Optimera hanteringen av inkommande leveranser

Spara tid och minska antalet fel när du organiserar dina processer för inleverans

För att se till att du har ett tydligt och kontrollerat flöde av inkommande varor i ditt lager måste du noggrant kontrollera och registrera vad som kommer in. Med vår ZetesMedea-modul för inkommande logistik kommer du att behandla dina varor snabbare, upptäcka fel direkt och se till att artiklarna identifieras korrekt och placeras på rätt plats. Om du gör rätt i det första steget kommer resten av din uppfyllandeprocess att löpa smidigt.

Fördelar ZetesMedeas modul för inkommande logistik:

 • Snabbare bearbetning och verifiering
 • Inkommande varor lagras på rätt plats direkt
 • Färre fel, vilket undviker potentiella problem längre fram i processen
 • Bättre lagervisibilitet och noggrannhet när det gäller lagervaror
 • Bevis på varornas skick vid tvister med leverantörer
 • Högre produktivitet 

Nästa sida

Godsmottagning

Behandla varor snabbare, upptäck fel direkt och se till att artiklarna identifieras korrekt

ZetesMedeas modul för inkommande logistik gör det möjligt för din lagerpersonal att ta emot och kontrollera ankommande gods på olika nivåer, antingen per artikel, kartong, pall eller bur. Godsmottagningen kan ske med eller utan validering gentemot en följesedel, inköpsorder eller annan leveransinformation från tredjepartsleverantör eller distributionscentral.

ZetesMedea synkroniseras med dina egna backend-system och ger dig uppdaterade inventarier för att undvika lagerbrist. Du kommer att se en förbättring av din arbetsproduktivitet och minska risken för fel, och om du skulle behöva lösa eventuella tvister registrerar systemet också alla bevis som du behöver.

Med ZetesMedea kommer dina anställda att kunna göra följande:

 • Bearbeta och verifiera inkommande logistik snabbare
 • systeminriktad vägledning för inkommande varor
 • Säkra bildbevis på godsets skick vi ankomsten
 • Skriva ut etiketter på plats för att ersätta skadade eller saknade etiketter

Nästa process

Inlagring

Spara tid, pengar och resurser med en felfri inlagringsprocess

Genom att placera varor på rätt plats säkerställer du att andra lagerprocesser löper smidigt. När du använder ZetesMedea kommer varorna alltid att vara på rätt plats för att maximera kundnöjdheten och produktionstiden. Ditt team får systemanvisningar, exempelvis om var godset ska placeras och det snabbaste sättet att göra detta på. Tekniken möjliggör en större noggrannhet med streckkodsskanning, voice och put-to-light.

Det finns många fördelar för dina inleveranser, bland annat:

 • Kortare cykeltider från mottagning till lager
 • Bättre lageröversikt, tillgänglighet och noggrannhet
 • Säkerheten för att inkommande varor lagras på rätt plats
 • Ökad produktivitet för lagerpersonalen då mer gods kan inlagras på kortare tid

Nästa process

Returlogistik

Förbättra handläggningstiderna för returer och få omedelbar insyn i lagret

ZetesMedea hjälper dig att få full visibilitet över din verksamhet, så att du effektivt kan behandla kundreturer, återföra säsongsbetonade och överskottslager till lager eller identifiera varor som ska renoveras eller bortskaffas. Systemet gör det möjligt för dig att snabbt hantera dina returer för att minimera kostnaderna, förbättra tillgängligheten, minska lagerföråldringen och maximera din marginal.

Det finns många fördelar med ZetesMedea, bland annat följande:

 • Snabb hantering av returer för att minska cyklerna från mottagning till lager
 • Skapa omvända plocklistor för att returnera till lagret
 • Förbättrad arbetsproduktivitet
 • Undvik att slösa tid på att leta efter artiklar
 • Fånga bevis på skick för att minimera tvister

Nästa sida

Intelligent, smidigt processutförande för idag och imorgon

Samtidigt som dessa utmaningar hanteras möjliggör ZetesMedea fullständig realtidsvisibilitet av kritiska processer i lagret för att ge full operativ kontroll över orderhanteringen från varumottagning till leverans, samt registrera den väsentliga information som behövs för full spårbarhet.

Ladda ner lagerbroschyren

L'Oréal förbättrar effektiviteten i lagret

Tack vare Zetes lösning har L'Oréal enklare, snabbare och mer användarvänliga varumottagnings- och expeditionsrutiner. Kontakta oss för att få veta mer!

 
 

 

Läs mer om våra lagerlösningar

ZetesMedea är en beprövad och väletablerad programvara för logistik för stora och små företag i EMEA.

Vi arbetar med många organisationer som vill ersätta pappersbaserade, manuella processer med modern programvara för leveransbevis. Kunderna kommer från många olika sektorer, bland annat nationella postorganisationer, kurir-, express- och pakettjänster (CEPS), tillverkare, detaljhandlare och företag för läkemedelsdistribution som kräver övervakning av temperaturförhållanden.

Kontakta oss för din kostnadsfria demo idag!

Företag som samarbetar med oss

Logos