów w logistyce rozwiązań przychodzących

Uzyskanie jasnego i kontrolowanego przepływu towarów przychodzących w magazynie, wymaga dokładnego nadzoru i rejestracji. Dzięki modułowi logistyki rozwiązań przychodzących ZetesMedea obsługa towarów jest szybsza, błędy są wykrywane na bieżąco, a produkty prawidłowo identyfikowane i umieszczane we właściwym miejscu. Wykonaj odpowiedni pierwszy krok w celu bezproblemowego przebiegu pozostałej części procesu realizacji zamówień.

Zalety modułu logistyki rozwiązań przychodzących ZetesMedea:

 • Szybsze przetwarzanie i weryfikacja
 • Przychodzące towary są natychmiast umieszczane we właściwym miejscu
 • Mniej błędów, unikanie potencjalnych problemów w dalszej części procesu
 • Lepsza widoczność zapasów i dokładność ;
 • Dowody stanu towarów na wypadek sporów z dostawcami
 • Wyższa produktywność

Next page

Przyjęcie towaru

Szybsza obsługa towarów, natychmiastowe wykrywanie błędów i pewność, że pozycje są prawidłowo identyfikowane

Moduł logistyki rozwiązań przychodzących ZetesMedea umożliwia pracownikom magazynu przyjmowanie i sprawdzanie towarów przychodzących na poziomie pojedynczego produktu, kartonu, palety lub klatki. Może się to odbywać w oparciu o awizo wysyłki (Advanced Shipping Note, ASN), zlecenie zakupu (Purchase Order, PO) lub inne dane dostawy pochodzące od zewnętrznych dostawców bądź centrów dystrybucji.

Rozwiązanie ZetesMedea umożliwia synchronizację z systemami back-endowymi, a w rezultacie przegląd aktualnego stanu magazynowego i uniknięcie niedoborów. Korzyści obejmują także podniesienie wydajności pracy oraz ograniczenie ryzyka błędów, a także możliwość rejestracji dowodów na wypadek sporów z dostawcami.

Rozwiązanie ZetesMedea umożliwia pracownikom:

 • Szybsze przetwarzanie i weryfikację procesów logistyki rozwiązań przychodzących
 • Otrzymywanie instrukcji systemowych dotyczących towarów przychodzących
 • Przechwytywanie fotograficznych dowodów stanu przychodzących towarów
 • Wydruk etykiet zastępczych dla uszkodzonych lub brakujących etykiet

Next process

Odkładanie

Oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów dzięki bezbłędnemu procesowi odkładania

Odkładanie towarów we właściwe miejsce to gwarancja sprawnego przebiegu innych procesów magazynowych. Dzięki oprogramowaniu ZetesMedea towary są zawsze na swoim miejscu, co stanowi gwarancję zadowolenia klienta i utrzymania ciągłości produkcji. Zespół otrzymuje od systemu instrukcje dotyczące tego, gdzie odłożyć dany towar i jak to zrobić najszybciej. Technologie skanowania kodów kreskowych, wybierania głosowego i put-to-light zapewniają większą dokładność.

Wybrane zalety logistyki rozwiązań przychodzących:

 • Krótsze cykle przyjęcia do magazynu
 • Lepsza widoczność, dostępność i dokładność przeglądu stanu magazynowego
 • Pewność, że towary przychodzące są przechowywane we właściwym miejscu
 • Wyższa wydajność pracy – większa liczba towarów może zostać odłożona w krótszym czasie

Next process

Logistyka zwrotna

Krótszy czas przetwarzania zwrotów i natychmiastowa widoczność zapasów

ZetesMedea pomaga w uzyskaniu pełnej widoczności wszystkich operacji, umożliwiając efektywne przetwarzanie zwrotów od klientów, ponowne wprowadzanie sezonowych i nadwyżkowych zapasów do magazynu lub identyfikację towarów przeznaczonych do odnowienia lub utylizacji. System pozwala na szybkie zarządzanie zwrotami w celu minimalizacji kosztów, poprawy dostępności, ograniczenia ilości nieaktualnych zapasów i maksymalizacji marży.

ZetesMedea zapewnia wiele korzyści, w tym:

 • Szybkie przetwarzanie zwrotów w celu skrócenia cyklów od przyjęcia towaru po jego umieszczenie w magazynie
 • Tworzenie list kompletacji zwrotnej w celu zwrotu produktów do magazynu
 • Wyższą produktywność pracowników
 • Skrócenie czasu wyszukiwania produktów
 • Zapis dowodu stanu produktów w celu minimalizacji liczby sporów

Next page

Intelligent, agile process execution for today and tomorrow

Whilst addressing these challenges, ZetesMedea enables complete real-time visibility of critical processes in the warehouse to provide full operational control of the order fulfilment journey from goods receipt to shipment, as well as capturing the essential information needed for full traceability.

Download our Warehouse Brochure

L’Oréal zwiększa efektywność zadań magazynowych

Zastosowanie rozwiązania Zetes pozwoliło firmie L’Oréal na uproszczenie i przyśpieszenie operacji odbioru oraz wysyłki towarów. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach magazynowych

ZetesMedea to sprawdzone i cenione oprogramowanie magazynowe dla dużych i małych firm w regionie EMEA.

Nasze rozwiązania z zakresu magazynowania i dystrybucji przynoszą korzyści niezależnie od tego, czy stosowane są w magazynie produkcyjnym, detalicznym, czy też w sieci centrów dystrybucji. Zapoznaj się z naszymi referencjami i informacjami na temat naszych możliwości w dziedzinie optymalizacji działalności operacyjnej.

Contact us for your free demo today

Firmy, które nam ufają

Logos