יעילות בחנות עבור קמעונאים רב-ערוציים

 

השינויים בציפיות הלקוחות מרימים את הרף עבור ההנהלה בתחום הקמעונאות. ההבדלים בין קנייה מקוונת לבין קנייה בחנות מטשטשים, והלקוחות מצפים לחוויית קנייה שאינה מוגבלת לערוץ מסוים.

 

BRO_Zetes_Athena_HE